woensdag, september 19

HABAKUKS GELOOFSBELIJDENIS


Habakuk, een oudtestamentische profeet die een beetje klagerig over lijkt te komen (Habakuk 1). Toch oppassen dat we hem niet verkeerd beoordelen, want hij was een getrouwe profeet van God in een moeilijke tijd van Israëls geschiedenis.

Sterker nog, hij is een goed voorbeeld voor ons. Hij keek naar de omstandigheden en het voelde alsof Gods gerechtigheid niet de overhand had. Maar uiteindelijk besefte hij dat de omstandigheden niet bepalend zijn voor Gods liefde en trouw.

Ons is geen kalme reis beloofd. Ook geen grote rijkdom of populariteit. God belooft ons iets veel beters. Hij belooft Zijn kracht om het vol te houden onder moeilijke omstandigheden.

Het Bijbelboek van Habakuk eindigt met een triomfantelijke geloofsverklaring die wij ook mogen omhelzen:
Al zal de vijgenboom niet in bloei staan

en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,

al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen

en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,

al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn

en er geen rund in de stallen over zijn –

ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,

mij verheugen in de God van mijn heil.

De HEERE Heere is mijn kracht,

Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,

en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Voor de koorleider, bij mijn snarenspel!

Habakuk 3: 17-19

----------------------------------- 


Ik moedig je aan om deze passage hardop te reciteren en je eigen omstandigheden in te vullen.

Gail Purath Burton

dinsdag, september 11

HELP! VERBORGEN INGREDIËNTEN!

De koffiemelk die ik gebruikte wordt hier “half and half” genoemd, maar bij nadere inspectie zag ik dat het veel verborgen ingrediënten bevatte.

Ik veronderstelde dat ze beter was dan de melkpoeder, die in de verste verte niet op melk leek. Maar mijn “half and half” bleek ook niet te zijn wat ik dacht.


Onlangs ontdekte ik dat mijn favoriete slasaus propyleenglycol bevat, een samenstelling die wordt gebruikt in antivries. Dacht ik gezond bezig te zijn, blijkt er toch genoeg bewijs te zijn dat deze goedgekeurde hulpstof serieuze gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Wie weet hoeveel van ons zich niet lekker voelen vanwege 'verborgen' ingrediënten in ons alledaags voedsel

En wie weet hoeveel van ons spiritueel ongezond zijn vanwege de verborgen ingrediënten in ons amusement?

De meest populaire tv-programma's, muziek, films en boeken bevatten verborgen agenda's en verborgen ingrediënten. Ooit waren deze thema's subtiel verweven in personages en situaties. Nu, omdat veel mensen hun gezonde kijk op goed en kwaad toch al verloren hebben, steken immorele en gewelddadige thema’s meer zichtbaar de kop op. Wen er niet aan!

👉 Ik vraag God om me te helpen verborgen ingrediënten in mijn leven te identificeren. Doe je met me mee?
👉 Deel je ervaring in het omgaan met social media, amusement etc.


Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 4:23

woensdag, september 5

OF BEZITTEN MIJN SPULLEN MIJ?


Wist je dat we allemaal verschillende "rommelniveaus" hebben ?

Volgens deskundigen worden we gestrest en onproductief zodra we die niveaus hebben bereikt. Hoewel "rommel" (letterlijk en figuurlijk)  onze geest onrustig maakt, blijven we ondanks alles toch onnodige bezittingen verzamelen.

Ik zeg heel eerlijk dat ik een 'verzamelaar' ben, dus van mijn kant geen waarschuwend vingertje uit de hoogte. Maar de laatste tijd heb ik mezelf wel een paar vragen gesteld:

 • Zou mijn leven meer vrucht dragen voor God als ik minder bezittingen had?
 • Bezit ik mijn spullen of bezitten mijn spullen mij?

Het gaat me zo gemakkelijk af om Christus’ woorden aan de rijke jongeman weg te redeneren. Ik denk bijna automatisch dat dit gebod van Christus niet voor mij geldt.

Maar begrijp ik dan dan onderstaande woorden van Jezus wel echt?

En Hij zei tegen hen: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.” Lukas 12:15

Ontdek je bij jezelf ook die verschillende rommelniveaus? Raak je gestrest van “teveel” en kan je er maar niet los van komen? Vlucht ermee naar Jezus. Hij is het beste Adres!


Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:15-16)

Gail Burton PurathIk voeg hier de mooie reactie van Lieneke aan toe:
Vanochtend las ik deze tekst uit Spreuken (24:4): 'Door kennis worden binnenkamers gevuld met kostbare en aangename bezittingen.' Wijsheid en kennis van God helpen je bij het gezellig en mooi maken van je huis op een manier die Zijn Naam verheerlijkt. Er een thuis van maken! 💗

dinsdag, augustus 28

BETER DAN MIJN OCHTENDKOFFIE


"Met zijn wereldwijde populariteit is koffie waarschijnlijk de grootste bron van antioxidanten in het wereldwijde dieet... het is gewoon het superfood van de eeuw." (1)

Volgens talrijke studies zou koffie:
 1. het risico van overlijden verlagen
 2. helpen het bij het voorkomen van sommige kankers.
 3. de gevoeligheid voor diabetes type 2 verlagen
 4. helpen om de hersenen te beschermen tegen dementie.
 5. de DNA-moleculen in spieren helpen met effecten die vergelijkbaar zijn met lichaamsbeweging
Ik dacht aan het plezier dat een kop koffie met zich meebrengt en het plezier dat de Bijbel brengt. Dus na het lezen van deze voordelen van koffie, vergeleek ik ook enkele voordelen van de Bijbel.

