donderdag, april 19

7 STADIA IN HET HUWELIJK (1)

Volgens een artikel van Reader's Digest zijn er 7 fasen in het huwelijk. Ik lees dit artikel door een 'christelijke bril' en probeer op die manier wat principes toe te voegen, die ons kunnen helpen om met succes door deze 7 mogelijke stadia van het huwelijk te laveren.

 • Gail heeft 3 keer over dit onderwerp geschreven en ik hoop de andere delen ook te vertalen. Eén in mei en één in de maand juni.


1. HET STADIUM VAN DE PASSIE
Deze fase begint al voor het huwelijk en duurt zo’n jaar of twee.

Tijdens deze fase geeft God stelletjes een uitbarsting van "neurotransmitters" die niet alleen grote vreugde produceren maar ook helpen om "vertrouwen, respect en emotionele intimiteit" op te bouwen.

Voor de christen vormt dit gepassioneerde stadium vóór het huwelijk een groot fundament als het gebouwd wordt op puurheid, zonder seksuele intimiteit. Dit is één van de manieren waarop God christelijke relaties apart zet. Het bespaart stelletjes een heleboel schuldgevoelens en schadelijke fantasieën en schijnheilige houding ten opzichte van intimiteit in het huwelijk.

Als je voor je huwelijk met elkaar naar bed gaat, moedig ik je aan om Gods heelheid op dit gebied te zoeken door het te bezien door Gods bril. Wat wil Hij? Wat staat erover in de Bijbel? Waarom wil Hij dat we het bewaren voor het huwelijk? Onderzoek het biddend en ga de weg van God: bekering en geloof.

2. HET STADIUM VAN DE REALITEIT
Na het eerste of tweede jaar ontstaat er vaak een realistischer beeld van het huwelijksleven. De zwakheden van onze partner, bepaalde zonden, zijn of haar "menselijkheid" beginnen ons op te vallen. We ervaren een aantal teleurstellingen en conflicten.

Het is belangrijk om ons door deze fase heen te worstelen met toewijding en acceptatie. Dat lukt het beste als we ons eerst focussen op onze eigen zonden en tekorten en die voor God belijden.

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? (Mattheüs 7:1-4) 

GENADE IN GEVALLEN WERELD

Als christenen weten we dat we in een gevallen wereld leven en dat wij zelf ook mensen zijn met zonden en gebreken. We weten hoe belangrijk het is om genade te ontvangen van God, maar ook hoe dat het zo’n verschil kan maken als we de ander leren vergeven en genade schenken.DENK AAN WAT GOD KAN DOEN

Onrealistische verwachtingen in dit stadium of in welke fase dan ook veroorzaken veel problemen. Het is belangrijk om er steeds aan te denken dat God de moeilijke kanten in de persoonlijkheid van onze partner ten goede kan gebruiken voor onze eigen ontwikkeling.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Gail Burton Purath 

maandag, april 16

U BENT EEN SCHILD OM MIJ HEEN

Wist je dat er in de Bijbel staat dat God je rugdekking geeft?

In Psalm 3:4 schrijft David:

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. In het Hebreeuws staat er: U bent als een schild om mij heen.


Rabbijn H. M. Feinstein zegt dat David in de strijd altijd alleen bescherming van God Zelf genoot. Hij wist dat God hem aan alle kanten beschermde: boven, onder, voor, achter, links en rechts.

Ik vind dat zo mooi!

Ik heb dat schild nodig omdat ik soms te maken heb met moeilijkheden die vanuit alle richtingen naar mij toe lijken te komen. Zelfs vanuit mijn eigen gedachten. Wat geweldig om te weten dat als ik bereid ben om het schild van God (Zijn Woord) op te nemen, Hij me beschermen zal... tegen alles wat er op uit is om mij te scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 


Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Efeze 6:16

David was kansloos. Maar Hij voelde zich veilig ondanks de dreiging God gaf Hem rust, midden in onmogelijke omstandigheden. Die God leeft nog steeds! Hoe onmogelijk jouw situatie lijkt: vertrouw op Hem!

Gail Burton Purath

donderdag, april 12

DE GRIJZE SCHEIDING

Er gaat vaak een schok door me heen als ik hoor dat er wéér een huwelijk gestrand is, vooral als de echtscheiding na 20 of 30 jaar huwelijk komt.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het aantal echtscheidingen onder mensen van 50 jaar en ouder is verdubbeld in de afgelopen twee decennia.

LANGZAAM UIT ELKAAR

"Grijze echtscheidingen" zijn scheidingen tussen stellen van meer dan 50 jaar oud. En de meeste van deze echtscheidingen komen niet dramatisch tot een eind door bijvoorbeeld ontrouw. Ze worden veroorzaakt door het langzaam uit elkaar groeien van elkaar.


MOEILIJK FASE

Terwijl ons eigen huwelijk tijdens de lege-nest-fase ook een heel moeilijke fase doormaakte, genieten mijn man en ik momenteel meer van onze huwelijksjaren dan in welk ander stadium dan ook. Toch tonen statistieken een groeiende ontevredenheid onder onze leeftijdsgenoten.

Hoe goed ons huwelijk is in onze latere huwelijksjaren, hangt sterk af van hoe we eerder met ons huwelijk omgingen. Vaak weken we emotioneel los, lang voordat het tot een serieuze echtscheiding komt.

Hoe ontstaat emotionele echtscheiding?

Wanneer één of beide echtgenoten:
 1. de hoop opgeeft dat hun huwelijk ooit beter zal worden
 2. denkt dat hun partner de enige persoon is die moet veranderen 
 3. zich meer op kinderen, carrière of vrienden focust dan op hun huwelijk 
 4. weigert om te vergeven 
 5. onverschillig wordt 
 6. hun echtgenoot de schuld voor alles geeft 
 7. afzonderlijke plannen en afzonderlijke doelen stelt 
 8. geen gemeenschappelijke hobby's of vrijetijdsactiviteiten heeft 
 9. stopt met communiceren op een authentieke manier 
 10. stopt met luisteren naar de behoeften van hun echtgenoot 
 11. stopt met het delen van hun hart met hun echtgenoot 
 12. elkaar niet meer aanraken 

Het huwelijk gaat niet over het eren van een stuk papier; het gaat over het in ere houden en het koesteren van onze kostbare relatie.

