donderdag, oktober 12

LAAT GOD JOUW VERHAAL SCHRIJVEN

Na veertig jaar counseling, concludeert Larry Crabb: “De sleutel tot het goede leven is om deel te nemen aan het verhaal van God. Om het leven te zien zoals Hij het ziet en het te leren leven zoals Hij wil dat het geleefd wordt.”

GODS VERHAAL

De Bijbel is Gods verhaal, een verhaal over een God die vergeeft, ondersteunt en troost die Hem leren liefhebben. Het is een verhaal over de echte betekenis en bedoeling van ons aardse leven en de overtreffende vreugde van het toekomstige leven.


LEVENSDOEL

Wanneer we deelnemen aan het verhaal van God, verandert ons levensdoel. In plaats van dat alles om onszelf draait, verlangen we er naar om helemaal voor God te leven. (Efeziërs 5: 8-10).

DE AUTEUR

Als het lijkt of jouw verhaal niet zinvol is (en dat gebeurt vaak), richt je dan op de Leidsman en Auteur (Hebreeën 12: 2). Moeilijkheden zullen je geloof dan niet langer belemmeren. Je gaat ze zien als kansen om Christus meer te leren kennen en op Hem te vertrouwen.
PEN IN ZIJN HAND

Laten we vandaag de tijd nemen om God te vragen of we “op dezelfde pagina” zijn. Zijn we dat niet? Laten we dan pen terugleggen in Zijn handen.

Gail Burton Purath

✏️Stel: jouw levensverhaal heeft een hoofdstuk voor elk jaar van je leven, wat is dan de naam van jouw hoofdstuk 2016?

maandag, oktober 9

LAAT JE NIET MEESLEPEN!

Veel valse filosofieën hebben hun weg in onze kerken gevonden, en sommige christenen verdedigen deze filosofieën zelfs met een roekeloos zelfvertrouwen.

Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden. Een wijze vreest en keert zich af van het kwade, maar een dwaas gaat zich te buiten en waant zich veilig. Spreuken 14:15,16 


De enige manier waarop we kunnen hopen dat we groeien in Christus is te vertrouwen Gods wijsheid en niet op menselijke wijsheid.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Spreuken 3:5

Het maakt niet uit hoe aantrekkelijk deze filosofieën klinken, we mogen nooit standpunten accepteren die Gods Woord tegenspreken.

Wanneer we kleine foutjes accepteren, verliezen we ons onderscheidingsvermogen en lopen het risico dat we meegesleept worden door elke gril van het menselijk denken (1 Corinthiërs 3:18,19; Kolossenzen 2: 8).


Dit is een goede spreuk om jezelf aan te herinneren:
Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart. Spreuken 18:2

En dit is een goede om te onthouden:
Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen. Spreuken 9:9 


 ------------------

Ik heb onlangs gestuit op een aantal belijdende christenen. Ze verdedigden hun valse overtuigingen zelfs toen ze geconfronteerd werden met Schriftuurlijk bewijs dat hun geloof in tegenspraak was met Gods Woord. Lieve christenen, laten we dat soort "roekeloze zelfvertrouwen" nooit hebben!

Gail Burton PurathPlaats gerust je reactie hieronder. Alvast bedankt!