Bijbellezen:
 1. Verlaagt ons risico op eeuwige dood (Romeinen 1:16-17).
 2. Helpt "geestelijke kankers" te voorkomen, zoals bitterheid (Hebreeën 12:15
 3. Reguleert ons geestelijk 'bloed' en voorkomt ongezonde pieken en dalen (2 Timotheüs 3:16-17)
 4. Beschermt en vernieuwt onze geest ( Romeinen 12:2).
 5. Stimuleert het spirituele DNA, traint en bouwt het geloof (Romeinen 10:17) .

Yep! De Bijbel is (zelfs) beter dan mijn ochtendkoffie! 
Gail Burton Purath

dinsdag, augustus 21

WAT GOD ME LEERDE TIJDENS MIJN MRI

Als je angstig bent, kan God licht in je duisternis brengen ...

Een tijd geleden kreeg ik een MRI om erachter te komen of ik een tumor op mijn gehoorzenuw had.


Ik had al wel eens vaker een MRI gehad en ik vond het nooit zo prettig om in die strakke kleine capsule geschoven  te worden, met geluidsgolven die als waanzinnige drummers tegen de muren slaan. Maar dit was mijn ergste MRI. Ik was bang.

Ik vond het idee van de kleurstof die ze in mijn aderen injecteerden en de lengte van de MRI (een uur) niet leuk. En hoewel ik hen vroeg om mijn ogen met een doek te bedekken, wist ik dat ik in een claustrofobisch kleine ruimte was.

Ik dwong mezelf om mijn ademhaling en mijn gedachten te beheersen door te bidden. Geen mooie, poëtische gebeden maar herhaaldelijke "Help me, Heer" gebeden, en ik probeerde mijn zegeningen te tellen.

Maar het was genoeg. God gaf me Licht in dat "uur van duisternis". Iets dat Hij erg graag wil doen, elke minuut, uur, dag, maand en jaar van ons leven. We hoeven er alleen maar om te vragen.

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (1 Johannes 1:5)


Gail Burton Purath

dinsdag, augustus 14

GODS VREEMDE OPLOSSING

Ik moest soms zo vechten tegen bitterheid. Jij ook? 

Het begint met onverzoenlijkheid en kan leiden tot obsessieve, negatieve en wraakzuchtige gedachten.
Bitterheid bevalt Satan. Het is een van zijn 'plannen' om ons leven door te ruïneren ( 2 Korinthiërs 2:10-11 ).

Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend

Satan houdt ervan om te zien hoe bitterheid ​​onze ziel verstikt, hij geniet van leedvermaak èn gebroken relaties (Hebreeën 12:15).

Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

Bitterheid is duister, misleidend en schadelijk (1 Johannes 2: 9-11). 

Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft.

Het antwoord?

Gods antwoorden lijken zo vreemd voor onze gevallen menselijke natuur, maar het zijn prachtige, leven gevende oplossingen. God gebiedt ons om te bidden voor degenen die ons pijn hebben gedaan (Mattheüs 5: 44-45).

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen

We bidden niet voor hen omdat ze onze gebeden verdienen. We bidden voor hen omdat we Gods kinderen zijn en omdat we weten dat Hij leven en goede dingen geeft, zelfs aan de goddelozen. 


Uiteindelijk zullen de "mensen zonder God" zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun zonden, maar onze gebeden zullen onze bitterheid stukje bij beetje wegnemen. 

Wat een wonder!

Gail Burton Purath

dinsdag, augustus 7

5 BIJBELGEDEELTEN IN TIJD VAN ONRECHT

We worden allemaal geconfronteerd met onrecht op een bepaald moment in ons leven. Hoe kunnen we voorkomen dat woede, angst, wrok of verdriet de overhand krijgen en ons overwinnen?


Om je te helpen deel ik hieronder 5 Bijbelgedeelten. 

1. Filippenzen 2: 5-11: Onthoud dat Jezus ons perfecte Voorbeeld is. Niets wat we ervaren kunnen we vergelijken met het onrecht dat Jezus ervoer. Let op Hem en volg Hem. 

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

2. Hebreeën 2:14-18: Onthoud dat Jezus onze pijn volledig begrijpt. Hij heeft in onze schoenen gestaan en weet hoe we ons voelen. Hij is bekwaam om ons te begrijpen tot in het diepst van onze gevoelens. Hij kent onze gedachten voordat we die uitspreken. Hij wil ons troosten

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

3. Romeinen 12:18-21: laat je niet door onrechtvaardigheid tot een slaaf maken. Probeer in plaats daarvan het onrecht te overwinnen door goedheid en liefde te tonen aan anderen, zelfs aan je vijanden. Dit is misschien wel het moeilijkste principe in deze lijst, maar het is echt een sleutel tot vrijheid.