MET GOD

God wil dat we een levendig, gezond groeiend huwelijk hebben. Hij vraagt van ons dat wij ons deel doen, door Zijn principes toe te passen in ons huwelijk. Niet na 30 jaar maar door heel ons huwelijksleven heen. Samen èn met God (!!!) want een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. (Prediker 4:12)

LEESTIPS:


GEBED

Heb je vandaag gebeden voor je huwelijk? Heb je God  ooit gevraagd om je te laten zien waar je gefaald hebt om verbonden te blijven met je partner? Vraag  God om je gevoelig te maken voor de behoeften / noden / verlangens van je partner. God doet wonderlijke dingen op het gebed.

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Kolossenzen 3:12-14

Gail Burton Purath 

maandag, april 9

MOEDELOOS? KIJK OMHOOG!

"Geluk is niet de afwezigheid van problemen. Het is het vermogen ermee om te gaan." 


Ik voel me af ​​en toe zo down en ontmoedigd en ik weet gewoon dat deze gevoelens vaak rechtstreeks verband houden met mijn perspectief.

 
Daar dacht ik aan toen ik op een hotelbalkon op Hawaii zat. 

 • ... keek ik omlaag dan zag ik mijn blote voeten op het koude beton. 
 • ... staarde ik naar voren dan belemmerden de ijzeren tralies mijn zicht. 
 • ... keek ik echter omhoog, dan zag ik een prachtige lucht, de oceaan, weelderig groen gebladerte, palmbomen en nog veel meer. 

Als ik down ben, kijk ik naar beneden en zie alleen mijn koude, blote gevoelens. Til ik mijn hoofd maar een heel klein beetje op, dan zie ik mezelf gevangen zitten achter de tralies van mijn moedeloosheid...


Alleen als ik omhoog kijk en op zoek ga naar God, ontdek ik 't perspectief dat me kracht geeft om staande te blijven ​​en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Dan vind ik de Bron van mijn leven!

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. (Psalm 121)

Ben je moedeloos? Kijk omhoog!


Gail Burton Purath

donderdag, april 5

VERLIEFDHEID VERSUS VOLWASSEN LIEFDE

We weten wat het is om hopeloos verliefd te worden. Het overkomt je gewoon. Opeens is het er. In het Engels heet het niet voor niets: FALLING in love.

Maar we weten zo weinig af van het WANDELEN in de liefde. Verliefd worden kost je weinig moeite. Het is spannend, romantisch en leuk....

VERLIEFD OP EEN ANDER

Maar wanneer er van ons verwacht wordt dat we met beide benen op de grond komen te staan, en elkaar liefhebben door dik en dun met alle eigenaardigheden die we hebben, kan het zo maar zijn dat we stiekem verlangen naar een verzetje en verliefd worden op een ander.


Wat denk jij? Zijn we verliefd geworden op de liefde, op het plannen van romantische afspraakjes en leuke bruiloften? Lijkt het er niet op dat we wegvluchten als we merken dat onze relatie steeds meer zelfopofferende (christelijke) liefde van ons vraagt?

FANTASIE

Dit is één van de onderliggende redenen van de ongeveer 34.000 echtscheidingen die er ieder jaar plaatsvinden in Nederland. Niet DE reden. Soms lijkt het erop dat we een land van romantici zijn geworden, die de liefde afkijken van soaps waar filmsterren net zo gemakkelijk van sekspartner wisselen als van hun jas en het daarnaast presteren om er gelukkig, gezond en aantrekkelijk uit te zien. Alles moet leuk zijn, goed voelen. Dat is het echte leven! Maar ondertussen  berust die gedachte op fantasie.

In real life bestaat het huwelijk uit twee egocentrische mensen die dagelijks een beetje moeten sterven aan zichzelf. Partners die leren vergeven, elkaar leren dienen, volharden en naar elkaar toegroeien. Het betekent dat we te maken zullen krijgen met flinke uitdagingen. Het betekent dat we gaan leren hoe we de ander gelukkig kunnen maken. Minder te verwachten en meer te geven.

IN GODS KRACHT

We zien bepaalde zonden over het hoofd en leren vergevingsgezind te zijn naar de ander toe. Geen makkie, maar àls we in Gods kracht mogen volharden, komen we erachter dat onze relatie het meer dan waard is. We ontdekken dat verliefd-zijn lang niet zo waardevol is als het wandelen in volwassen liefde ... hand in hand over de hobbels, door de plassen en om de rotsen heen. Door de jaren heen steeds dichter naar elkaar toegroeien; stap voor stap. Dat is echt mogelijk.Hoe denk jij hierover?
Hoe verhoudt jouw "prille verliefdheid van vroeger" zich tot het "wandelen in de liefde"? Welk aspect van het wandelen in de liefde is het moeilijkst voor jou? Wat is het belangrijkste dat jij in je huwelijk hebt geleerd?

Gail Burton Purath

dinsdag, april 3

JIJ BENT VERANTWOORDELIJK!

Aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. (Lukas 12:48)

God houdt serieus rekening met onze kennis, mogelijkheden en vaardigheden bij het beoordelen van onze acties. 

