woensdag, februari 21

EVANGELIST ACHTER DE SCHERMEN

Onverschrokken evangelisten vallen op. Zij delen het Evangelie vrijmoedig en spontaan. Maar er zijn ook evangelisten die op een praktische manier handen en voeten geven aan hun geloof in Jezus Christus.

DIENENDE EVANGELISATIESTIJL

Je zou zo iemand een dienende evangelist kunnen noemen. De Joodse Tabitha is hier een heel mooi voorbeeld van. Handelingen 9:36-43. Zij wordt ook wel Dorcas genoemd maar haar echte naam is Tabitha.


Ze stond niet in de voorhoede van de nieuwe leer, die de discipelen verkondigden. Maar ze zette haar geloof ijverig achter de schermen in. Er staat dat ze overvloedig was in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk aan arme weduwen. Ze deed goede daden in de naam van Jezus.

TABITHA'S BEDIENING WAS EEN ZEGEN

We krijgen een interessant beeld van de effectiviteit hiervan als we in vers 39 lezen over het bezoekje van de apostel Petrus aan haar huis in Jaffa, na haar overlijden:

En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Tabitha gemaakt had toen zij nog bij hen was.

OPGENOMEN IN BIJBEL

God zorgde ervoor dat haar voorbeeld in de Bijbel opgenomen werd. Daardoor is er permanente aandacht voor de dienende evangelisatiestijl ontstaan. Daarnaast is het heel mooi om te lezen dat Petrus deze vrouw terugriep uit de dood in de naam van Jezus: "Tabitha, sta op!" 

  • Haar opstanding had een speciaal doel. Het fungeerde als een bewijs van Jezus' Messiasschap en als gevolg hiervan namen velen in Jaffa Hem aan als hun Messias (vers 42).GOD ZIET HET!

Als jij een dienende evangelist bent kan je bijdrage aan de kerk onopgemerkt blijven, maar zolang je  vanuit je liefde tot God en je naaste bezig bent, in de naam van Jezus Christus, zal je werk zeker gezegend worden. God ziet het.

Gail Burton Purath

maandag, februari 19

4 MANIEREN OM JE DAG MET GOD TE BEGINNEN

Met je goede been uit bed stappen? Het kan! Begin ermee om je gedachten te focussen op God, zodra je opstaat.Hier zijn een paar ideeën om dat te doen:

1. Zeg een paar Bijbelteksten op zodra je wakker bent. Je kunt ze ook in je hoofd herhalen zodat niemand er last van heeft.

Psalm 59:17 is een mooie Psalm om voor dit doel te gebruiken: "Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde."

2. Laat je eerste woorden zoiets zijn als: "Goedemorgen lieve Vader, dank U voor deze nacht!", zodat je gedachten vóór alles op Hem gericht zijn

3. Bid een kort morgengebed om Gods zegen en leiding voor de activiteiten van de dag te vragen.

Judy:  Gewoonlijk denk ik: "Ik moet opstaan en mijn man verzorgen. Maar vanmorgen barstte ik letterlijk in tranen uit voor de Heer: "Ik heb U nodig, Vader, ik heb U nodig!" Op andere ochtenden zingt er een hymne gaan door mijn hoofd, een loflied. Ik heb geen vaste plan maar de Heer is het echt allereerste wat ik denk."

4.  Zet je wekker tien minuten eerder en laat je voorlezen uit de Bijbel via de GBS Bijbel App of de YouVersion Bijbel App voordat je uit bed stapt.

👌 Of je dag nu verloopt zoals gepland of niet, je bent er op de juiste manier aan begonnen! 


---------------- 

Op welke manieren start jij je dag?