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

4. Kolossenzen 3:13-16: Besteed extra tijd in de nabijheid van Christus, lees Zijn Woord, en neem deel aan een christelijke gemeenschap. Zijn Woord zal zegevieren over het onrecht dat jouw aangedaan is. Hij zal heel dichtbij je komen en je helpen.

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem

5. Romeinen 8:27-28: Vraag God of Hij dit onrecht wil ten goede wil gebruiken voor jouw welzijn en het welzijn van anderen.

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.Gail Burton Purath

maandag, juli 30

ONS ECHTE THUIS

De hemel is ons echte THUIS - Hebreeën 11: 13-16

Zelfs na een leuke vakantie of een leuk familiebezoek is het goed om thuis te komen. Idealiter is thuis de plaats waar we onszelf kunnen zijn en ons geliefd en geaccepteerd voelen. Misschien is je huis geen goede plek, maar je verlang er wel naar.


Hier op aarde hebben we te maken met misverstanden, conflicten, ziekte, afwijzing, verdriet en pijn. Ja, we kunnen al onze pijn naar de Heer brengen en troost ontvangen, maar het leven hier zal nooit zonder problemen zijn.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33).

HOE KUNNEN WE HET VOLHOUDEN?

Door toe te geven dat we vreemdelingen hier op aarde zijn en... door ons op God en de eeuwigheid te richten. We houden het hier vol door troost zoeken en vinden in Gods liefde. Als we dit gelovig mogen doen doen "tonen we dat we op zoek zijn naar een ander vaderland."

God schaamt Zich niet om onze God te worden genoemd, want Hij heeft een stad voor ons voorbereid. (Hebreeën 11) Wat een wonder!

👉 Op een dag zullen wij die Jezus liefhebben eindelijk thuis zijn, verenigd met onze eeuwige familie die ons liefheeft, veilig en gelukkig bij de Heere. Dat is het wachten waard!

==================

BIJBELSTUDIE

Bestudeer deze week de volgende 4 Bijbelgedeelten over ons echte Thuis.

Hebreeën 11: 13-16: Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

Romeinen 8:18-25: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Openbaring 21:1-4: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.Gail Burton Purath

maandag, juli 23

8 WAARHEDEN OM JE DAG MEE TE BEGINNEN

Als je christen bent, mag je elke nieuwe dag beginnen door deze prachtige waarheden tegen jezelf te vertellen.

👉 Print de lijst uit!1. Ik ben Gods kind 

Johannes 1:12-13 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

 1 Johannes 3:1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

2. Hoewel ik de dood verdiende, vergaf Jezus mijn zonden en beloofde hij mij het eeuwige leven!

Romeinen 6:22-23 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.


3. Wat er vandaag ook op mijn pad komt, ik ben geliefd en ik zal niet alleen zijn

Romeinen 8:38-39 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

4. God is altijd aanwezig en Hij is mijn Helper

Hebreeën 13:15-16 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

5. Omdat Hij me de kracht geeft als ik er om vraag kan ik doen wat Hij graag wil

Filippenzen 4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

6. In Zijn naam kan ik de duivel weerstaan en hij zal wegvluchten

Jacobus 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

7. God heeft vandaag bepaalde doelen voor mij en ik verlang ernaar om ze te vervullen.

Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

8. Al wandelend met Hem, zal Hij zelfs de ergste dingen in mijn leven gebruiken voor mijn welzijn
Romeinen 8:38 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.Gail Burton Purath

dinsdag, juli 17

GEEN TIJD TE VERSPILLEN!

De Bijbel geeft ons krachtige woordbeelden omdat God ons graag wil helpen om Zijn waarheden te begrijpen.

Bijvoorbeeld:
Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. (Jeremia 2:12-13)


Ongelovigen verspillen hun tijd aan nutteloze doeleinden, en dat is erg. Maar wanneer wij als gelovigen hetzelfde doen, bezondigen we ons dubbel. We doen dubbel kwaad. We verspillen onze tijd aan nutteloze doelen en zo verwaarlozen we wat God ons vraagt te doen:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10)
 
In plaats van te genieten van vers, zuiver water uit de Bron, bouwen we lekkende (gebroken) bakken met stilstaand, stinkend water. We verlaten de Heere God en kiezen er voor om anderen dingen lief te hebben.

Beide vereisen inspanning - het halen van levend water uit de Bron... èn het bouwen van "gebroken bakken". Gebroken bakken vragen alles van ons. Nemen alles van ons. Maar vormen een aanslag op onze geestelijke gezondheid. Ze laten ons leeg achter.


Laten we God vragen om ons de gebieden van ons leven te laten zien, waarin we misschien waardeloze dingen nastreven en Zijn doel missen.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Johannes 7:37-38)

Gail Burton Purath

dinsdag, juli 10

GA NAAR DE BRON!

 1. Alexander Graham Bell is de vader van de telefoon.
 2. Thomas Edison is de vader van de gloeilamp. *
 3. Bill Gates is de vader van Microsoft.
 4. Mark Zuckerberg is de vader van Facebook.
VADER ZIJN...

