vrijdag, maart 30

JEZUS EN DE MISDADIGER

Jezus stierf tussen twee misdadigers (Lukas 23: 39-43).

MISDADIGER 1


De één beledigde Hem.


MISDADIGER 2

De ander zei: "Vrees zelfs u God niet... want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onderbehoorlijks gedaan."

En hij zei tegen Jezus: "Heere, denk mij, als  U in uw Uw koninkrijk gekomen bent." Jezus antwoordde hem: "Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn."  (Lukas 23:42,43)

Er zijn veel diepere lagen te vinden in wat Jezus tegen deze man zegt

  1. Deze man geloofde oprecht. Nog maar weinig mensen hadden geloof in de opgestane Jezus, maar deze man geloofde in een stervende Redder, vóór het bewijs van Zijn overwinning op dood en zonde (Johannes 20:29).
  2. Deze man erkende en beleed zijn zonde; dat is een essentieel onderdeel van de redding (Mattheüs 4:17)
  3. Deze man had een last-minute bekering. Op het laatste moment kreeg hij berouw en erkende Jezus als Zijn Messias. Er is hoop voor je, ook als je niet zo lang meer te leven hebt. Je kunt zelfs dan nog gered worden, als je maar tot Jezus vlucht (Mattheüs 20:1-16).
  4. Jezus beloofde dat de misdadiger nog dezelfde dag bij Hem in het paradijs zou zijn. Voor gelovigen betekent de dood dat wij “vertrekken uit dit lichaam en direct intrekken bij de Heere...” (2 Korinthe 5:6-8).


WAT ZIET HIJ IN JOUW HART?

Jezus kende het verhaal van deze man en Hij zag zijn hart aan. Hetzelfde geldt voor jou en mij! Wat ziet Hij in jouw hart?


Gail Burton Purath

woensdag, maart 28

VERBORGEN VERHALEN IN LIJDENSEVANGELIE

Ik hou van verhalen over Gods ingrijpen in het leven van mensen - opzienbarend of eenvoudig - dat maakt me niet uit. Ik denk dat we in de hemel, naast het aanbidden van God en het dienen van Hem, veel ontroerende verhalen te horen zullen krijgen.

VERBORGEN VERHALEN

Denk eens aan al de verhalen verborgen in het lijdensevangelie!


Bijvoorbeeld:

1. Heeft de vrouw van Pilatus, die een droom had over de onschuld van Christus, later haar leven aan Hem gegeven? Mattheüs 27:19

2. Hoeveel mensen die “Laat Hem gekruisigd worden! Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!”, werden er later gered door datzelfde kostbare bloed? Mattheüs 27:25

3. Hoeveel soldaten die op hun knieën vielen en Jezus bespotten, vielen later op de knieën en beleden Hem als hun Redder en God? Mattheüs 27:29

4. Hoeveel mensen die Christus hebben geslagen en gekruisigd, werden later door Zijn striemen genezen en ontvingen door Zijn kruisiging vergeving? Vers 54 geeft een hint.

5. Barabbas werd vrijgeplaten in plaats van Christus. Heeft hij ooit Christus’ eeuwige pardon aanvaard? Mattheüs 27:16-26

6. Simon van Cyrene werd gedwongen de dwarsbalk van het kruis van Christus te dragen en volgde Hem zo op weg naar Golgotha. Heeft hij ooit zijn eigen kruis opgenomen en is hij Christus geestelijk gevolgd? Mattheüs 27:32 


Eén enkele dag in de geschiedenis, één enkel hoofdstuk in de Schrift en zoveel verborgen verhalen die op een dag ons hart zullen ontroeren. 


En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 20:18)

Gail Burton Purath 

maandag, maart 26

GOD GEBRUIKT "SAAIE" GETUIGENISSEN

God kan ieders getuigenis gebruiken!

SAAI?

Mijn getuigenis is behoorlijk 'saai'. In ieder geval minder opzienbarend dan die van anderen. Maar minder dramatische getuigenissen zijn net zo waardevol als dramatische. Ze bewijzen dat 'gewone' mensen de reddende kracht van Jezus net zo hard nodig hebben als drugsverslaafden, criminelen, aanslagplegers of christenvervolgers.

👉 Lees HIER Paulus' getuigenis


WEES BEREID!

Het zou goed zijn als we allemaal werk maakten van onze getuigenis, zodat we effectief kunnen zijn wanneer er zich een kans voordoet! 1 Petrus 3:14,15:
En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

GOEDE VOORBEREIDING

Voorbereiding vervangt niet het werk van de Heilige Geest in evangelisatie, maar het ondersteunt het wel.

Dus, probeer dit:

  1. Vraag de Heere om je te helpen een 7-10 minuten durende versie van je bekering (850-1200 woorden) en een 3-5 minuten durende versie (450 - 600 woorden) op te schrijven. Je zult beide versies waarschijnlijk niet woord voor woord in een echte situatie gebruiken, maar deze voorbereiding helpt je wel om erover na te denken.
  2. Deel deze getuigenis met je christelijke familie en vrienden. 
  3. Vraag om hun suggesties: Is het duidelijk? Zijn er teveel details? Hoe kan ik het verbeteren?


JOUW VERHAAL

Jouw verhaal maakt deel uit van Gods totale plan, hoe Hij zondaren redt. God wil dat je ermee uitreikt naar anderen en daarom verdient het je tijd, goede aandacht en gebed.

Gail Burton Purath