woensdag, maart 28

VERBORGEN VERHALEN IN LIJDENSEVANGELIE

Ik hou van verhalen over Gods ingrijpen in het leven van mensen - opzienbarend of eenvoudig - dat maakt me niet uit. Ik denk dat we in de hemel, naast het aanbidden van God en het dienen van Hem, veel ontroerende verhalen te horen zullen krijgen.

VERBORGEN VERHALEN

Denk eens aan al de verhalen verborgen in het lijdensevangelie!


Bijvoorbeeld:

1. Heeft de vrouw van Pilatus, die een droom had over de onschuld van Christus, later haar leven aan Hem gegeven? Mattheüs 27:19

2. Hoeveel mensen die “Laat Hem gekruisigd worden! Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!”, werden er later gered door datzelfde kostbare bloed? Mattheüs 27:25

3. Hoeveel soldaten die op hun knieën vielen en Jezus bespotten, vielen later op de knieën en beleden Hem als hun Redder en God? Mattheüs 27:29

4. Hoeveel mensen die Christus hebben geslagen en gekruisigd, werden later door Zijn striemen genezen en ontvingen door Zijn kruisiging vergeving? Vers 54 geeft een hint.

5. Barabbas werd vrijgeplaten in plaats van Christus. Heeft hij ooit Christus’ eeuwige pardon aanvaard? Mattheüs 27:16-26

6. Simon van Cyrene werd gedwongen de dwarsbalk van het kruis van Christus te dragen en volgde Hem zo op weg naar Golgotha. Heeft hij ooit zijn eigen kruis opgenomen en is hij Christus geestelijk gevolgd? Mattheüs 27:32 


Eén enkele dag in de geschiedenis, één enkel hoofdstuk in de Schrift en zoveel verborgen verhalen die op een dag ons hart zullen ontroeren. 


En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 20:18)

Gail Burton Purath 

maandag, maart 26

GOD GEBRUIKT "SAAIE" GETUIGENISSEN

God kan ieders getuigenis gebruiken!

SAAI?

Mijn getuigenis is behoorlijk 'saai'. In ieder geval minder opzienbarend dan die van anderen. Maar minder dramatische getuigenissen zijn net zo waardevol als dramatische. Ze bewijzen dat 'gewone' mensen de reddende kracht van Jezus net zo hard nodig hebben als drugsverslaafden, criminelen, aanslagplegers of christenvervolgers.

👉 Lees HIER Paulus' getuigenis


WEES BEREID!

Het zou goed zijn als we allemaal werk maakten van onze getuigenis, zodat we effectief kunnen zijn wanneer er zich een kans voordoet! 1 Petrus 3:14,15:
En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

GOEDE VOORBEREIDING

Voorbereiding vervangt niet het werk van de Heilige Geest in evangelisatie, maar het ondersteunt het wel.

Dus, probeer dit:

  1. Vraag de Heere om je te helpen een 7-10 minuten durende versie van je bekering (850-1200 woorden) en een 3-5 minuten durende versie (450 - 600 woorden) op te schrijven. Je zult beide versies waarschijnlijk niet woord voor woord in een echte situatie gebruiken, maar deze voorbereiding helpt je wel om erover na te denken.
  2. Deel deze getuigenis met je christelijke familie en vrienden. 
  3. Vraag om hun suggesties: Is het duidelijk? Zijn er teveel details? Hoe kan ik het verbeteren?


JOUW VERHAAL

Jouw verhaal maakt deel uit van Gods totale plan, hoe Hij zondaren redt. God wil dat je ermee uitreikt naar anderen en daarom verdient het je tijd, goede aandacht en gebed.

Gail Burton Purath

woensdag, maart 21

4 WAARHEDEN OVER LIJDEN ALS EEN CHRISTEN

Het is belangrijk om de levens te bestuderen van degenen die hun God vanuit het hart kennen, en Joni Eareckson Tada is een van hen. Ze is al 40 jaar verlamd vanaf haar schouders en werd daardoor afhankelijk van een ander, ze had borstkanker en lijdt nu aan chronische pijn.

Als er geen licht is om de muziek te lezen, dan spelen degenen die hun God vanuit het hart kennen verder. 


Joni leerde God met haar hart kennen en deelt deze 4 waarheden uit de Bijbel die ons kunnen helpen om als christen met lijden om te gaan:

  1. God wandelt met ons mee in onze pijn. (Jozua 1: 9) Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
  2. God gebruikt gebroken instrumenten om prachtige muziek te maken. (1 Korinthe 1:27) Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
  3. God is onze troost. (2 Korinthe 1:3-5) Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
  4. God beloont onze volharding; wat we hier op aarde leren, doet ertoe in de eeuwigheid(Openbaring 2:10, Filippenzen 3:7-11) Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult ... u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

👉 Bekijk de video van 12 mrt. 2018


Citaat Joni Eareckson Tada:

Om te worden geconfronteerd met lijden, of je het nu ziet bij een andere of dat je zelf worstelt  met je eigen pijn ... geconfronteerd te worden met lijden is een reminder dat er iets groots en bovennatuurlijks op het spel staat: er is een hemel te bereiken, een hel te vermijden, en we hebben een leven op aarde om serieus en behoedzaam geleefd te worden. 

