01 oktober 2021

IS TIJDSTIP GEBED BELANRIJK VOOR GOD?


's-Morgens stille tijd

Toen ik net christen was, vertelden een paar vrouwen van de bijbelstudiegroep me dat ik 's morgens stille tijd moest houden, anders zou ik mijn dag zonder de Heere beginnen. Ze citeerden verschillende psalmen om me dat duidelijk te maken.  

  • De rust in de vroege morgen is een geweldige tijd voor gebed. Is het de enige optie? Hoe denk jij hierover?

In de nacht

De psalmist noemt bijvoorbeeld de nacht. Hij zegt in Psalm 63 

Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken – voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij.

Zonder ophouden

Paulus moedigt de gelovigen in 1 Thessalonicenzen 5:17 aan om de hele dag God te ontmoeten: Bid zonder ophouden!

Moeders en gebed

Sommige drukke moeders kunnen veel meer rust voor gebed vinden tijdens het middagdutje van hun kinderen. Of ’s-avonds pas, als alle kinderen op bed liggen. Ga er niet krampachtig mee om. 

Ik  probeerde altijd te zijn als anderen; ik deed, qua stille tijd, wat voor hen werkte. Maar ik heb in de loop der jaren ontdekt dat mijn behoeften en tijden voor mijn stille tijden variëren. De laatste tijd probeer ik de hele dag dicht bij Hem te zijn. Of het nu is als ik wakker word, het ontbijt klaarmaak, kleren opvouw, op weg ben naar mijn werk, op het werk, als dingen moeilijk zijn... Wat zijn we gezegend  om te weten dat we zo verbonden zijn met onze Heere en Heiland, Jezus Christus.

Onderweg

Er zijn christenen die ’s-morgens in trein of bus bidden, op weg naar hun werk. 

Late avond

Anderen lezen ‘s-avonds in hun Bijbel en bidden op dat tijdstip om hun hoofd leeg te maken voor een goede nachtrust. Om Gods zegen te vragen voor de nacht en de volgende dag.


God wil je ontmoeten

Wat in de ene fase van ons leven werkt, werkt niet altijd in een andere. Als je moeite hebt om een patroon te vinden voor je dagelijkse tijd met God, vraag Hem om hulp, om creatieve opties. Hij zal je zeker helpen omdat Hij wil je ontmoeten. Wanneer dan ook. Waar dan ook.

Wanneer we in het zonlicht komen, dan voelen we de warmte. Wanneer we dichter bij God komen, hebben we meer vreugde in Hem. Blijf dicht bij God. Wees overvloedig in het gebed. Laat je smekingen voortdurend opgezonden worden. De Vader Zelf zal je roepstem horen! C.H. Spurgeon

Burton Purath
---
Origineel: Does Timing Matter?
Vertaald door: Aritha Vermeulen

24 september 2021

BIDDEN (een levenslang proces)

Soms bid ik voor de verkeerde dingen. Niet dat ik dat expres doe. Het komt doordat ik het grote geheel niet zie. Maar ik doe mijn best en vertrouw op de werking van Gods Geest in mij. 

Bible Love Notes

Romeinen 8:26-27 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.


NIEMAND IS AL GEARRIVEERD

Niemand van ons is "al gearriveerd", dus hebben we te maken met een mengeling van waarheid en dwaling, goddelijke en goddeloze gedachten terwijl we "doorgroeien" tot volwassenheid in Jezus Christus.


Filippenzen 3:12-14 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

1 Kronieken 28:9 … want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden worden.


GOD LUISTERT AANDACHTIG

De Heere God begrijpt de zwakheden van Zijn kinderen. Hij kent hun onvolwassenheid in het geloof. Wees er zeker van dat Hij luistert aandachtig naar je verzoeken luistert en je angsten, zorgen en verwarring kent.

👉 Twijfel je daaraan? 
💻  Lees dan ook: Waarom ben U zo ver weg, Heer? 

GEBED MAAKT DEEL UIT VAN HET LEVENSLANGE PROCES VAN HET VERNIEUWEN VAN ONZE GEZINDHEID


Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.


GEBED IS MEER DAN GOD AAN JOUW KANT KRIJGEN

Als je het gebed hebt gezien als "alleen maar een manier om God aan jouw kant te krijgen", hoop ik dat deze blog je helpt om je mening bij te stellen. Gebed heeft meer doelen dan ik me voor kan stellen. Hoe denk jij over het gebed?  

👉 Lees ook:KOUDE GEBEDEN?  (er is een weg terug)

Is je hart koud en heb je geen geestelijke emoties meer? Wees niet wanhopig. De God van alle geduld zal je niet in de steek laten. De liefde die onze Heere Jezus Christus voor Zijn volk heeft, is zo groot dat Hij aan je overtreding, ongerechtigheid en zonde voorbijgaat. Nee, er is geen boosheid van Zijn kant om je van jouw Heere te scheiden. Denk geen moment dat Hij je zal afstoten. Hij zal je niet herinneren aan je koude gebeden, je verwaarloosde boekenkast, je ongelezen Bijbel, ook zal Hij je niet op je kop geven voor het ontwijken van momenten met Hem alleen; maar Hij zal je genadig ontvangen en je liefhebben en je geven wat je op dit moment nodig hebt. Vrij naar C.H. Spurgeon

Gail Burton Purath
---
Origineel: Prayer is Part of Our Lifetime Process of Renewal
Vertaald door: Aritha Vermeulen

18 augustus 2021

HOE ONDERSTEUN JE IEMAND?

biblelovenotes

Toen ik door een moeilijke tijd ging, stopte een goede vriend met het beantwoorden van mijn e-mails. Jaren later vroeg ik haar waarom.

'Ik wist niets te zeggen,' zei ze. 'Ik had gewoon geen antwoorden voor je.'

Ik heb zelf ook gedacht dat advies geven en oplossingen zoeken, de beste manieren waren om een vriend in nood te helpen. Maar mijn eigen worstelingen hebben me geholpen te beseffen dat "clichématige antwoorden" meestal helemaal geen antwoorden zijn. 

Vrienden die zeggen: ik zal voor je bidden

Vrienden die zeggen: "Het spijt me zo voor je en ik zal voor je bidden", waren de grootste troost en hulp voor mij. Dat ze zeiden dat ze zouden bidden, hielp me om mijn aandacht te richten op die ene Vriend die nooit teleurstelt, nooit te druk is en altijd precies weet wat Hij moet zeggen - mijn Heere!

Hij "troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.". (2 Korinthe 1:3)

Er zijn en luisteren

Als je vriend(in) met problemen worstelt, kom dan niet met oplossingen, wijze woorden, adviezen, tenzij God je daar duidelijk toe aanzet. Maar laat haar weten dat je er echt voor haar bent, naar haar luistert en om haar geeft. 

Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. (Romeinen 12:15)
💡 En bid dat God haar de antwoorden zal geven die ze nodig heeft.

biblelovenotes
  • Heb jij tips om iemand te ondersteunen die het moeilijk heeft?
  • Wat hielp jou toen je door een moeilijke tijd ging? (en wat niet)

Gail Burton Purath

---
Vertaald door: Aritha Vermeulen