Vader-zijn-van betekent dat je deze dingen hebt uitgevonden. Je bedachten het, ontwierp het en maakte het beschikbaar.


GOD IS DE VADER VAN...

Wat denk je van deze waarheid: God is de Vader van de barmhartigheden.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. (2 Korinthiërs 1:3-4) 

In plaats van barmhartigheid uit te vinden, is Hij de Bron en Gever van barmhartigheden en vertroosting. Het maakt deel uit van Wie Hij is.

Zijn volledige titel in deze verzen is 'De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting.’

"... alle vertroosting"

HIJ ZAL TROOSTEN

Wat je situatie ook is, als je ermee naar de Heer gaat in gebed, dan ga je naar de Bron van barmhartigheden (niet alleen naar de uitvinder ervan). Hij zal je zeker troosten in al je verdrukking. Zodat je later anderen die het moeilijk hebben ook vertroosten kunt... met de troost waarmee je zèlf door God getroost bent.


Gail Burton Purath

* Edison heeft de eerste gloeilamp niet uitgevonden, maar heeft wel de eerste commercieel 'levensvatbare' gloeilampen uitgevonden.

dinsdag, juli 3

GEEN HOBBELS MEER?

Ooit las ik onderstaande Bijbeltekst en ik dacht toen dat het betekende dat God al mijn wegen zou gladstrijken. Geen hobbels, geen moeilijkheden meer. Maar ik wandel nu al bijna 40 jaar met de Heere, en ik besef dat mijn pad soms behoorlijk hobbelig geweest is.

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn? (Jeremia 32:27)


Na zoveel jaar weet ik dat mijn God, inderdaad de God is voor Wie niets te wonderlijk is. Maar Hij weet ook wat goed voor mij is. En soms is dat het tegenovergestelde van een gemakkelijk pad of een gladgestreken weg.


AAN ZIJN HAND

Hij laat me zien dat ik met mijn hand in die van Hem, zelfs over de meest hobbelige paden kan gaan. Omdat Hij erbij is.

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. (Jesaja 41:13)

Hij belooft me absoluut, zonder spoortje van twijfel, een geëffend hemels pad in de eeuwigheid met mijn hand voor altijd in die van Hem.


HIJ LEIDT VEILIG

Hij is de Heer, de God van de hele mensheid. Is iets te wonderlijk voor Hem? Nee! Hij leidt mij veilig over bergen en door dalen naar het Vaderhuis.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23)

Gail Burton Purath


dinsdag, juni 26

WAT JE OOK BAKT VANDAAG...

"Vergeet niet om de liefde toe te voegen!” zeg ik tegen mijn kleindochters als we aan het bakken zijn.

DENKBEELDIGE HARTJES

Meestal voegen ze denkbeeldige hartjes toe aan het deeg en beginnen het op een speciale manier te roeren. Of ze doen net of ze een denkbeeldig ingrediënt eroverheen strooien.

 
ONMISBAAR

Alles wat we in het leven doen, heeft dit toegevoegde ingrediënt nodig. Het is onmisbaar. Of het nu een dagelijkse routine-taak is of een speciaal feest. Zelfs als we de moeilijke taak hebben om ons ​​kind te straffen of als we het oneens zijn met een vriend of familie moeten we er de liefde aan toevoegen.

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Efeziërs 5:1-2)

NIET ALLES ACCEPTEREN

Liefde betekent niet dat je ongepast gedrag accepteert of alleen positieve dingen spreekt, maar het betekent wel dat zelfs de moeilijkste dingen met veel wijsheid en liefdevolle zorg gedaan worden. Dat lukt niet in je eentje. 

👉 Vraag vandaag of Hij je persoonlijke geloofsleven met Zijn liefde vult. Zodat je ook echt wat hebt om uit te delen. Bedel bij de Bron. Hij is de God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt.WAT JE OOK BAKT...

Dus wat je ook “bakt” vandaag, vergeet niet om er liefde aan toe te voegen. Jezus zegt dat dit het meest belangrijkste ingrediënt van ons leven is (Mattheüs 22: 36-40).

dinsdag, juni 19

REUZEN OVERWINNEN

Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen. Zíj kromden zich en vielen, maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven. (Psalm 20:8-9)STRIJDWAGENS

Soms vertrouw ik ook op "strijdwagens". Ik vertrouw dan bijvoorbeeld op:
 1. mijn intuïtie, capaciteiten, inzicht
 2. mijn perspectief en kracht
 3. menselijke autoriteit of menselijke wijsheid 
 4. vrienden of familieleden 

Daarnaast vraag ik me wel eens af waarom bepaalde dingen me blijven overkomen.


JUISTE PERSPECTIEF

Op de dag dat David tegenover de spottende reus Goliath stond, had hij het juiste perspectief  gevonden. En dat in tegenstelling tot zijn broers en de koning van Israël. David wist op Wie hij kon vertrouwen. Hij beriep zich daarom op de Naam van de HEERE (ontdek tijdens je persoonlijk Bijbelstudie de link Psalm 20 en 1 Samuel 17).