Alleen als we onze God "vanuit het hart" leren kennen, doen wij het goed (en groeien we) midden in onze tegenspoed en dwars door onze pijn heen.Gail Burton Purath

maandag, maart 19

OVERBEZORGD? VERSPIL JE TIJD NIET!

Overmatig bezorgdheid is een enorme tijdverslinder. Ik kan er over mee praten!

GEVANGEN IN OVERBEZORGDHEID

Op een ochtend werd ik wakker met mijn gedachten bij een heuse uitdaging. Ik voelde me gevangen in een moeilijke situatie en bedacht de volgende 6 uur allerlei manieren om mijn probleem op te lossen. In mijn overbezorgdheid schreef een paar e-mails die ik niet stuurde, ik klaagde tegen mijn man en ik peigerde mezelf af.

👉 Kort gezegd: ik hongerde mezelf uit door geen geestelijk voedsel tot me te nemen en werd daardoor geestelijk zwak en kwetsbaar.


Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Mattheus 4:4)

IK HAD GODS WOORD NODIG

Toen herinnerde ik me opeens wat ik nodig had: Gods Woord! Ik haalde mijn Bijbel en dagboekje tevoorschijn, ging naar het terras en bracht daar tijd met de Heere door. Dat veranderde mijn perspectief volledig. God sprak tot mij door middel van enkele verzen in het Woord en ik deed daarna het juiste ding - iets wat ik uren eerder had kunnen doen, als ik mezelf echt voedsel had gegeven in plaats van te knabbelen aan het fastfood van mijn bezorgdheid.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard... en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)


👉 Lees HIER over de 4 stappen in het afwerpen van onze lasten

Gail Burton Purath

donderdag, maart 15

EVANGELISEREN ALS PAULUS

Het is geweldig om je persoonlijke stijl van evangelisatie te ontdekken. Ik schreef eerder over drie  soorten evangelisatiestijlen.


APOSTEL PAULUS

Paulus verspreidde het Evangelie echter op een andere, heel eigen manier. Hij maakte gebruik van zijn cognitieve vaardigheden en grote kennis van de Schriften. Paul was een geweldige apologeet. Het was zijn stijl van evangelisatie...


WAT DEED PAULUS?

Paulus debatteerde op die manier met zijn eigen volk (Handelingen 17:1-4) en deed tegelijk zijn best om zich te identificeren met mensen met een andere achtergrond dan die van hem (1 Korinthiërs 9: 20-23). Zijn evangelisatie in Athene was briljant!   

👉 Linkje naar: een onbekende God

ONBEKENDE GOD

Hij keek om zich heen en ontdekte een afgodsbeeld in Athene dat toegeschreven werd aan De Onbekende God. Met dat als een startpunt, vertelde hij hen dat de God die zij niet kenden, Jezus was. Zijn argumenten raakten de harten van een paar Griekse filosofen voor de Jezus Christus. En van  Damaris, een vrouw die ook aanwezig was op de Areopagus.

Als je je gedrongen voelt tot het bestuderen van kritiek op het christendom, kan het zijn dat dit de evangelisatiestijl is, waarin God wil dat je wandelt. Leer om een apologeet te zijn als Paulus. Een apologeet is iemand die leert om antwoorden te geven op veelgestelde vragen en kritiek op het christendom. Het is iemand die het geloof verdedigt op grond van de Schriften.


Bekende Amerikaanse apologeet was: R.C. Sproul. Kijk HIER hoe hij antwoorden geeft op allerlei vragen.


Gail Burton Purath

maandag, maart 12

4 KENMERKEN VAN VERWENDE CHRISTENEN

Een onvolwassen, verwend kind is:

1. Egocentrisch.
2. Onlogisch, mist wijsheid en kennis.
3. Verwend en heeft het gevoel overal recht op te hebben.
4. Boos als hij bestraft wordt, ongeacht wat hij verkeerd heeft gedaan.


Een onvolwassen, verwende christen is:
( 1 Korinthe 3:2Hebreeën 5:12 )

1. Egocentrisch, hij denkt dat het Evangelie draait om zijn gezondheid, rijkdom en geluk.
2. Onlogisch, heeft weinig tot geen fundamentele Bijbelkennis en valt daardoor gemakkelijk ten prooi aan valse leringen.
3. Verwend en heeft gevoel dat God hem dank verschuldigd is.
4. Boos als hij bestraft wordt en te maken krijgt met de consequenties van zijn zonden.


