donderdag, maart 8

WEES EEN 'NAME DROPPER' VOOR CHRISTUS

De meest natuurlijke en effectieve manier om Christus te delen is door op een natuurlijke manier over Hem te praten in ons gesprek met de ander. Gail noemt het in het Engels: Be a Name Dropper for Christ.

Een vriendin vertelde me dat ze ervan overtuigd raakte dat Christus 'een levende werkelijkheid' was doordat haar buurvrouw simpelweg op zo'n natuurlijk manier over Hem sprak.


Voor de meesten is dit de beste manier om Christus zonder schaamte te kunnen delen: Zijn Naam noemen (laten vallen) in onze dagelijkse gesprekken. Soms in het klein door iemand te vertellen dat we voor hem of haar bidden. Soms in het groot door iemand te vertellen hoe Christus heel ons leven veranderde.

Zijn naam laten vallen in een gesprek is niet alleen een verrassend eenvoudige manier om Christus te delen. Het zal, gezegend door de Heilige Geest, heel effectief zijn.

We hoeven niet altijd het hele evangelie te vertellen. Maar àls we het met onbekenden delen, mogen we delen waar Gods Geest ons toe aanzet (Kolossenzen 4:6). Maak het tot een gewoonte om hier elke dag voor te bidden.

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

👉 God zal de hiaten opvullen zoals Hij dat alleen maar kan.


Als we vaker met vrienden en buren praten, hebben we de gelegenheid om het Evangelie samen te voegen in de loop van de tijd. 

Ik schreef over bruisende evangelisten zoals Petrus èn over evangelisatie achter de schermen, zoals Tabitha deed. Maar we mogen niet vergeten dat we een effectieve evangelist kunnen zijn door simpelweg onze grote en kleine getuigenissen te delen in alledaagse gesprekken. 

Gail Burton Purath

maandag, maart 5

4 STAPPEN IN HET AFWERPEN VAN ONZE LASTEN

Het leven kan ons zo afmatten met al de lasten van droefheid, vermoeidheid, stress, teleurstelling en angst.

👉 Het is onmogelijk om deze lasten in ons eentje te dragen. We hebben Gods aanwezigheid en sterkte nodig. We moeten niet op onszelf vertrouwen maar op God! ( 2 Korinthiërs 1:8-9 ).


4 STAPPEN IN HET GEVEN VAN ONZE LASTEN AAN GOD:
 

1. Daarom brengen we onze lasten tot God, in ons gebed.
"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven." Mattheüs 11:28

2. Wij werpen ze af!
"Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." Psalm 55:22

3. We doen dit dagelijks!
"Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Of: dag aan dag draagt Hij ons." Psalm 68:20

4. We herinneren ons dat Hij voor ons zorgt.
"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7

Een praktische manier om onze lasten aan de Heere te geven is om ze dagelijks te noemen in ons gebed en Hem te danken dat Hij er is om ze over te nemen van ons.


👉 Gods aanbod om onze lasten te dragen is een ongelooflijk aspect van Zijn liefde voor ons. Laten we Hem op Zijn Woord geloven en naar Hem toe gaan met al onze zorgen.

Gail Burton Purath