Hij zei tegen de Goliath:

U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. (1 Samuel 17:45)

BESTE TEGENGIF

Heb jij bepaalde "Goliaths" in je leven? Misschien kom je ze tegen op financieel of relationeel gebied. Of  je worstelt met emotionele of fysieke moeilijkheden. Misschien ben je verslaafd aan iets. Vestig je vertrouwen op God. Alleen in Jezus naam kunnen we onze reuzen te lijf gaan. Alleen door op Hem te steunen ontvangen we de kracht om vol te houden. 

👉 TIP: Kijk en luister hoe Corrie ten Boom met haar reuzen (zorgen) omging. 
Jezus' liefde en Zijn kracht is het beste tegengif voor al je angsten. God is in staat om je te helpen opstaan. En staande blijven in Zijn kracht en zo je Goliaths tegemoet te treden. (Psalm 20:8-9) 

Gail Burton Paurath

dinsdag, juni 12

CHRISTEN, VERGEET NIET TE SEINEN!

Tijdens een ritje op een tweebaansweg over het Hongaarse platteland, passeerde ons een auto vanuit de tegenovergestelde richting, al knipperend met zijn koplampen. Op die manier kwam ons nog een auto tegemoet en later nog één.

SNELHEIDSCONTROLE?

Wilden ze ons waarschuwen voor een op handen zijnde snelheidscontrole zoals chauffeurs in Amerika soms doen? En ja hoor, een paar kilometers verderop stond een “radarauto”.


MAAR WIE ONGEHOORZAAM IS...

Deze universele wens om medebestuurders te helpen een bekeuring te vermijden, gaf me een overtuigende gedachte. Ik dacht aan wat er in de Bijbel staat: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem." (Johannes 3:36).

👉 Dat is zo veel heftiger dan een bekeuring.

Want het loon van de zonde is de (eeuwige) dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

Als mensen in de wereld geïnteresseerd zijn om anderen te waarschuwen voor een naderende snelheidscontrole, hoe veel meer zouden wij dan als christenen ons gedrongen moeten voelen om mensen te waarschuwen voor het naderende oordeel.

VERGEET NIET TE SEINEN

Vraag aan God of je de momenten herkent (en er gebruik van mag maken) om open te praten over leven en dood. Vraag Hem om moed en eerlijkheid. Laten we ervoor zorgen dat we "met onze lichten knipperen." Vergeet niet te seinen!


Mattheüs 5:16: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Tip: Wat is jouw evangelisatiestijl (4)

Gail Burton Purath

dinsdag, juni 5

3 LEUGENS DIE JE FOCUS WEGNEMEN

Veel artikelen zijn erop gericht om ons te laten voelen hoe speciaal wij voor God zijn, zonder dat er sprake is van een intieme geloofsrelatie met Jezus Christus. Maar is het wel zo Bijbels om op die manier te denken?

ANDERSOM

Is het niet juist andersom? Dat je leert hoe bijzonder God voor je is in Zijn Zoon Jezus Christus.


Onderstaande 3 leugens trekken onze aandacht weg van God

1. Ik kan niet van anderen houden voordat ik mezelf echt lief heb. 
 Dit komt van een verkeerde interpretatie van Markus 12:30-31

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

2. Ik kan anderen niet dienen tot ik me compleet en zelfverzekerd voel. 
Dit staat niet in de Bijbel. Anderen dienen is vaak de beste manier om meer vertrouwen en vreugde te krijgen. Het gaat om de gezindheid die ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 1:3-5).

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,


3. God wil mij gelukkig maken in dit leven. Geen zorgen, geen pijn meer...
Dit is geen Bijbelse opvatting. God wil dat we ons heiligen en opgroeien tot een volwassen gelovige. Dat brengt vreugde in Hem, maar niet altijd geluk (Hebreeën 12:1-4). 

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.

Hier zijn 3 oplossingen voor deze 3 leugens:

1. Richt je boven alles op het liefhebben van God (Mattheüs 22:36-40). Hierbij ga ik er van uit dat Hij je al verlost heeft van je zonden. Als dat niet zo is, dan hoort je focus dáár te liggen: op de vergeving van je zonden. Wat doe je met je schuld?
2. Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden (Mattheüs 7:12).
3. Stop met zoveel over jezelf te denken (Filippenzen 2:3-4).HOE KOSTBAAR!

Als we door de Heilige Geest leren hoe kostbaar God voor ons is in Zijn Zoon Jezus Christus, dan zullen we steeds meer geloven èn ervaren hoe geliefd we zijn in Gods ogen.

Gail Burton Purath

dinsdag, mei 29

IK HEB ZOVEEL MEER DAN IK VERDIEN...

De badkamer van het hotel had geen warm water. We spoelden het toilet door met een emmer water. 

Onze piepkleine kamer had een cementen vloer en het stuk karton dat het raam dichtdeed gaf maar heel weinig bescherming tegen de vrieskou buiten. 


