16 juni 2022

3 KRACHTIGE LESSEN UIT DE KORTSTE PSALM

Psalm 117 is de kortste psalm uit de Bijbel.
Slechts twee verzen, ongeveer dertig woorden. 
Maar de boodschap is krachtig.Psalm 117 Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!

1. God verdient onze uitbundige lofprijs. 
Heb je God vandaag geprezen? 

"Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen." Psalm 34:2-3

2. Gods goedertierenheid over ons overtreft alle verwachtingen. 
Heb je Hem daarom vandaag al verteld dat je van Hem houdt?

"Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent … zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen." 1 Johannes 3:1 , Psalm 103:11

3. Gods trouw is eeuwig.
Laat de  eeuwige trouw van God je bemoedigen en stimuleren om Hem te vertrouwen. 

“Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.." Psalm 100:5

Geen wonder dat Psalm 117 met dezelfde woorden begint en eindigt! Ze zijn voor herhaling vatbaar! Loof de HEERE! Halleluja!


Bij aanbidding van God is het niet altijd nodig om lang te zijn; weinig woorden zeggen soms heel veel, zoals deze korte psalm laat zien. (Dickson, geciteerd in Spurgeon)

🙌 Lees ook: Van pijn naar lofprijs

Gail Burton Purath

---

Origineel: 3 Powerful Truths in the Shortest Psalm
Vertaald door: Aritha Vermeulen

03 mei 2022

TREK JE EIGEN SCHOENEN AAN

Mijn schoenen pasten niet meer in de koffer. Ik gaf ze aan een vriendin. Ze waren haar een maat te groot, maar vond ze mooi. Ze dacht dat het wel zou lukken als ze wat tissues in de neuzen stopte.

Andermans schoenen 
Op een middag sprak ik haar. Ze droeg mijn schoenen en vertelde dat ze worstelde met vragen over haar individualiteit. Toen riep ze opeens verrast uit, terwijl ze naar haar schoenen wees: "Stop met het proberen iemand anders te zijn... je kunt nooit de schoenen van iemand anders vullen!" 

Efeze 2:10

'Ah, wat een bevrijdend moment,' zei ze later.

Andermans gaven
Misschien probeer jij ook iemand anders te zijn. Je zou jonger willen zijn, of ouder, getrouwd, vrijgezel, langer, kleiner. Of je hunkert naar andermans gaven en vaardigheden. Herkenbaar? Wat wordt je daar moedeloos van moe. 

JOUW schoenen
Breng deze last bij de HEER van je leven. Hij heeft je niet uit de duisternis tot Zijn licht geroepen om andermans persoonlijkheid te imiteren. Hij maakte je als "uniek in zijn soort" voor Zijn doeleinden, die precies bij je passen. Trek vandaag JOUW schoenen aan en vraag aan Hem of Hij je wil laten zien welk pad er voor je klaarligt - voor jou met jouw gaven, persoonlijkheid en invloedssfeer. 

Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

 

Efeze 2:10Lees ook

Gail Burton Purath

04 maart 2022

WAAROM BENT U ZO VER WEG?

HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? *


Veel psalmen beginnen zoals hierboven. 
Met: WAAROM...

Dit laat me zien:
  • Dat we onze gevoelens eerlijk tegen God mogen vertellen.
  • Dat zelfs de 'beste' kinderen van God tijden van twijfel en verwarring kenden.
Lees een Psalm
Als we zorgen hebben, zijn de Psalmen bemoedigend om te lezen. Lees gewoon een paar verzen. Zo mooi om te ontdekken dat de schrijvers van de psalm vaak vanuit hun twijfel en verwarring opklommen tot vast geloof in de God van Israël.

"Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.*

Psalm(achtige) gebeden:

  • veranderen ons perspectief
  • brengen Gods trouw in het verleden in onze herinnering terug
  • verzekeren ons van Gods huidige en toekomstige trouw, hoe erg de situatie ook is


Benoem je emoties
Voel je je verward of bang? Wees daar open over tegenover God. Benoem het steeds weer in je gebed.  Er is plaats voor jou bij God. Hij kan je helpen om van perspectief te veranderen. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

* Psalm 10:1,14

Heb je te maken met onrecht? Lees dan HIER verder.

Gail Burton Purath