De Bijbel zegt dit als een waarschuwing:

Lucas 12:48: En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Maar de Bijbel noemt het ook een voorrecht:

Efeze 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

God geeft ons kennis zodat we in wijsheid zullen wandelen. Hij geeft ons vaardigheden en kansen, zodat onze dienst voor Zijn koninkrijk aangenaam, zinvol en effectief kan zijn. We kunnen ervoor kiezen om de getrouwe - of de ontrouwe dienaar te zijn. Je kunt erover lezen in de gelijkenis van de talenten. (Mattheus 25:15-30)

GESCHENK VAN GOD

Of je nu schoonmaker of directielid, winkeleigenaar of huisvrouw bent, alle middelen, vaardigheden en kansen zijn een geschenk van onze God. Laten we wat we gekregen hebben gebruiken tot Zijn glorie!


 Gail Burton Purath

vrijdag, maart 30

JEZUS EN DE MISDADIGER

Jezus stierf tussen twee misdadigers (Lukas 23: 39-43).

MISDADIGER 1


De één beledigde Hem.


MISDADIGER 2

De ander zei: "Vrees zelfs u God niet... want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onderbehoorlijks gedaan."

En hij zei tegen Jezus: "Heere, denk mij, als  U in uw Uw koninkrijk gekomen bent." Jezus antwoordde hem: "Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn."  (Lukas 23:42,43)

Er zijn veel diepere lagen te vinden in wat Jezus tegen deze man zegt

 1. Deze man geloofde oprecht. Nog maar weinig mensen hadden geloof in de opgestane Jezus, maar deze man geloofde in een stervende Redder, vóór het bewijs van Zijn overwinning op dood en zonde (Johannes 20:29).
 2. Deze man erkende en beleed zijn zonde; dat is een essentieel onderdeel van de redding (Mattheüs 4:17)
 3. Deze man had een last-minute bekering. Op het laatste moment kreeg hij berouw en erkende Jezus als Zijn Messias. Er is hoop voor je, ook als je niet zo lang meer te leven hebt. Je kunt zelfs dan nog gered worden, als je maar tot Jezus vlucht (Mattheüs 20:1-16).
 4. Jezus beloofde dat de misdadiger nog dezelfde dag bij Hem in het paradijs zou zijn. Voor gelovigen betekent de dood dat wij “vertrekken uit dit lichaam en direct intrekken bij de Heere...” (2 Korinthe 5:6-8).


WAT ZIET HIJ IN JOUW HART?

Jezus kende het verhaal van deze man en Hij zag zijn hart aan. Hetzelfde geldt voor jou en mij! Wat ziet Hij in jouw hart?


Gail Burton Purath

woensdag, maart 28

VERBORGEN VERHALEN IN LIJDENSEVANGELIE

Ik hou van verhalen over Gods ingrijpen in het leven van mensen - opzienbarend of eenvoudig - dat maakt me niet uit. Ik denk dat we in de hemel, naast het aanbidden van God en het dienen van Hem, veel ontroerende verhalen te horen zullen krijgen.

VERBORGEN VERHALEN

Denk eens aan al de verhalen verborgen in het lijdensevangelie!


Bijvoorbeeld:

1. Heeft de vrouw van Pilatus, die een droom had over de onschuld van Christus, later haar leven aan Hem gegeven? Mattheüs 27:19

2. Hoeveel mensen die “Laat Hem gekruisigd worden! Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!”, werden er later gered door datzelfde kostbare bloed? Mattheüs 27:25

3. Hoeveel soldaten die op hun knieën vielen en Jezus bespotten, vielen later op de knieën en beleden Hem als hun Redder en God? Mattheüs 27:29

4. Hoeveel mensen die Christus hebben geslagen en gekruisigd, werden later door Zijn striemen genezen en ontvingen door Zijn kruisiging vergeving? Vers 54 geeft een hint.

5. Barabbas werd vrijgeplaten in plaats van Christus. Heeft hij ooit Christus’ eeuwige pardon aanvaard? Mattheüs 27:16-26

6. Simon van Cyrene werd gedwongen de dwarsbalk van het kruis van Christus te dragen en volgde Hem zo op weg naar Golgotha. Heeft hij ooit zijn eigen kruis opgenomen en is hij Christus geestelijk gevolgd? Mattheüs 27:32 


Eén enkele dag in de geschiedenis, één enkel hoofdstuk in de Schrift en zoveel verborgen verhalen die op een dag ons hart zullen ontroeren. 


En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 20:18)

Gail Burton Purath 

maandag, maart 26

GOD GEBRUIKT "SAAIE" GETUIGENISSEN

God kan ieders getuigenis gebruiken!

SAAI?

Mijn getuigenis is behoorlijk 'saai'. In ieder geval minder opzienbarend dan die van anderen. Maar minder dramatische getuigenissen zijn net zo waardevol als dramatische. Ze bewijzen dat 'gewone' mensen de reddende kracht van Jezus net zo hard nodig hebben als drugsverslaafden, criminelen, aanslagplegers of christenvervolgers.

👉 Lees HIER Paulus' getuigenis


WEES BEREID!

Het zou goed zijn als we allemaal werk maakten van onze getuigenis, zodat we effectief kunnen zijn wanneer er zich een kans voordoet! 1 Petrus 3:14,15:
En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

GOEDE VOORBEREIDING

Voorbereiding vervangt niet het werk van de Heilige Geest in evangelisatie, maar het ondersteunt het wel.

Dus, probeer dit:

 1. Vraag de Heere om je te helpen een 7-10 minuten durende versie van je bekering (850-1200 woorden) en een 3-5 minuten durende versie (450 - 600 woorden) op te schrijven. Je zult beide versies waarschijnlijk niet woord voor woord in een echte situatie gebruiken, maar deze voorbereiding helpt je wel om erover na te denken.
 2. Deel deze getuigenis met je christelijke familie en vrienden. 
 3. Vraag om hun suggesties: Is het duidelijk? Zijn er teveel details? Hoe kan ik het verbeteren?


JOUW VERHAAL

Jouw verhaal maakt deel uit van Gods totale plan, hoe Hij zondaren redt. God wil dat je ermee uitreikt naar anderen en daarom verdient het je tijd, goede aandacht en gebed.

