donderdag, september 28

WAT MATROESJKA'S MIJ LEERDEN

Matroesjka's en ik heb iets hetzelfde.

Ik kocht mijn eerste in het eind van de jaren zeventig met de vermelding 'made in the U.S.S.R.' Deze letters staan voor  Unie van Socialistische Sovjet Republieken, de voormalige naam van de Sovjet-Unie, die een groot deel van Europa overheerste.Onder het communisme droeg de matroesjka een uniform van rood, wit en geel mèt een paar bloemen erop, om haar te herinneren aan de vrijheid die ze niet had.

TOEN DE MUUR VIEL
Maar toen de Berlijnse muur viel, kwam ze tot leven. Kunstenaarshanden, bevrijd van de boeien van het atheïsme, beschilderden haar opnieuw met schoonheid, mysterie, kleur en leven.


Ooit droeg ik het uniform van de slavernij van de zonde, gemarkeerd met 'made in Adam.' Er waren bloemen van Gods beeld op mij te zien, maar ze waren alleen herinneringen aan de vrijheid die ik  had hebben verloren (Romeinen 5: 12-19).


GROTE KUNSTENAAR

Toen bevrijdde de grote Kunstenaar mij, Hij 'sneed' bekering en geloof op mijn hart, en versierde mij met kledingstukken van genade. GAILS VERZAMELING
Matroesjka's en ik hebben iets gemeen. Geen wonder dat ik ze zo leuk vind!
Als je mijn complete verzameling Russische matroesjka's wilt zien, klik dan HIER

Gail Burton Purath

maandag, september 25

CHRISTUS REDT, TROOST EN 'GEEFT AANSTOOT'

Ik heb er een hekel aan om over mensen te horen die onbeleefd, naargeestig of zelfingenomen zijn, terwijl ze zichzelf christenen noemen.

Het is geen eerlijke vertegenwoordiging van Christus en het bezorgt echte gelovigen een slechte naam. (1)Maar ik ben ook bezorgd over een tegenovergestelde foutDat is de overtuiging dat als wij nauwgezet Christus vertegenwoordigen, we niemand aanstoot zullen geven. Deze houding heeft ertoe geleid dat veel christenen dingen aanvaarden die Christus niet accepteerde. Dat ze zwijgen over dingen die Christus duidelijk en onverschrokken bestrafte.

ZONDAARS
Als we licht en zout zijn, zullen we Gods liefde, troost en vreugde willen delen met anderen. Maar het is onmogelijk om dat op de juiste manier te doen, zonder uit te leggen dat wij zondaars zijn die een Verlosser nodig hebben. (2)

IMPOPULAIR
Als we Christus liefhebben, gaan we Hem volgen waarheen Hij ons leidt, zelfs als we daardoor impopulair worden. (3) We zullen soms zeker afwijzing ervaren, maar we zullen ook grote vreugde ervaren als mensen luisteren en Christus ontvangen!

--------------------------------

(1) Kolossenzen 4:6  'Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.' Deze tekst toont aan dat, hoewel 'het zout van de waarheid' aanwezig moet zijn in onze gesprekken, de waarheid liefdevol en niet onbeleefd gebracht moet worden.
(2) Mattheus 5:13-16 vertelt ons om zout en licht te zijn in onze wereld. We doen dit door het evangelie uit te leven en te onderwijzen. Omdat de aanwijzen van de zonde centraal staat in het evangelie, zal dit ons impopulair maken. Lees ook: “Why Following Christ Will Never Make Us Popular” voor nog meer studieverzen over dit onderwerp.
(3) Lukas 21:17 'En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.' Johannes 15:18,19  'Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.' Zie ook Markus 9:5


Gail Burton Purath


donderdag, september 21

ZEGT JEZUS DAT ECHT OVER MIJN HAAR?

Onlangs heb ik mijn haar laten knippen en ik besloot daarna om eens een onderzoekje te doen naar wat haar-feitjes.


Ik ontdekte dat:

  1. 90% van het haar op ons hoofd echt groeit en 10% in rust is.
  2. we gemiddeld 100.000 haren op ons hoofd hebben.
  3. natuurlijke blondines misschien niet meer plezier hebben, maar wel méér haar dan mensen met andere haarkleur.
  4. haar sneller groeit dan elk ander lichaamsweefsel, behalve beenmerg.
  5. het gemiddelde leven van een haar 4 tot 7 jaar is.

Geweldig! Maar het meest verbazingwekkende feit over ons haar is te vinden in een passage uit de Bijbel waarin de liefhebbende, alwetende God zegt:

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. (Mattheus 10:29-31)


God kent ons door en door! Kan jij je dat voorstellen?

Gail Burton Purath 


maandag, september 18

GEBEDSSTRIJDERS ACHTER DE SCHERMEN

Ze was niet modieus, beroemd of rijk. Maar ik denk vast dat  er een speciale plek in de hemel zal zijn voor eenvoudige boerenvrouwen zoals mijn oma Burton. Zij hield van haar familie. Zij hield van haar God... en zij bad!


