zaterdag, december 16

WAAROM KERST VIEREN?

Hoewel het geen betrekking heeft op christelijke feestdagen, biedt Deuteronomium 11 goede redenen om ze te vieren. We hebben namelijk constante herinneringen nodig aan wat God gedaan heeft.

Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt ... daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten.



GODS VERHAAL

Christelijke feestdagen zijn een manier waarop we onszelf en onze kinderen herinneren aan Gods verhaal van liefde en verlossing. Het is niet belangrijk om de precieze dag van de geboorte van Christus te weten, * maar het is van cruciaal belang om te onthouden waarom Zijn geboorte onze levens veranderde.

KERST 2017: Focus je op Christus. Vraag Hem of Hij je wil helpen om je met heel je hart aan Zijn woorden en bepalingen te verbinden.

* Sommige christenen vieren de geboorte van Christus niet op 25 december omdat ze vanuit historische verslagen aantonen dat Hij op een andere dag geboren werd. Maar de datum waarop we het vieren is niet echt zó belangrijk. Als we een kind zonder een bekende geboortedatum adopteerden, zouden we nog steeds een dag vastzetten om zijn of  haar geboorte te vieren. De datum is lang niet zo belangrijk als de persoon. Hetzelfde geldt voor Christus. Ik geef de voorkeur om Zijn geboorte te vieren op het moment dat het grootste deel van de wereld viert, anderen geven misschien de voorkeur aan een datum waarvan zij vinden dat die historisch meer correct is. Het belangrijkste is dat we het VIEREN!





Bijbelstudie

1. Lees deze eerste 7 verzen van Deuteronomium 11 en let er op dat God wilde dat de mensen hun kinderen niet alleen herinnerden aan Zijn grootheid en macht en de manier waarop Hij hen had gered van de Egyptenaren, maar Hij wilde ook dat zij hun kinderen herinnerden aan de manier waarop hij hen onderwees en discipline leerde. Overweeg het belang van het overbrengen van deze waarheid van generatie op generatie.


Deuteronomium 11:1-7: "Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen, die het niet weten, en het onderwijs van de HEERE, uw God, niet gezien hebben – Zijn grootheid, Zijn sterke hand en Zijn uitgestrekte arm, Zijn tekenen en Zijn daden die Hij in het midden van Egypte verricht heeft, bij de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land, en wat Hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens: dat Hij het water van de Schelfzee over hen heen liet stromen, toen zij u achtervolgden; de HEERE heeft hen omgebracht, tot op deze dag. Ook wat Hij voor u gedaan heeft in de woestijn, totdat u op deze plaats gekomen bent, en wat Hij gedaan heeft met Dathan en Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben: dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg, met hun gezinnen en hun tenten en alles wat bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Want uw ogen hebben al deze grote daden van de HEERE, die Hij verricht heeft, gezien."

2. Zijn er dingen in je huis en familie die dienen als een herinnering aan Gods liefde en trouw? Als dat niet het geval is, bedenk dan eens hoe je een paar mooie herinneringen kunt maken. 

Deuteronomium 11:18-21: Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.

Gail Burton Purath



vrijdag, december 15

DE ENGEL MET DE WITTE SCHOENEN

Mijn vriendin Jane had een onveilige jeugd. Ooit werd ze achtergelaten in het huis van haar buurman. Op het moment dat hij haar wilde betasten, klonk er een luide klop op de deur, waardoor hij haar losliet. 

GLANZEND WIT

De 7-jarige Jane deed de deur open en stond oog in oog met een mooie vrouw die de weg vroeg. Het was onmogelijk om door de modderige tuin te lopen zonder je schoenen niet te bevuilen. Maar de vrouw stond op de veranda met schoenen van het meest stralende wit dat Jane ooit gezien had. 



Jaren later, toen Jane een christen werd, raakte ze ervan overtuigd dat het een engel was, gestuurd om haar te redden. 