Gail Burton Purath

woensdag, maart 21

4 WAARHEDEN OVER LIJDEN ALS EEN CHRISTEN

Het is belangrijk om de levens te bestuderen van degenen die hun God vanuit het hart kennen, en Joni Eareckson Tada is een van hen. Ze is al 40 jaar verlamd vanaf haar schouders en werd daardoor afhankelijk van een ander, ze had borstkanker en lijdt nu aan chronische pijn.

Als er geen licht is om de muziek te lezen, dan spelen degenen die hun God vanuit het hart kennen verder. 


Joni leerde God met haar hart kennen en deelt deze 4 waarheden uit de Bijbel die ons kunnen helpen om als christen met lijden om te gaan:

 1. God wandelt met ons mee in onze pijn. (Jozua 1: 9) Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
 2. God gebruikt gebroken instrumenten om prachtige muziek te maken. (1 Korinthe 1:27) Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
 3. God is onze troost. (2 Korinthe 1:3-5) Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
 4. God beloont onze volharding; wat we hier op aarde leren, doet ertoe in de eeuwigheid(Openbaring 2:10, Filippenzen 3:7-11) Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult ... u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

👉 Bekijk de video van 12 mrt. 2018


Citaat Joni Eareckson Tada:

Om te worden geconfronteerd met lijden, of je het nu ziet bij een andere of dat je zelf worstelt  met je eigen pijn ... geconfronteerd te worden met lijden is een reminder dat er iets groots en bovennatuurlijks op het spel staat: er is een hemel te bereiken, een hel te vermijden, en we hebben een leven op aarde om serieus en behoedzaam geleefd te worden. 

Alleen als we onze God "vanuit het hart" leren kennen, doen wij het goed (en groeien we) midden in onze tegenspoed en dwars door onze pijn heen.Gail Burton Purath

maandag, maart 19

OVERBEZORGD? VERSPIL JE TIJD NIET!

Overmatig bezorgdheid is een enorme tijdverslinder. Ik kan er over mee praten!

GEVANGEN IN OVERBEZORGDHEID

Op een ochtend werd ik wakker met mijn gedachten bij een heuse uitdaging. Ik voelde me gevangen in een moeilijke situatie en bedacht de volgende 6 uur allerlei manieren om mijn probleem op te lossen. In mijn overbezorgdheid schreef een paar e-mails die ik niet stuurde, ik klaagde tegen mijn man en ik peigerde mezelf af.

👉 Kort gezegd: ik hongerde mezelf uit door geen geestelijk voedsel tot me te nemen en werd daardoor geestelijk zwak en kwetsbaar.


Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Mattheus 4:4)

IK HAD GODS WOORD NODIG

Toen herinnerde ik me opeens wat ik nodig had: Gods Woord! Ik haalde mijn Bijbel en dagboekje tevoorschijn, ging naar het terras en bracht daar tijd met de Heere door. Dat veranderde mijn perspectief volledig. God sprak tot mij door middel van enkele verzen in het Woord en ik deed daarna het juiste ding - iets wat ik uren eerder had kunnen doen, als ik mezelf echt voedsel had gegeven in plaats van te knabbelen aan het fastfood van mijn bezorgdheid.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard... en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)


👉 Lees HIER over de 4 stappen in het afwerpen van onze lasten

Gail Burton Purath

donderdag, maart 15

EVANGELISEREN ALS PAULUS

Het is geweldig om je persoonlijke stijl van evangelisatie te ontdekken. Ik schreef eerder over drie  soorten evangelisatiestijlen.


APOSTEL PAULUS

Paulus verspreidde het Evangelie echter op een andere, heel eigen manier. Hij maakte gebruik van zijn cognitieve vaardigheden en grote kennis van de Schriften. Paul was een geweldige apologeet. Het was zijn stijl van evangelisatie...


WAT DEED PAULUS?

Paulus debatteerde op die manier met zijn eigen volk (Handelingen 17:1-4) en deed tegelijk zijn best om zich te identificeren met mensen met een andere achtergrond dan die van hem (1 Korinthiërs 9: 20-23). Zijn evangelisatie in Athene was briljant!   

👉 Linkje naar: een onbekende God

ONBEKENDE GOD

Hij keek om zich heen en ontdekte een afgodsbeeld in Athene dat toegeschreven werd aan De Onbekende God. Met dat als een startpunt, vertelde hij hen dat de God die zij niet kenden, Jezus was. Zijn argumenten raakten de harten van een paar Griekse filosofen voor de Jezus Christus. En van  Damaris, een vrouw die ook aanwezig was op de Areopagus.

Als je je gedrongen voelt tot het bestuderen van kritiek op het christendom, kan het zijn dat dit de evangelisatiestijl is, waarin God wil dat je wandelt. Leer om een apologeet te zijn als Paulus. Een apologeet is iemand die leert om antwoorden te geven op veelgestelde vragen en kritiek op het christendom. Het is iemand die het geloof verdedigt op grond van de Schriften.


Bekende Amerikaanse apologeet was: R.C. Sproul. Kijk HIER hoe hij antwoorden geeft op allerlei vragen.


Gail Burton Purath

maandag, maart 12

4 KENMERKEN VAN VERWENDE CHRISTENEN

Een onvolwassen, verwend kind is:

1. Egocentrisch.
2. Onlogisch, mist wijsheid en kennis.
3. Verwend en heeft het gevoel overal recht op te hebben.
4. Boos als hij bestraft wordt, ongeacht wat hij verkeerd heeft gedaan.


Een onvolwassen, verwende christen is:
( 1 Korinthe 3:2Hebreeën 5:12 )

1. Egocentrisch, hij denkt dat het Evangelie draait om zijn gezondheid, rijkdom en geluk.
2. Onlogisch, heeft weinig tot geen fundamentele Bijbelkennis en valt daardoor gemakkelijk ten prooi aan valse leringen.
3. Verwend en heeft gevoel dat God hem dank verschuldigd is.
4. Boos als hij bestraft wordt en te maken krijgt met de consequenties van zijn zonden.