ZIEK

Ik werd tot overmaat van ramp ziek van onze maaltijd in het bergdorp. We hadden de Peruaanse dorpsbewoners onze borden in een beek zien wassen voordat we aten. Het kan zijn dat het water vervuild was en dat ik daar ziek van ben geworden

VREUGDEVOL NAAR DE KERK

Hoe verbazingwekkend was het daarom voor mij om te zien hoe dankbaar en tevreden de indianen in dat dorp waren met zo weinig luxe! Ze reisden vreugdevol te voet naar een kleine kerk, die een vloer van aangestampte aarde had. Ze zouden ons hotel met een cementvloer als een plaats van luxe hebben beschouwd! Maar ze verblijdden zich op de plek waar ze waren en dankten God temidden van wat ze hadden.

ZO VEEL MEER...

Soms heb ik zulke ervaringen nodig om het verschil  weer te weten tussen wensen en behoeften. Ik heb zoveel meer dan ik verdien.

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Thessalonicenzen 5:16-18)


 Gail Burton Purath

woensdag, mei 23

VOORDAT IK JEZUS KENDE...

Een hond die in een kleine doos is opgegroeid, weet niet hoe het is om vrij rond te rennen en van de frisse lucht en de zon te genieten. Hij is heel tevreden totdat hij leert dat er ook leven buiten de doos is.
Precies dàt is het hoe mijn Hongaarse vriendin Judit beschrijft hoe ze onder het communisme opgroeide.


SOVJET PROPAGANDA

Judits Russische leraren stonden erop dat ze deze zin reciteerde: Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal leven! Deze Sovjet-propagandaleuzen werden iedereen ingeprent. Het communisme probeerde in haar omgeving mensen in dozen te houden door valse goden en idealen te creëren.

TOEN HET COMMUNISME VIEL

Maar Judit luisterde naar Radio Free Europe en ontdekte het leven buiten haar communistische kader. Toen het communisme viel, ontdekte Judit Christus en werd ze door Hem gevonden.

Judit met haar dochter en Gail in Boedapest

👉 Het communisme faalde. Lenin is dood. Maar Gods Woord faalt nooit. 

Christus is de enige die altijd heeft geleefd, die nu leeft, en die voor eeuwig zal leven. Zoals Hij zelf zegt: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (Openbaring 1:8).

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. (Mattheüs 24:35) 


HIJ IS GETROUW

Jezus' woorden - ook Zijn belofte om terug te komen èn al Zijn andere beloftes -  zullen vervuld worden. Hij is getrouw. Zijn plannen falen niet. Daar ben ik zo dankbaar voor. Jij ook?

Gail Burton Purath

vrijdag, mei 18

10 GEBEDEN UIT DE PSALMEN

Ik deel vandaag een paar gebeden die opgenomen zijn in het boek van de Psalmen. Het zijn geweldige gebeden om voor jezelf en je geliefden te bidden - niet als lege huls maar heel bewust.

👉 Soms vind ik zelf geen woorden en vlecht ik mijn eigen gebed om de woorden uit een psalm heen.


Elk gebed hieronder is gekoppeld aan een psalm (HSV). Je kunt natuurlijk de hele psalm lezen. Of je pakt er alleen de genoemde verzen uit.

1. Psalm 19:13-15 - een gebed om trouw

2. Psalm 25:4-5 - een gebed om leiding

3. Psalm 25:16-21 - een gebed om hulp als het je last heeft hebt van persoonlijke zonden en de wreedheid van anderen

4. Psalm 27:10-14 - een gebed wanneer je in de steek gelaten bent en hulp en begeleiding nodig hebt

5. Psalm 42: 6-12 - een gebed als je neerslachtig bent

6. Psalm 51 - een berouwvol gebed om herstel

7. Psalm 55: 2-9, 23 - een gebed wanneer je depressief bent (vaak is de "stem van onze vijand" [v.3] onze eigen stem die ons leugens vertelt)

8. Psalm 63 - een gebed vol verlangen en vertrouwen

9. Psalm 86:11 een gebed om leiding en trouw

10. Psalm 90 - een gebed om Gods zegen op ons werk


Gail Burton Purath

dinsdag, mei 15

BIDDEN MET PSALM 143

Je kunt God je ergste angsten vertellen en er zeker van zijn dat Hij je helpen wil.

Psalm 143 is  daar een prachtig voorbeeld van. De psalmist geeft toe dat hij angstig is en zijn hoop aan het verliezen is. Hij is verontrust. Hij zegt: "Mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste."

👉 Deze psalm kan je gebruiken als hulpmiddel voor je eigen gebed als leven overleven wordt, en je geen woorden meer kunt vinden om te bidden.DE PSALMIST VRAAG OM:
 1. Bewijzen van Gods onfeilbare liefde (vers 8). Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen.
 2. Leiding (vers 8 en 10). Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. 
 3. Het leren begrijpen van wat God wil (vers 10). Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. 
 4. Redding van zijn vijanden (vers 9,11,12). Red mij van mijn vijanden, HEERE, bij U schuil ik. HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam, leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid, breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar. 