Maar God bewaarde de kleine Jane niet altijd voor moeilijke dingen in haar leven. Dat is iets waar we mee worstelen. Het is een mysterie. We begrijpen niet dat God het liet gebeuren.

Jane heeft temidden van alles wat haar overkwam vrede gevonden. Ze weet dat er een glanzend witte eeuwigheid op haar wacht, daar waar Jezus is. Dat is meer dan genoeg voor haar. 


GODS LIEFDE IS IN STAAT OM...


Soms lopen we (verstandelijk) vast op onverklaarbare dingen die eigenlijk alleen worden begrepen door die mensen die het ooit zelf overkomen isEn die mensen zijn 'onze engelen', gestuurd om ons te vertellen dat Gods liefde van het mooiste en helderste wit is en dat Hij in staat is om ons door de modderigste mysteries en moeilijkste dingen heen te dragen.



Enkele verzen uit de Bijbel die betrekking hebben op engelen:

Mattheüs 18:10; Psalm 34:8; Hebreeën 1:14 





Gail Burton Purath


woensdag, december 13

WAT IS JOUW TROOSTVOEDSEL?

Wat is jouw troostvoedsel? Mijn comfortfood bestaat uit zelfgebakken brood, kaneelbroodjes en soep.

God heeft voedsel ontworpen voor ons plezier,  maar het is eigenlijk niet bedoeld om ons te troosten. Dat is iets wat God wil doen. 



In 2 Korinthe 1:3-5 staat dat Hij de God van alle vertroosting is. Wat een belofte!


Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

We moeten Zijn troost wel accepteren. 
Toen Jozef verdween, weigerde Jakob om getroost te worden (Genesis 37:35). Jacob vergat dat God de leiding heeft en dat Hij het slechte in iets goeds veranderen kon. Hij vergat dat God troosten wilde. Jacobs weigering om troost te aanvaarden bracht Jozef echt niet eerder terug. Het maakte alleen dat hij zich nog ellendiger voelde

Behoefte aan troost? 
Een tweede portie troostvoedsel helpt je niet echt! Zoek in plaats daarvan je troost bij God en accepteer wanneer Hij het geeft. Hij kan je echt in iedere situatie troost bieden!



Gail Burton Purath


maandag, december 11

8 TIPS VOOR EEN ZINVOLLE KERST

1. Geef niet te veel uit. 
"Godsvrucht vergezeld met tevredenheid is een bron van grote winst." (1 Timotheüs 6:6

2. Ga op zoek naar een dankbaarheidshouding (Psalm 107:1
Dit zal je helpen om anders om te gaan met neerslachtige gevoelens in de winter.




3. Deel met de mensen die het moeilijk hebben
Bezoek iemand die in een moeilijke situatie zit, kook een ​​maaltijd aan mensen die onder het minimum leven. Je "leent uit aan de HEER" en "Hij zal je de weldaad terugbetalen!" (Spreuken 19:17Mattheüs 25:40)

4. Vier de geboorte van Christus met iemand die eenzaam is of moeilijkheden heeft. 
"Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden.(Lukas 14:13)

5. Pauzeer en bid regelmatig! (Filippenzen 4:6)
"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God."

6. Zing, reciteer Bijbelteksten, wees verheugd! 
"Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.(Efeziërs 5:19)

7. Bid voor vervolgde gelovigen. (Hebreeën 13:3)
Het kerstseizoen verhoogt de kans op discriminatie en vervolging. Laat hen niet in eenzaamheid lijden maar steun vervolgde christenen met je gebed en gift. BID MEE!

8. Neem een ​​cadeautje of een trommel met koekjes mee naar niet-gelovige buren of kinderen. (Kolossenzen 4:5)
"Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit."



MEER VOLDOENING

Als je sommige (of al deze dingen 😉) toevoegt aan de viering van de geboorte van Christus ontvang je een diepere voldoening. Nog meer ideeën? Deel ze gerust. 

Gail Burton Purath