Geestelijk volwassen christenen zijn niet volmaakt, maar ze werken er hard aan om God blij te maken met hun liefdesvruchten voor Hem:
( Filippenzen 2:12-13)

1. Ze willen niet meer egocentrisch zijn maar zich steeds meer op God en de ander richten (Mattheüs 22:36-40).

2. Ze willen meer kennis van de Bijbel hebben, zodat zij weten wat Gods wil is (Romeinen 12:22 Timotheüs 3:16-17) .

3. Hun redding door Jezus Christus maakt hen dankbaar en blij, ongeacht wat er nog allemaal kan gebeuren in hun leven (Filippenzen 4:41 Thessalonicenzen 5:16 ).

4. Ze haten hun zonden en tonen oprecht berouw omdat ze ervan doordrongen zijn dat ze er God mee kwetsen. ( Psalm 51Jakobus 4:8-10).


👉 Gered door Christus? Laten we dan "hard werken", om de resultaten van onze redding te laten zien in het leven van alledag. Want de boom wordt aan zijn vruchten gekend (1)
------------------


(1) Onthoud alsjeblieft dat terwijl redding is door geloof en niet door onze werken... we wèl gered zijn om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Efeziërs 2:10). Gehoorzaamheid en het doen van goede werken zijn de vruchten (bewijzen) van onze redding (Johannes 14:21).


Gail Burton Purath

donderdag, maart 8

WEES EEN 'NAME DROPPER' VOOR CHRISTUS

De meest natuurlijke en effectieve manier om Christus te delen is door op een natuurlijke manier over Hem te praten in ons gesprek met de ander. Gail noemt het in het Engels: Be a Name Dropper for Christ.

Een vriendin vertelde me dat ze ervan overtuigd raakte dat Christus 'een levende werkelijkheid' was doordat haar buurvrouw simpelweg op zo'n natuurlijk manier over Hem sprak.


Voor de meesten is dit de beste manier om Christus zonder schaamte te kunnen delen: Zijn Naam noemen (laten vallen) in onze dagelijkse gesprekken. Soms in het klein door iemand te vertellen dat we voor hem of haar bidden. Soms in het groot door iemand te vertellen hoe Christus heel ons leven veranderde.

Zijn naam laten vallen in een gesprek is niet alleen een verrassend eenvoudige manier om Christus te delen. Het zal, gezegend door de Heilige Geest, heel effectief zijn.

We hoeven niet altijd het hele evangelie te vertellen. Maar àls we het met onbekenden delen, mogen we delen waar Gods Geest ons toe aanzet (Kolossenzen 4:6). Maak het tot een gewoonte om hier elke dag voor te bidden.

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

👉 God zal de hiaten opvullen zoals Hij dat alleen maar kan.


Als we vaker met vrienden en buren praten, hebben we de gelegenheid om het Evangelie samen te voegen in de loop van de tijd. 

Ik schreef over bruisende evangelisten zoals Petrus èn over evangelisatie achter de schermen, zoals Tabitha deed. Maar we mogen niet vergeten dat we een effectieve evangelist kunnen zijn door simpelweg onze grote en kleine getuigenissen te delen in alledaagse gesprekken. 

Gail Burton Purath

maandag, maart 5

4 STAPPEN IN HET AFWERPEN VAN ONZE LASTEN

Het leven kan ons zo afmatten met al de lasten van droefheid, vermoeidheid, stress, teleurstelling en angst.

👉 Het is onmogelijk om deze lasten in ons eentje te dragen. We hebben Gods aanwezigheid en sterkte nodig. We moeten niet op onszelf vertrouwen maar op God! ( 2 Korinthiërs 1:8-9 ).


4 STAPPEN IN HET GEVEN VAN ONZE LASTEN AAN GOD:
 

1. Daarom brengen we onze lasten tot God, in ons gebed.
"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven." Mattheüs 11:28

2. Wij werpen ze af!
"Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." Psalm 55:22

3. We doen dit dagelijks!
"Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Of: dag aan dag draagt Hij ons." Psalm 68:20

4. We herinneren ons dat Hij voor ons zorgt.
"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7

Een praktische manier om onze lasten aan de Heere te geven is om ze dagelijks te noemen in ons gebed en Hem te danken dat Hij er is om ze over te nemen van ons.


👉 Gods aanbod om onze lasten te dragen is een ongelooflijk aspect van Zijn liefde voor ons. Laten we Hem op Zijn Woord geloven en naar Hem toe gaan met al onze zorgen.

Gail Burton Purath

woensdag, februari 28

HOGER DAN DE BERGEN IN COLORADO

In mijn thuisstaat Colorado zijn er 53 bergtoppen die hoger dan 14.000 voet zijn. Ze worden in de volksmond "14ers" (viertienduizenders) genoemd en sommige mensen maken er hun doel  van om ze allemaal te beklimmen.


Ik denk vaak aan deze veertienduizenders tijdens het lezen van Efeziërs 3:14-19. Paulus bidt  daar dat de gelovigen de kracht zullen ontvangen "om ten volle te begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus is."

NOG HOGER, NOG MOOIER

Stel je voor dat je één van de hoogste bergen beklimt die de mensheid kent. Maar wanneer je de top hebt bereikt, zie je een hele reeks bergen liggen, elk hoger en mooier dan de vorige! Dat is het beeld dat Paulus schildert van Gods liefde wanneer hij in vers 19 zegt: 

"opdat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat." 

GODS LIEFDE IS ONEINDIG

Soms vergeten we dat Gods liefde oneindig is - maar tot in eeuwigheid zullen we nieuwe en wonderlijke dingen leren, dingen over Zijn liefde, terwijl we nu al genieten van de schitterende vergezichten onderweg!