Ik vraag me af hoeveel dingen ik aan oma's gebeden te danken heb. Als ik aankom in de hemel denk ik dat Jezus mijn ogen ervoor zal openen zodat ik het kan zien. Ik zal nog meer verbaasd en dankbaar zijn dan ik nu al ben.

Lieve christen, als jij een (voor)bidder bent, dan is jouw rol in het leven echt belangrijk.

NIET VERGELIJKEN!
Vergelijk jezelf niet met anderen. Besef dat er groot werk gedaan wordt in binnenkamers van veel stille, onbekende christenen zoals: biddende moeders, vaders, grootouders, zussen, broers, tantes, ooms, zoons, dochters, buren en vrienden.

Kolossenzen 4:2 "Houdt sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging."


Jacobus 5:16 "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand."

Filippenzen 4:6  "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God."

1 Thessalonicenzen 5:17 "Bid zonder ophouden."

Gail Burton Purathwoensdag, september 13

VEILIG IN DE STORM

Gail woont in het noorden van Florida. De weer-experts voorspelden niet veel goeds over de orkaan Irma. Zij besloot daarom een toepasselijke post te schrijven. Ik heb hem vertaald met het oog op de eerste herfststorm van vandaag in Nederland.
Er zijn een paar goede Bijbelse toepassingen:

  1. Storm Jezus belooft niet om elk fysieke storm te kalmeren, zoals Hij in Mattheüs 8:23-27 deed maar Hij herinnert ons eraan dat uiteindelijk alle stormen -  fysiek, psychisch of geestelijk -  op zullen houden in de eeuwigheid. (Johannes 16:33) Lees ook: We're Overcomers!
  2. Huis gebouwd op de rots Wat er ook met ons gebeurt, als we ons geloof op Jezus hebben gebouwd, zullen we 'onze geestelijke stormen' overleven (Mattheus 7:24-27) Lees ook: Rock-Dwellers
  3. Als een machtige wind Op Pinksteren heeft God Zijn Geest gestuurd om in ons te wonen, ons te leiden en om ons te onderwijzen. Zijn komst was "als een machtige wind". (Handelingen 2: 1-4)  
Wij mogen door de kracht van Gods Geest ons (onrustige) innerlijk kalmeren, ongeacht welke stormen we nog tegen zullen komen. 

"Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en bevreesd worden." Johannes 14:27Gail Burton Purath: "Ik bid dat al mijn lezers deze week veilig bewaard zullen blijven, zowel fysiek als geestelijk!"


maandag, september 11

PROBEER ELIA'S KUUR!

Hij leverde een geweldige prestatie en sloeg toen op de vlucht: gefrustreerd, angstig en depressief.

Elia nam in 1 Koningen 19 met het volste vertrouwen in Zijn God en met gevaar voor eigen leven moedig stelling tegen het heidendom. Maar onmiddellijk daarna vluchtte hij angstig weg, gedesillusioneerd en moedeloos.

⇒ Wat er toen gebeurde is interessant!God gaf hem namelijk twee dingen: rust en eten.

Hij corrigeerde Elia niet, voordat hij deze twee dingen tot twee keer toe gedaan had. Dit vertelt me dat, ongeacht hoe succesvol en trouw je ook bent, je ontmoedigd kunt raken
  1. zonder goede voeding
  2. zonder voldoende rust

Daarnaast deed Elia nog een derde ding toen hij tegen de muur van ontmoediging aan liep: Hij riep tot de Heere.

Christus zegt: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven" en het Woord belooft dat "zij die de HEERE verwachten, hun kracht zullen vernieuwen." (Mattheüs 11:28, Jesaja 40: 31)


Voel je je ontmoedigd? Probeer dan de Elia-kuur: eet, rust en roep tot God.

Gail Burton Purath

maandag, september 4

GOD IS EEN EERLIJKE WERKGEVER

Wist je dat wat jij doet als een thuisblijfmoeder, zakenman of serveerster net zo belangrijk is voor
God als het werk van een voorganger of zendeling?

God roept ons tot verschillende taken!De persoon die luiers verwisselt is net zo belangrijk en is net zoveel verantwoordelijkheid veronstschuldigd aan God als degene die de Bijbel in een andere taal vertaalt. De man die vloeren veegt en de vrouw die vergadert met de president hebben gelijke mogelijkheden om getrouw te zijn aan Gods roeping in hun leven.

God is niet onder de indruk van onze functieomschrijving. Het gaat Hem om onze trouw. 
"En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere, en niet voor de mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus." (Kolossenzen 3: 23, 24)


Bid erom!
Laten we bidden of God ons wil helpen om deze week alles te doen met Hem in het achterhoofd. IJverig, biddend, eerlijk, verstandig, als Zijn vertegenwoordigers. (Johannes 16:23)

Gail Burton Purath