Geestelijk volwassen christenen zijn niet volmaakt, maar ze werken er hard aan om God blij te maken met hun liefdesvruchten voor Hem:
( Filippenzen 2:12-13)

1. Ze willen niet meer egocentrisch zijn maar zich steeds meer op God en de ander richten (Mattheüs 22:36-40).

2. Ze willen meer kennis van de Bijbel hebben, zodat zij weten wat Gods wil is (Romeinen 12:22 Timotheüs 3:16-17) .

3. Hun redding door Jezus Christus maakt hen dankbaar en blij, ongeacht wat er nog allemaal kan gebeuren in hun leven (Filippenzen 4:41 Thessalonicenzen 5:16 ).

4. Ze haten hun zonden en tonen oprecht berouw omdat ze ervan doordrongen zijn dat ze er God mee kwetsen. ( Psalm 51Jakobus 4:8-10).


👉 Gered door Christus? Laten we dan "hard werken", om de resultaten van onze redding te laten zien in het leven van alledag. Want de boom wordt aan zijn vruchten gekend (1)
------------------


(1) Onthoud alsjeblieft dat terwijl redding is door geloof en niet door onze werken... we wèl gered zijn om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Efeziërs 2:10). Gehoorzaamheid en het doen van goede werken zijn de vruchten (bewijzen) van onze redding (Johannes 14:21).


Gail Burton Purath

donderdag, maart 8

WEES EEN 'NAME DROPPER' VOOR CHRISTUS

De meest natuurlijke en effectieve manier om Christus te delen is door op een natuurlijke manier over Hem te praten in ons gesprek met de ander. Gail noemt het in het Engels: Be a Name Dropper for Christ.

Een vriendin vertelde me dat ze ervan overtuigd raakte dat Christus 'een levende werkelijkheid' was doordat haar buurvrouw simpelweg op zo'n natuurlijk manier over Hem sprak.


Voor de meesten is dit de beste manier om Christus zonder schaamte te kunnen delen: Zijn Naam noemen (laten vallen) in onze dagelijkse gesprekken. Soms in het klein door iemand te vertellen dat we voor hem of haar bidden. Soms in het groot door iemand te vertellen hoe Christus heel ons leven veranderde.

Zijn naam laten vallen in een gesprek is niet alleen een verrassend eenvoudige manier om Christus te delen. Het zal, gezegend door de Heilige Geest, heel effectief zijn.

We hoeven niet altijd het hele evangelie te vertellen. Maar àls we het met onbekenden delen, mogen we delen waar Gods Geest ons toe aanzet (Kolossenzen 4:6). Maak het tot een gewoonte om hier elke dag voor te bidden.

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

👉 God zal de hiaten opvullen zoals Hij dat alleen maar kan.


Als we vaker met vrienden en buren praten, hebben we de gelegenheid om het Evangelie samen te voegen in de loop van de tijd. 

Ik schreef over bruisende evangelisten zoals Petrus èn over evangelisatie achter de schermen, zoals Tabitha deed. Maar we mogen niet vergeten dat we een effectieve evangelist kunnen zijn door simpelweg onze grote en kleine getuigenissen te delen in alledaagse gesprekken. 

Gail Burton Purath

maandag, maart 5

4 STAPPEN IN HET AFWERPEN VAN ONZE LASTEN

Het leven kan ons zo afmatten met al de lasten van droefheid, vermoeidheid, stress, teleurstelling en angst.

👉 Het is onmogelijk om deze lasten in ons eentje te dragen. We hebben Gods aanwezigheid en sterkte nodig. We moeten niet op onszelf vertrouwen maar op God! ( 2 Korinthiërs 1:8-9 ).


4 STAPPEN IN HET GEVEN VAN ONZE LASTEN AAN GOD:
 

1. Daarom brengen we onze lasten tot God, in ons gebed.
"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven." Mattheüs 11:28

2. Wij werpen ze af!
"Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." Psalm 55:22

3. We doen dit dagelijks!
"Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Of: dag aan dag draagt Hij ons." Psalm 68:20

4. We herinneren ons dat Hij voor ons zorgt.
"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7

Een praktische manier om onze lasten aan de Heere te geven is om ze dagelijks te noemen in ons gebed en Hem te danken dat Hij er is om ze over te nemen van ons.


👉 Gods aanbod om onze lasten te dragen is een ongelooflijk aspect van Zijn liefde voor ons. Laten we Hem op Zijn Woord geloven en naar Hem toe gaan met al onze zorgen.

Gail Burton Purath