GOD IS GETROUW

Als je vandaag gebukt gaat onder verzoekingen, negatieve gedachten, angst, overbezorgdheid, pijn, ontmoediging of wanneer je te maken hebt met menselijke vijanden... denk er dan aan dat God getrouw is. Ga met alles naar Hem toe! 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matth. 11:28-30)

NET ALS DAVID

Net als David mogen we onze zorgen tegen de Heere vertellen en ons vertrouwen op Hem vestigen (vers 8). Deze psalm stimuleert ons om onze ziel opheffen tot Hem op en alles wat we denken en voelen voor Hem open te spreiden (vers 6) om bij Hem schuilen (vers 9) en Hem te dienen uit liefde (vers 12). Hij zal ons beslist niet verlaten.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil (1 Johannes 5:14).

Gail Burton Purath 

donderdag, mei 10

GOED LEREN LUISTEREN

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheus 5:16)

In een cultuur waarin de mensen steeds meer op zichzelf gericht raken, kunnen we het licht van Christus laten schijnen door het eenvoudige maar indringende advies van Jakobus 1:19 op te volgen:

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.RUIMTE MAKEN VOOR DE ANDER

Als we een gesprek beëindigen en opeens beseffen dat wij alleen aan het woord waren, hebben we Zijn licht niet laten schijnen. Natuurlijk komt het wel eens voor. Maar als we nooit ruimte aan de ander geven, zijn we teveel op onszelf gericht. Dan stralen we niets uit van de liefde van Christus Jezus. Dan staan we zelf in het voetlicht.

Onzelfzuchtige mensen

 • luisteren met hun hart en stellen gerichte vragen. 
 • komen daardoor te weten of iemand het moeilijk heeft of ergens blij over is. 
 • zijn geïnteresseerd in het leven van andere mensen en staat open voor hun opvattingen. 
 • zijn zich bewust van andermans behoeften. 

Filippenzen 2:3-4 is een andere goede Bijbeltekst voor het evalueren van onze gesprekken:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 

Laten we God vragen ons te helpen om goede luisteraars te worden!Gail Burton Purath

maandag, mei 7

TENTLEVEN

Paulus noemt ons lichaam een aardse tent. We vergeten zo gauw dat we kwetsbare mensjes zijn. Dan zoeken we vastigheid in de wildernis van dit aardse leven en doen alsof we hier altijd zullen blijven.

OP DOORREIS

Toen de Joden in de woestijn waren, bouwden ze een tent voor God. Ze woonden zelf ook in tenten of hutten. Niet in stenen huizen. Ze waren op doorreis naar het Beloofde Land en mochten geen vast bestaan opbouwen in de woestijn.


HEMELSE BEZIGHEDEN

Zo is het ook met ons Hecht je niet overmatig aan de dingen van deze wereld! Denk aan de les uit mijn klerenkast!  

Als je met Christus bent opgestaan, heb je "hemelse" bezigheden. Ben je van dood levend geworden?* Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. (2 Korinthe 5:1).

DOOR HET GELOOF

Ons leven is zo kwetsbaar. Alleen door het geloof kunnen we leren dealen met het onverklaarbare lijden, de verwarring, de onrechtvaardigheid, de teleurstelling en de pijn van het 'tentleven'.

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En heeft hij in tenten gewoond… want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. (Hebreeën 11:8-10) 

Je vraagt: Hoe is dit mogelijk? Ik kan er niets aan doen dat ik alles liefheb wat ik zie: mijn huis, mijn boeken, mijn vrienden. Ik antwoord: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wees vervuld met de Geest en leun op de belofte. Als de Geest in je woont, kent Hij de heerlijkheid van de hemelse erfenis; Hij zal je hart naar de hemel optrekken, zodat je dag aan dag zult zeggen: "Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen." (Robert M. M'Cheyne) 

WAT EEN DAG ZAL DAT ZIJN

Lieve christen, we leven in kwetsbare “tenten” en zijn nog niet thuis. Het beloofde land met zijn eeuwige fundering is onze bestemming. Daar zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Vrij van pijn en verwarring. Leef  daarom je aardse leven zó, dat je bij het verlaten van je aardse tent, het eeuwige Huis van God mag binnengaan!

👉 Wat een dag zal dat zijn.


Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. (2 Korinthe 5:9)

* Efeziërs 2:1-10

Gail Burton Purath

donderdag, mei 3

EEN AANMOEDIGING || DOE UW MOND WIJD OPEN!

Meestal vragen we niet te veel van God, we vragen te weinig.

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. (Psalm 81:11)


ZO'N GOD IS HIJ!

Een prachtige belofte! Dit is er echt één om vaak in je gedachten te nemen. God herinnert ons eraan dat Hij op miraculeuze wijze Zijn volk uit Egypte heeft bevrijd. Zo’n God is Hij. Hij is een Bevrijder. Hij is een Helper.

👉 Dat is de reden dat we, net als babyvogeltjes, onze mond open mogen doen en onszelf door God mogen laten vullen.

God belooft echter niet om al onze zelfzuchtige verlangens te vervullen. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jacobus 4:3) Maar we kunnen vertrouwen hebben dat als we iets vragen naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:14-15)

GENADETROON

Denk goed na over de dingen die je van de Heere vraagt. Zijn ze niet in strijd met het christelijke geloof of met Gods zuivere karakter? Wanneer een specifiek gebed niet naar Gods wil is, zal Hij je niet veroordelen maar Zijn antwoord zal NEE zijn. Dat is niet omdat Hij je negeert, maar omdat Hij perfect weet wat goed voor je is èn wat het beste past in Zijn plannen voor jouw leven. Ga daarom vrijmoedig naar de troon van de Heere want is een troon van genade. Ook voor jou!