DANK U!

Neem vandaag de tijd om God te danken voor Zijn oneindige majesteitelijke liefde!

© Gail Burton Purath

maandag, februari 26

SCHOONHEID VAN BINNEN UIT

Mensen zijn als glas-in-lood-ramen. Ze stralen en schitteren wanneer de zon schijnt, maar wanneer de duisternis zijn intrede doet, is hun schoonheid alleen te zien als er een licht van binnenuit schijnt ~ Elisabeth Kübler -Ross

KAREN HAD KANKER

Toen ik Karen ontmoette, had de kanker haar lichaam al geteisterd. Ze was zwak en kwam slechts af en toe haar kamer uit. 


SCHOONHEIDSSERUM

Ik woonde zes weken bij in haar huis en hielp met allerlei klusjes en de maaltijden. En ik observeerde haar... Ze had een zachte gloed over zich ... ze was vredig, dankbaar en glimlachte vaak. Haar ziekte trok zijn sporen, maar ze was nog steeds mooi. Alsof ze een geheim schoonheidsserum bezat. 

De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. (Psalm 90:17; Lukas 11:36).

DE LIEFLIJKHEID VAN DE HEERE

Karen's schoonheid kwam van binnenuit en haar 'serum' was de liefelijkheid (schoonheid, beauty) van de Heere, op Wie ze vertrouwde. Zijn licht straalde naar buiten, dwars door haar moeilijke omstandigheden heen! Weerspiegel jij net als Karen Gods beauty in je leven? Zien anderen Hem in jou?
Gail Burton Purath

woensdag, februari 21

EVANGELIST ACHTER DE SCHERMEN

Onverschrokken evangelisten vallen op. Zij delen het Evangelie vrijmoedig en spontaan. Maar er zijn ook evangelisten die op een praktische manier handen en voeten geven aan hun geloof in Jezus Christus.

DIENENDE EVANGELISATIESTIJL

Je zou zo iemand een dienende evangelist kunnen noemen. De Joodse Tabitha is hier een heel mooi voorbeeld van. Handelingen 9:36-43. Zij wordt ook wel Dorcas genoemd maar haar echte naam is Tabitha.


Ze stond niet in de voorhoede van de nieuwe leer, die de discipelen verkondigden. Maar ze zette haar geloof ijverig achter de schermen in. Er staat dat ze overvloedig was in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk aan arme weduwen. Ze deed goede daden in de naam van Jezus.

TABITHA'S BEDIENING WAS EEN ZEGEN

We krijgen een interessant beeld van de effectiviteit hiervan als we in vers 39 lezen over het bezoekje van de apostel Petrus aan haar huis in Jaffa, na haar overlijden:

En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Tabitha gemaakt had toen zij nog bij hen was.

OPGENOMEN IN BIJBEL

God zorgde ervoor dat haar voorbeeld in de Bijbel opgenomen werd. Daardoor is er permanente aandacht voor de dienende evangelisatiestijl ontstaan. Daarnaast is het heel mooi om te lezen dat Petrus deze vrouw terugriep uit de dood in de naam van Jezus: "Tabitha, sta op!" 

 • Haar opstanding had een speciaal doel. Het fungeerde als een bewijs van Jezus' Messiasschap en als gevolg hiervan namen velen in Jaffa Hem aan als hun Messias (vers 42).GOD ZIET HET!

Als jij een dienende evangelist bent kan je bijdrage aan de kerk onopgemerkt blijven, maar zolang je  vanuit je liefde tot God en je naaste bezig bent, in de naam van Jezus Christus, zal je werk zeker gezegend worden. God ziet het.

Gail Burton Purath

maandag, februari 19

4 MANIEREN OM JE DAG MET GOD TE BEGINNEN

Met je goede been uit bed stappen? Het kan! Begin ermee om je gedachten te focussen op God, zodra je opstaat.Hier zijn een paar ideeën om dat te doen:

1. Zeg een paar Bijbelteksten op zodra je wakker bent. Je kunt ze ook in je hoofd herhalen zodat niemand er last van heeft.

Psalm 59:17 is een mooie Psalm om voor dit doel te gebruiken: "Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde."

2. Laat je eerste woorden zoiets zijn als: "Goedemorgen lieve Vader, dank U voor deze nacht!", zodat je gedachten vóór alles op Hem gericht zijn

3. Bid een kort morgengebed om Gods zegen en leiding voor de activiteiten van de dag te vragen.

Judy:  Gewoonlijk denk ik: "Ik moet opstaan en mijn man verzorgen. Maar vanmorgen barstte ik letterlijk in tranen uit voor de Heer: "Ik heb U nodig, Vader, ik heb U nodig!" Op andere ochtenden zingt er een hymne gaan door mijn hoofd, een loflied. Ik heb geen vaste plan maar de Heer is het echt allereerste wat ik denk."

4.  Zet je wekker tien minuten eerder en laat je voorlezen uit de Bijbel via de GBS Bijbel App of de YouVersion Bijbel App voordat je uit bed stapt.

👌 Of je dag nu verloopt zoals gepland of niet, je bent er op de juiste manier aan begonnen! 


---------------- 

Op welke manieren start jij je dag?

donderdag, februari 15

3 ONBIJBELSE GEDACHTEN OVER GENADE

Het is zo belangrijk dat we er van doordrongen zijn hoe diep onze zonden het hart van onze hemelse Vader bezeerd hebben. En hoe ze Zijn heiligheid ook nu nog aantasten. Laten we God serieus nemen!


We moeten deze 3 fouten vermijden:

1. Denken dat Gods genade vrijblijvend of goedkoop is. (1)

Christus heeft een enorme prijs betaald voor onze redding. Deze waarheid zou ons moeten inspireren onze zonden heel erg serieus te nemen. Genade is een vrije gift. Maar onze zonden kostten Hem het leven aan het kruis. Zondig niet achteloos of nonchalant omdat je denkt dat Hij jouw Zijn genade verplicht is. Want dat is niet zo.

