woensdag, september 13

VEILIG IN DE STORM

Gail woont in het noorden van Florida. De weer-experts voorspelden niet veel goeds over de orkaan Irma. Zij besloot daarom een toepasselijke post te schrijven. Ik heb hem vertaald met het oog op de eerste herfststorm van vandaag in Nederland.
Er zijn een paar goede Bijbelse toepassingen:

  1. Storm Jezus belooft niet om elk fysieke storm te kalmeren, zoals Hij in Matthe√ľs 8:23-27 deed maar Hij herinnert ons eraan dat uiteindelijk alle stormen -  fysiek, psychisch of geestelijk -  op zullen houden in de eeuwigheid. (Johannes 16:33) Lees ook: We're Overcomers!
  2. Huis gebouwd op de rots Wat er ook met ons gebeurt, als we ons geloof op Jezus hebben gebouwd, zullen we 'onze geestelijke stormen' overleven (Mattheus 7:24-27) Lees ook: Rock-Dwellers
  3. Als een machtige wind Op Pinksteren heeft God Zijn Geest gestuurd om in ons te wonen, ons te leiden en om ons te onderwijzen. Zijn komst was "als een machtige wind". (Handelingen 2: 1-4)  
Wij mogen door de kracht van Gods Geest ons (onrustige) innerlijk kalmeren, ongeacht welke stormen we nog tegen zullen komen. 

"Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en bevreesd worden." Johannes 14:27Gail Burton Purath: "Ik bid dat al mijn lezers deze week veilig bewaard zullen blijven, zowel fysiek als geestelijk!"


maandag, september 11

PROBEER ELIA'S KUUR!

Hij leverde een geweldige prestatie en sloeg toen op de vlucht: gefrustreerd, angstig en depressief.

Elia nam in 1 Koningen 19 met het volste vertrouwen in Zijn God en met gevaar voor eigen leven moedig stelling tegen het heidendom. Maar onmiddellijk daarna vluchtte hij angstig weg, gedesillusioneerd en moedeloos.

⇒ Wat er toen gebeurde is interessant!God gaf hem namelijk twee dingen: rust en eten.

Hij corrigeerde Elia niet, voordat hij deze twee dingen tot twee keer toe gedaan had. Dit vertelt me dat, ongeacht hoe succesvol en trouw je ook bent, je ontmoedigd kunt raken
  1. zonder goede voeding
  2. zonder voldoende rust

Daarnaast deed Elia nog een derde ding toen hij tegen de muur van ontmoediging aan liep: Hij riep tot de Heere.

Christus zegt: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven" en het Woord belooft dat "zij die de HEERE verwachten, hun kracht zullen vernieuwen." (Matthe√ľs 11:28, Jesaja 40: 31)


Voel je je ontmoedigd? Probeer dan de Elia-kuur: eet, rust en roep tot God.

Gail Burton Purath