vrijdag, november 17

IS HIJ THUIS?

In het mooie boekje My Heart Christ's Home wordt het menselijke hart vergeleken met een huis dat door de aanwezigheid van Christus gerenoveerd wordt (Openbaringen 3:20; Johannes 14:23).


DE STUDEERKAMER (gedachten): waar Christus heilige invloeden laat gelden om ongezonde te vervangen (1 Korinthiërs 2:14-16).DE EETKAMER (eetlust en verlangens): waar Christus onze spirituele eetlust verandert (Efeziërs 4: 22-23).

DE WERKKAMER (talenten en vaardigheden): waar Christus onze gaven gebruikt voor zijn doeleinden (Efeziërs 2:10).

DE WOONKAMER

Vooral één kamerbeschrijving is in dit boekje heel belangrijk. Het is DE WOONKAMER (salon) waar Christus en de nieuwe christen elkaar dagelijks ontmoeten (Psalm 1:1-3).

TE DRUK

Helaas krijgt de nieuwe christen het vaak te druk om Hem daar regelmatig te ontmoeten. Op een ochtend terwijl hij zich de deur uit haast, ziet hij Christus daar zitten. Helemaal alleen.
"Bent U hier al de ochtenden geweest?", vraagt hij.
"Ja", zegt Christus, "Ik zei dat ik er zou zijn! Je hebt je Bijbelstudie en gebedstijd gezien als een factor voor je eigen geestelijke groei, maar je bent vergeten dat dit uur ook iets voor Mij betekent. Ik heb je lief en Ik verlang naar je gemeenschap." (Zie Johannes 15:15)Denk hier vandaag eens over na!

Gail Burton Purath


My Heart, Christ’s Home, © 1954 by Inter-Varsity Christian Fellowship of the United States, by Robert Boyd Munger

woensdag, november 15

SOKKEN GEVOUWEN?

Op een middag kreeg ik een telefoontje van mijn vier jaar oude kleindochter Gracie. Ze was zo opgewonden dat ze struikelde over haar woorden. Ik kon haar niet verstaan.

Mijn dochter kwam aan de telefoon en legde uit dat zij de was gevouwen hadden en dat zij Gracie geleerd had hoe ze haar sokken in een klein bolletje kon rollen. Zodra Gracie de taak onder de knie had, vroeg ze: 'Waar is de telefoon? Ik wil het tegen oma zeggen!' 

IK HOU VAN GRACIE!

Ik voelde me vereerd. Het feit dat sokken oprollen een onbeduidend is, maakte Gracie's telefoontje voor mij eigenlijk zinvoller. Gracie weet dat ik van haar houd en dat alles wat belangrijk voor haar is, ook belangrijk voor mij is!


HEM ALLES VERTELLEN


Dit lijkt op mijn relatie met God - Hij is alwetend, maar Hij houdt er toch van om te horen wat ik op mijn hart heb, hoe klein het dan ook is. Ik mag Hem alles vertellen. Dat is wat het wil zeggen om "voortdurend te bidden", zoals ons bevolen wordt in 1 Thessalonicenzen 5:17 

Heb jij de laatste tijd nog sokken gevouwen? God verlangt ernaar om het van je te horen!
Gail Burton Purath

maandag, november 13

HOE OMGAAN MET ZONDIG VERLEDEN?

Stel je voor dat jij een onbuigzame, bevooroordeelde man was die alle christenen haatte en dood wenste. Stel je voor dat het jouw doel was om hen op te sporen en te vervolgen. Stel je voor dat jij daar stond te genieten van de terechtstelling van een onschuldige christen die Jezus niet verloochenen wilde (Handelingen 7:54-8:1).

APOSTEL PAULUS

Dat was het vroegere leven van de apostel Paulus (Filippenzen 3:4-6).


Hoe kon Paulus zo'n goddeloos verleden te boven komen? Hoe kunnen wij omgaan met de zonden van ons verleden? 

DRIE MANIEREN

Paulus deed dat op deze drie manieren (Filippenzen 3:13-14):

  1. Hij herinnerde zich wie hij was in het verleden.

Paulus heeft vaak zijn getuigenis gedeeld zonder verzachtende omstandigheden aan te voeren (1 Korinthiërs 15:9). Hij noemt zichzelf "de ergste zondaar." (1 Timotheüs 1:12-15). Een eerlijke, nederige belijdenis is belangrijk om ons verleden te vergeten.

  
       2. Hij diende God trouw in het heden. Filippenzen 3:7-14

       3. Hij liet wat God van hem dacht Zijn toekomst vormen. Gal.1:10; 1 Kor. 4:1-5


En dit is hoe wij ook om mogen gaan met ons verleden!


Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.  Jesaja 53:4,5

Gail Burton Purath