Galaten 3:13-151 Korinthiërs 6:20; 1 Petrus 1:18-19

2. Geen berouw meer tonen als we in zonden vallen.

Wanneer tot Christus komen, vergeeft Hij al onze zonden (die van het verleden, het heden en de toekomst). Maar onze liefde voor Christus blijft oog houden voor Gods heiligheid. Dat is de reden dat we onze (nieuwe) zonden belijden en er van af willen. Omdat we Hem intens liefhebben.

 1 Johannes 1:8-10

3. Denken dat het God niet kan schelen of we toegewijd zijn of niet. 

Christenen kunnen God bedroeven maar Hem ook verblijden. We zouden een diep verlangen moeten hebben om Hem te behagen.

 Romeinen 12:1; Efeziërs 4:30; Efeziërs 5:10
(1) God heeft Zijn mate van  heiligheid niet verminderd toen Hij onze zonde vergaf. Christus heeft de schuld betaald die wij God verschuldigd waren, zodat we een heilig leven mogen leiden. (1 Petrus 1:15-16)

© Gail Burton Purath

maandag, februari 12

DE SPIEGEL VAN GODS WOORD

 Een getrouwde vrouw stelt zichzelf gerust dat het haar huwelijk geen gevaar loopt als ze, alleen met haar baas, ergens wat gaat drinken na werktijd. (1)

 Een man besluit dat Gods oproep tot een buitenlandse missie een misverstand moet zijn, omdat de vrouw met wie hij trouwen wil niet in het buitenland wil wonen.


 Een vrouw heeft een onderbuikgevoel dat de yogachants niet bijbels zijn, maar hoe meer ze hen doet, hoe minder last ze ervan heeft.

 Een jong koppel beslist dat het kijken naar films die tegen Gods Woord ingaan hen niet zullen beïnvloeden en hen zelfs kunnen helpen bij het redden van hun ongelovige buren.

Gods Woord is een spiegel om zulke zondige misverstanden te onthullen, zodat we ons kunnen bekeren en veel verdriet bespaard zullen blijven.

DOEN!

Maar we moeten méér doen dan alleen maar kijken in de spiegel! We moeten ook tot daden overgaan als we zien dat er iets mis is in ons leven. (Jakobus 1:22-25).


Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

NEEM GOD SERIEUS!

Als je niet gehoorzaamt, bedrieg je jezelf. En zelfbedrog leidt altijd tot grotere zonden (1 Johannes 1:8; Jeremia 17:9). Neem God, jezelf en je zonden serieus. Lees Gods Woord, zodat je weet wat Hij van je vraagt.


(1) Zie: Twee stappen naar seksuele zonden


© Gail Burton Purath

donderdag, februari 8

JUMPERS - DE PETRUS STIJL

'Jumpers' zijn een bepaald soort evangelisten die ons inspireren maar  soms ook een beetje bang maken (Mattheüs 14:22-33). Ik zocht naar een goede Nederlandse vertaling voor het woordje 'jumper' maar helaas... Weet jij een mooi woord dan houd ik me aanbevolen 😏

PETRUS STIJL 

Sommige mensen storten zich onverschrokken in evangelisatie, maar de meesten van ons doen dat niet op die manier. De meesten van ons zijn bang om te evangeliseren omdat we onszelf  steeds vergelijken met deze spontane karakters. We beschouwen "jumpers" als de enige 'echte evangelisten'.

Wat ik bedoel met 'jumpers'?  Dat zijn degenen die evangeliseren in de Petrus-stijl. Petrus was gepassioneerd, spontaan en onbevreesd.


Petrus:

✔ sprong uit de boot en sloot zich aan bij Jezus die op het water liep. Matt.14:22-33
✔ sprong op en sloeg het oor van een man af bij de arrestatie van Christus. Johannes 18:10
✔ sprong van de boot toen hij de opgestane Christus aan wal zag. Johannes 21:7
✔ Met Pinksteren is het geen verrassing dat hij de eerste was die overeind sprong en de menigte toesprak. (Handelingen 2)

Er zijn ook 'jumpers' in de kerken van nu: gepassioneerde evangelisten. Maar ze zijn niet de enige 'echte' evangelisten.

Er waren 12 heel verschillende apostelen en Petrus was er maar eentje van.

En er zijn meer dan 12 manieren om Christus te delen.


UNIEK

Het heeft geen zin om de ​​'jumpertje' te spelen als je een andere persoonlijkheid hebt.

Tip: ontloop je verantwoordelijkheid niet door te denken dat die 'jumpers' het wel alleen af kunnen. Vraag in plaats daarvan of God jouw eigen stijl van evangelisatie wil laten zien en of Hij je in dienst wil nemen met jouw mooie en unieke persoonlijkheid.

© Gail Burton Purath

maandag, februari 5

5 MANIEREN OM NACHTANGST TE OVERWINNEN

In 1979, tijdens het wachten op onze 1:00 AM vlucht naar Duitsland, had onze 6-jarige zoon een aanval van nachtangst* op de luchthaven. Ik knielde naast hem op de vloer en hield hem stevig vast tussen onze elf koffers, terwijl hij moord en brand schreeuwde.

NACHTANGST

Als een kind last heeft van nachtangst is hij volkomen verwarde en ontroostbaar. Geruststellen heeft op dat moment geen zin.


IRRATIONEEL

Ik heb ook wel last van een bepaalde soort angst in de nacht. Niet zo luidruchtig als de angst van mijn kleinzoon op het vliegveld. Meestal wel net zo irreëel, wat betreft mijn kijk op mijn problemen en zorgen.

Heb je ook wel eens angstige gedachten die erger worden als het donker is: van die kwaadaardige monsters van hopeloosheid? Wat te doen als je lichaam op deze manier vals alarm slaat?

