donderdag, september 28

WAT MATROESJKA'S MIJ LEERDEN

Matroesjka's en ik heb iets hetzelfde.

Ik kocht mijn eerste in het eind van de jaren zeventig met de vermelding 'made in the U.S.S.R.' Deze letters staan voor  Unie van Socialistische Sovjet Republieken, de voormalige naam van de Sovjet-Unie, die een groot deel van Europa overheerste.Onder het communisme droeg de matroesjka een uniform van rood, wit en geel mèt een paar bloemen erop, om haar te herinneren aan de vrijheid die ze niet had.

TOEN DE MUUR VIEL
Maar toen de Berlijnse muur viel, kwam ze tot leven. Kunstenaarshanden, bevrijd van de boeien van het atheïsme, beschilderden haar opnieuw met schoonheid, mysterie, kleur en leven.


Ooit droeg ik het uniform van de slavernij van de zonde, gemarkeerd met 'made in Adam.' Er waren bloemen van Gods beeld op mij te zien, maar ze waren alleen herinneringen aan de vrijheid die ik  had hebben verloren (Romeinen 5: 12-19).


GROTE KUNSTENAAR

Toen bevrijdde de grote Kunstenaar mij, Hij 'sneed' bekering en geloof op mijn hart, en versierde mij met kledingstukken van genade. GAILS VERZAMELING
Matroesjka's en ik hebben iets gemeen. Geen wonder dat ik ze zo leuk vind!
Als je mijn complete verzameling Russische matroesjka's wilt zien, klik dan HIER

Gail Burton Purath

maandag, september 25

CHRISTUS REDT, TROOST EN 'GEEFT AANSTOOT'

Ik heb er een hekel aan om over mensen te horen die onbeleefd, naargeestig of zelfingenomen zijn, terwijl ze zichzelf christenen noemen.

Het is geen eerlijke vertegenwoordiging van Christus en het bezorgt echte gelovigen een slechte naam. (1)Maar ik ben ook bezorgd over een tegenovergestelde foutDat is de overtuiging dat als wij nauwgezet Christus vertegenwoordigen, we niemand aanstoot zullen geven. Deze houding heeft ertoe geleid dat veel christenen dingen aanvaarden die Christus niet accepteerde. Dat ze zwijgen over dingen die Christus duidelijk en onverschrokken bestrafte.

ZONDAARS
Als we licht en zout zijn, zullen we Gods liefde, troost en vreugde willen delen met anderen. Maar het is onmogelijk om dat op de juiste manier te doen, zonder uit te leggen dat wij zondaars zijn die een Verlosser nodig hebben. (2)

IMPOPULAIR
Als we Christus liefhebben, gaan we Hem volgen waarheen Hij ons leidt, zelfs als we daardoor impopulair worden. (3) We zullen soms zeker afwijzing ervaren, maar we zullen ook grote vreugde ervaren als mensen luisteren en Christus ontvangen!

--------------------------------

(1) Kolossenzen 4:6  'Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.' Deze tekst toont aan dat, hoewel 'het zout van de waarheid' aanwezig moet zijn in onze gesprekken, de waarheid liefdevol en niet onbeleefd gebracht moet worden.
(2) Mattheus 5:13-16 vertelt ons om zout en licht te zijn in onze wereld. We doen dit door het evangelie uit te leven en te onderwijzen. Omdat de aanwijzen van de zonde centraal staat in het evangelie, zal dit ons impopulair maken. Lees ook: “Why Following Christ Will Never Make Us Popular” voor nog meer studieverzen over dit onderwerp.
(3) Lukas 21:17 'En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.' Johannes 15:18,19  'Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.' Zie ook Markus 9:5


Gail Burton Purath