donderdag, januari 25

PAS OP VOOR JALOEZIE!

Een slechte houding moeten we eigenlijk direct aanpakken! Als we dat niet doen, kan het levensbeschadigende emotie worden. Jaloezie bijvoorbeeld. Jaloezie kan zich ontwikkelen tot een belemmerende, ongezonde passie.

Wanneer ik over het leven van Mirjam lees, vraag ik me af of de rivaliteit aan het einde van haar leven (Numeri 12) begon toen Mozes door de dochter van de farao werd gered (Exodus 2:1-10). Mirjam was een lieve oudere zus die goed op haar kleine broertje paste en die op een slimme manier hun moeder ingezet kreeg als voedster voor de kleine jongen.


Maar wat zou ze later gedacht hebben, toen Mozes opgroeide, genietend van de weelderige luxe in het paleis van farao, terwijl zij als een slavin maar net het hoofd boven water wist te houden? Is Mirjams jaloezie toen begonnen?

Jaloezie op broers en zussen, collega's of vrienden kan een teken zijn van wantrouwen naar God toe. Als we bezig zijn met het begeren van de talenten en kansen van anderen, hoe kunnen we dan trouw zijn aan Gods plan en bedoeling voor ons leven? (Handelingen 17:26-28 en Johannes 21:20-22)

Mirjam had een speciale rol in de uittocht van Gods volk (Micha 6:4), maar ze was niet tevreden. Ze wilde de rol van haar broer hebben. 

Laten we niet dezelfde fout maken. Laten we onze jaloerse gedachten en ontevreden gevoelen gevangen nemen en ze in Gods handen leggen. Hij weet er raad mee. Op die manier ontstaat er weer ruimte om te genieten van Gods specifieke plan voor ons eigen leven. 


Gail Burton Purath


maandag, januari 22

5 MANIEREN OM BIJBELTEKSTEN TE MEMORISEREN

Ons geheugen zit bomvol opgeslagen woorden en teksten, waarvan we de meesten eenvoudigweg hebben geleerd door herhaling: kinderliedjes, songteksten en reclamedeuntjes.


Veel van die woorden zijn nutteloze verspilling van onze hersenruimte. Maar toch illustreert het wel iets goeds: dingen die we herhaaldelijk horen, worden vanzelf een deel van ons. Dat betekent dat we Gods prachtige, leven-gevende woorden beter kunnen onthouden door middel van herhaling. Ook als je niet zo'n sterk geheugen hebt, kun je door te repeteren veel dingen beter onthouden. 


Enkele suggesties: 

  1. Schrijf een Bijbeltekst op een 3 x 5 kaartje en leg het op je nachtkastje of plak het op de badkamerspiegel om het op die manier iedere ochtend en avond te lezen. 
  2. Stop zo'n kaartje met Bijbeltekst in je zak of tas zodat je het kunt lezen tijdens het wachten op een bus of afspraak.
  3. Reciteer een Bijbeltekst, als familie, als je een eind moet rijden met de auto of na de maaltijd. 
  4. Deel de tekst (online) met een vriend of vriendin en memoriseer deze tekst samen, zodat je een stok achter de deur hebt en het niet vergeet.
  5. Luister naar de Bijbel via een koptelefoon tijdens het sporten, tuinieren of het doen van huishoudelijke klusjes.  
ūüĎßūü϶ TIP: gebedskaartjes voor kinderen van Annemarie

➸  Voorbeelden van Bijbelteksten om te onthouden

1. Het is een goed idee om deze verzen op te zeggen voordat je naar bed gaat of reciteer ze met je kinderen voordat je ze hen naar bed brengt:

Psalm 4:9: I
n vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
Jesaja 26:4
Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.
Psalm 91:1-2
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

2. Wanneer je bang of bezorgd bent, repeteer dan deze Bijbelteksten. Als je ze eenmaal kent, schieten ze je te binnen wanneer je ze nodig hebt, zelfs midden in de nacht. Of als je bang of angstig wakker wordt:

Filippenzen 4:6-7
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Psalm 23:4: 
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Deuteronomium 31:6: Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. (Hij gaat mee de nacht in).

3. Repeteer deze Bijbelteksten voordat je een moeilijke situatie op je werk, school of thuis te lijf gaat:

Efeze 4:31-32
Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Jakobus 4:6-7Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
2 Korinthe 12:9: Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

4. Gebruik een van deze passages om je maaltijd te zegenen voordat je gaat eten of repeteer ze erna:

Psalm 107:9Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.
1 Thessalonicenzen 5:16-18Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
Mattheus 6:25: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

5. Lees deze passages voordat u in uw auto stapt of aan een reis begint. Je zou ze dus zoals eerder gezegd op kaartjes kunnen schrijven en ze in de auto achterlaten:

Spreuken 2:7b-8
Hij (God) is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.
Spreuken 3:5-6
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal H√≠j je paden rechtmaken
Psalm 121:4-8: Zie, de Bewaarder van Isra√ęl zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

6. Alvorens je een beslissingen neemt, groot of klein, reciteer deze verzen:
Jakobus 1:5En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
Psalm 5:9HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht.

Matthe√ľs 26:39: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.


Gail Burton Purath

Als je andere idee√ęn hebt voor 'pijnloos' memoriseren, deel deze dan in een opmerking. Alvast bedankt!