MENTAAL VOORBEREIDEN

Het kan je helpen om jezelf mentaal 'voor te bereiden' op de nacht (1 Petrus 1:13). Onderstaande vijf manieren kunnen daarbij een hulpmiddel zijn voor jou als christen.

 1. Leer Bijbelteksten over Gods trouw  uit je hoofd en herhaal ze voor het slapengaan. Voorbeelden: 1 Korinthe 1:9, 1 Korinthe 10:13, 2 Thessalonicenzen 3:3
 2. Herhaal deze teksten als je wakker schrikt in de nacht.
 3. Reciteer psalmen en gezangen die je aandacht focussen op God in plaats van op wat je voelt en denkt.
 4. Tel je zegeningen.
 5. Denk eraan dat je angsten in de nacht niet realistisch zijn!

ZINGEN IN DE SCHADUW

Bovenstaande kan je helpen om je irreële gedachten om te buigen. En te leren "zingen in de schaduw van Gods vleugels", zoals in Psalm 63:

Wanneer ik aan U denk op mijn bed,
over U peins in nachtwaken –
voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;
onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.
Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan,
Uw rechterhand ondersteunt mij.


© Gail Burton Purath

* Kijk HIER voor het verschil tussen enge dromen nachtmerries en nachtangst. Als je veel last hebt van nachtmerries of nachtangst hebt, is het een goed idee om er mee naar de dokter te gaan!

donderdag, februari 1

STA VAST EN VOLHARD!

Toen Kaïn met verkeerde motieven een offer aan God bracht, wees God het af. Maar God verzekerde Kaïn dat Hij hem zou accepteren als hij het goede deed.

KAÏN WEIGERT

Helaas negeerde Kaïn deze terechtwijzing en weigerde hij zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij bekeerde zich nooit. Hij doodde zijn broer omdat hij het niet kon verkroppen dat God het offer van Abel wel aannam en dat van hem niet (Genesis 4).

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.


Judas diept het uit. Hij zegt dat degenen die de weg van Kaïn volgen, op een bepaalde manier religieus lijken. Misschien bidden ze, misschien zingen ze een christelijk lied. Maar vanbinnen wijzen ze het gezag van Gods Woord af. Ze doen waar ze zelf zin hebben (Judas 1:11,12). 

1 Johannes 3:12-14 waarschuwt dat mensen die op Kaïn lijken, de echte gelovigen zullen haten.

GOEDE KEUZE (heeft gevolgen)

Het leven van Kaïn waarschuwt ons om goede keuzes te maken. Tegelijk zegt het dat àls je de goede keuzes maakt, sommige van je vrienden, familie of collega's daar jaloers, haatdragend of ongevoelig kunnen reageren.


HOE REAGEREN?

Hoe aardig je ook bent, er zullen altijd mensen zijn die boos worden als je met hen over God probeert te praten. Zij kunnen er niet tegen als je iets vertelt over je relatie met Hem. Hoe reageer je hierop? Jezus leert het ons in de Bijbel:

Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is. Mattheus 5:44,45

U zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheus 10:22).

Gail Burton Purath

maandag, januari 29

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER SEKSUELE REINHEID?

Jaren geleden zei een jonge vrouw tegen me, tijdens een Bijbelstudie, dat ik ouderwets was om te denken dat echte gelovigen niet vóór het huwelijk mogen gaan samenwonen.

Als ik ouderwets ben, dan is God dat ook!


God weet altijd wat het beste voor ons is en in de Bijbel definieert Hij alle seks buiten het huwelijk als zondig.

HEILIG

God is heilig! Hij laat in de Bijbel Zijn rechtvaardige boosheid zien over een zondige manier van leven (op welk vlak dan ook) met de bedoeling dat we berouw hebben en terugkeren naar Hem toe.

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. 1 Johannes 3:6-7

👉 Bestudeer wat Paulus zegt in 1 Korinthe 6:9-11 


LIEFDEVOLLE GEHOORZAAMHEID

Wat wil God dan? Hij wil liefdevolle gehoorzaamheid. Als onze Maker wil Hij niet dat we zondigen. Zonde brengt serieuze scheiding tussen God en mens. Ervaar je niet zo veel meer van God in je leven? Zonde kan één van de oorzaken zijn.

EEN WEG TERUG!

Een essentiële stap is om de zonde te erkennen en te belijden voor God. We missen door de zonde totaal het doel waar we eigenlijk voor gemaakt zijn. Dankzij Jezus is er een weg terug. De weg van het belijden van onze zonde. De weg van het breken met de zonde, in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spreuken 28:13).

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

------------

DIEPER NADENKEN

God zegt ook dat Hij mensen vergeeft die berouw hebben. Handelingen 3:19  Psalm 32. Hij zegt ook dat je als kind van God kracht mag vinden in Christus Filippenzen 4:13 en de motivatie Romeinen 12:11 Korinthe 6:19-20 om deze zonden te overwinnen. Hij heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 1 Thessalonicenzen 4:7
1. Veel mensen geloven dat het onmogelijk is om seksueel rein te blijven. 


🙏 Maar christenen hebben een 'krachtbron' buiten onszelf: 
Filippenzen 4:13: want ik kan alles aan door Christus, Die mij kracht geeft. 

🙏 We hebben een motivatie die uitstijgt boven onszelf: 
Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

🙏 We hebben een roeping buiten onszelf: 

1 Thessalonicenzen 4:7-8: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

2. Let in de onderstaande passage op de nadruk op zowel woorden als daden.


 Efeziërs 5:3-10:  Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht  – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.


 • Vragen op de Facebook Pagina voor persoonlijk studie rondom dit onderwerp

Copyright, Gail Burton Purath

LEESTIPS:

💏 Seks voor het huwelijk (Diny en Henk)
💑 Over de waarde van reinheid
💏 Wat IS eigenlijk zonde