donderdag, oktober 5

WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS

Ik ben veertig keer verhuisd en mijn levensstijl heeft me veel over vriendschappen geleerd. Sommige vrienden zijn voor het leven. Of ze nu dichtbij wonen of ver weg, ze blijven met je verbonden. Het voelt alsof het familie is.
Andere vrienden zegenen ons voor een seizoen en verdwijnen dan weer uit ons leven. Sommige vrienden zijn vluchtige vrienden. Herinner!
Hoe dan ook, hoeveel vrienden we ook hebben, de meeste van ons ervaren ook periodes van eenzaamheid. Dat is de reden waarom we ons deze waarheden in herinnering moeten roepen:


"Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten." Hebree√ęn 13:5

"Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb." Johannes 15:5

"...wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus." 1 Johannes 1:3Memoriseer!
Als jij je eenzaam, ontmoedigd of vergeten voelt en geen (echte) vrienden hebt, memoriseer dan deze waarheden eens en wortel dieper in gemeenschap met Christus.

----------------------------------------

Wil je meer lezen (in het Engels) over vriendschap, probeer dan:

Partners in Prayer
Peer Mentors
Friends, Not Fans
Offline
Be One to Have One


Gail Burton Purath


maandag, oktober 2

NIET INTIEM WORDEN MET ...

God waarschuwt ons tegen arrogantie en onverdraagzaamheid op grond van uiterlijkheden: racisme, fascisme pesterijen en discriminatie.

Vermijden
Daarnaast adviseert Hij ons om diep contact met een bepaald type mensen te ontwijken, namelijk degenen die ons leven op een on-Bijbelse manier be√Įnvloeden.


Word niet intiem met:

1. Mensen die een slechte invloed op je hebben (1 Korinte 15:33).
"Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden."

2.Valse leraren (2 Johannes 1:10).
"Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet."

3. Christenen die niet breken met hun zondige levensstijl (1 Korinthe 5:11).
"Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten."

4. Mensen die verdeeldheid zaaien (Titus 3: 10-11).
"Verwerp een ketters mens (iemand die verdeeldheid zaait) na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt."

Geen ongelijk span vormen
We moeten ongelovigen niet helemaal gaan vermijden (1 Korinthe 5: 9-11), maar we zouden niet intiem met hen samen moeten werken (2 Korinthe 6:14).

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?


Serieus nemen!
Neem Gods waarschuwingen serieus!

Gail Burton Purath