VRAAG VANDAAG...

Vraag de Heere vandaag nog om je voor Zijn glorie te gebruiken op in intensere manieren dan Hij nu al doet. Vraag Hem om een diepere liefde voor Hem en de dingen die bij Hem horen. Vraag Hem om je geloof te versterken en je leven zo te leiden dat je niets anders wilt dan Hem volgen, waar Hij dan ook heen gaat


Hij zegt: Wijd open je mond en Ik zal hem vullen! Gail Burton Purath

maandag, april 30

SATAN ALS ZAKKENROLLER || 3 MANIEREN OM HEM TE STOPPEN

Satan is een zakkenroller en steelt ongemerkt onze aandacht van de Heere God...

DIEF IN BOEDAPEST

Kort nadat we in Boedapest* aankwamen, werd de portemonnee van mijn man in een volle tram gepikt. De dief wist die uit de dichtgeknoopte zak van mijn man te halen.


Achteraf hebben we vanuit onze ooghoeken wel wat verdachte activiteiten gesignaleerd. Als we geen last van een jetlag hadden gehad, waren we vast meer op onze hoede geweest. Maar geloof me, na deze diefstal zijn een stuk zorgvuldiger geworden!

MEEST BERUCHTE DIEF

In sommige opzichten weerspiegelt deze situatie ons geestelijk leven. Johannes 10:10 identificeert satan als 's werelds meest beruchte dief: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan." En 1 Petrus 5:8 waarschuwt ons: 

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

🔔 Blijf alert!

Gelukkig staan er een paar betrouwbare manieren in de Bijbel om te voorkomen dat Satan onze schatten steelt.

We kunnen dat voorkomen door:

 1. Onze schatten in de juiste "zakken" te houden (Mattheüs 6:19-21). Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
 2. Alert te blijven in gebed (Kolossenzen 4:2). Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
 3. Het dragen van beschermende geestelijk wapenuitrusting (Efeziërs 6:11-18 ). Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel… houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Heb je onlangs een nederlaag geleden? Laat dat een aansporing voor je zijn om waakzaam te zijn en jezelf op een nieuwe aanval voor te bereiden. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Gail Burton Purath

* We hebben 5 jaar lang christelijk werk gedaan in Boedapest en we keren elk jaar terug voor 2-3 maanden

woensdag, april 25

GODDELIJKE LEIDING

In het Oude en Nieuwe Testament sprak God in dromen en visioenen. Doet Hij dat nog steeds vandaag? Kort antwoord: God doet wat Hij maar wil (al wat hem behaagt, Psalm 115:3).

Hij maakt vandaag de dag ook gebruik van dromen en visioenen, maar niet meer zo vaak als in de vroege kerkgeschiedenis.


Waarom niet zo vaak?

1. De Bijbel is compleet en het is een onbetwistbare bron van waarheid.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timoteüs 3:16-17

2. God gebruikte vroeger dromen en visioenen om tot profeten en apostelen te spreken, zodat zij Zijn waarheid aan Zijn volk konden overbrengen. Die door God geïnspireerde boodschappen werden in de loop van de tijd deel van de Schrift. De belangrijkste manier waarop God nu met mensen communiceert is via Zijn geschreven Woord: de Bijbel. Onder leiding van de Heilige Geest is dit een grote inspiratiebron voor leiders, leraren en voorgangers. Op deze manier verspreiden zij het Evangelie van Jezus Christus als een getrouw woord dat alle aanneming waard is. Deze boodschap: dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.

Zie:
 • Hebreeën 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
 • 1 Timotheüs 1:15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
 • Romeinen 15: 4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 
 • Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 

3. Veel mensen hechten veel geestelijk waarde aan dromen. Toch is het niet Gods gewone manier van communicatie. Wanneer God vandaag in dromen of visioenen spreekt, is dat voor specifieke instructie, waarschuwing of persoonlijke aanmoediging voor een individu, groep of kerk. Het is geen gezaghebbend woord zoals we in de Bijbel vinden. Het is ook niet maatgevend voor alle mensen. Profetieën en eventuele dromen of visioenen moeten daarnaast heel nauwkeurig worden getoetst worden aan het geheel van de Schrift. (1)

Zie: Handelingen 10:1-15. (2) 


(1) 1 Korinthe 14:29 spreekt over profetie in het algemeen, maar het zou ook van toepassing zijn op dromen en visioenen. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. Het Engels zegt: “the others should weigh carefully what is said.”

(2) Dit schriftgedeelte geeft een voorbeeld van twee soorten visioenen: het eerste gegeven aan een individu voor zijn specifieke situatie, het tweede gegeven aan een apostel als instructie aan alle gelovigen. De eerste soort komt vandaag nog steeds voor. De tweede eindigde echter toen de Schrift werd voltooid.

Gail Burton Purath