04 oktober 2022

7 keer per dag

Stel je voor dat je een vriend hebt die altijd voor je klaar staat als je om zijn hulp vraagt. Je waardeert wat hij doet, maar eigenlijk zijn al je gesprekken gericht op je eigen behoeften en verlangens. Je neemt nooit de tijd om hem te vertellen dat hij een goede vriend is. 


Ik heb zo'n vriend die ik op deze manier behandelde - geen menselijke vriend, maar mijn Heer.

Psalm 119 
Ik dacht daaraan toen in Psalm 119:164 las: "Ik zal u zeven keer* per dag loven omdat al uw voorschriften rechtvaardig zijn." De psalmist hield zoveel van God en Zijn Woord dat hij er een gewoonte van maakte Hem zeven keer per dag te loven. Af en toe stond hij zelfs om middernacht op (Psalm 119:62) en ik dacht: hoe vaak neem ik eigenlijk de tijd om God te loven voor wie Hij is?

Bidden èn loven
In ons huis gaat er ieder uur een alarmpje af zodat we kunnen stoppen met waar we mee bezig zijn, om te gaan bidden. Ik ben nu vastbesloten om Hem vaker te loven. 

Het vroege ochtenduur zou gewijd moeten zijn aan lofprijzing: geven de vogels ons niet het voorbeeld? C.H. Spurgeon
Het beste dat je kunt doen wanneer je ontmoedigd raakt, is onmiddellijk de Heere gaan loven. Want lofzegging is het beste medicijn voor een gebroken hart.
God loven is zeggen: ik heb U lief om Wie U bent. Ik houd van U, omdat U mij eerst liefgehad heeft. En omdat U mij getrokken heeft uit die vreselijke leegheid en duisternis tot Uzelf.

Opmerking: de praktijk van de psalmist om zeven keer per dag te loven, is geen gebod. We moeten er geen wettische regel van maken. Maar is wel een reminder voor ons moeten om elke dag wat tijd te nemen onze Heer te loven. Misschien kun je dat elke ochtend bij het opstaan ​​doen. Of bij elke maaltijd. 


Gail Burton Purath
Vertaald door: Aritha Vermeulen

* Zeven keer per dag: 's morgens, twee keer voor het lezen van "Sjema" en één keer erna, en' s avonds, twee keer ervoor en twee keer erna. Deuteronomium 6:7. Bron: Chabad.

26 september 2022

Waarom hebben christenen een andere leefstijl?

Wij christenen zijn een werk in uitvoering. Nog niet perfect, maar wel serieus bezig met het strijden tegen de zonde in ons leven. Dat begint met het zich richten op wat de Geest wil.

Romeinen 8:5-6 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.


De Bijbel zegt dat we niet tegelijk van Jezus kunnen houden èn een zondige levensstijl hebben. 

1 Johannes 3:6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Wat Jezus zegt
We kunnen rustig zeggen dat Gods kinderen alle nieuwtestamentische geboden proberen te gehoorzamen. Daar horen ook de oudtestamentische geboden bij die in het Nieuwe Testament herhaald worden. Dit is wat Jezus zegt:

 • Johannes 14:21 "Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren."
 • Johannes 14:23-24 Jezus antwoordde en zei tegen hem: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft."
 • Johannes 15:9-10 "Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf."

Gemotiveerd door Gods liefde
Waarom hebben christenen een andere leefstijl? Omdat zij ervan doordrongen raken dat God van hen houdt. Zijn (vergevende) liefde is hun motivatie om nog meer van Hem te houden. Hij mag het voor het zeggen hebben in hun leven en deze leefstijl geeft, ondanks moeilijkheden op hun pad, vrede en vreugde.


🖤 Is er een zonde die je nog niet echt serieus hebt aangepakt, die je nog niet wilt doden?
❤️ Oprecht berouw is goed (down is up)

"Wat heb ik gedaan? Ik heb liefde en ontferming afgewezen en vertrapt. Is dat mijn reactie op de liefde van de Vader, het bloed van de Zoon en de genade van de Heilige Geest? Is dat de dank die de Heer van mij krijgt? Jezus is gestorven om mijn hart schoon te wassen, en ik heb het weer smerig gemaakt?"  Bron: John Owen, aangehaald door Tim Keller.

Gail Burton Purath

19 september 2022

15 unieke tips om je tijd met God op te frissen

Regels voor een goed huwelijk
 1. Bestudeer de liefdesbrieven van uw man elke ochtend 15 minuten
 2. Prijs hem gedurende 5 minuten
 3. Geef hem een ​​lijst van uw behoeften
 4. Vergeet hem tot de volgende ochtend
Absurd? Ja! 

Maar in het verleden was dit de manier waarop ik mijn tijd met de Heere soms benaderde. Het was alsof ik een plicht vervulde. Alsof ik een la opruimde. 


Herken jij je in die sleur en saaiheid? 

Ik wil de houding van de psalmist hebben

"Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet." Psalm 119:16 
"Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers." Psalm 119:24
"Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE," Psalm 27:8 
"Ik spreid mijn handen naar U uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land." Psalm 143:6 

Gail: ik wil een diep verlangen hebben (onderhouden) om mijn Heer te ontmoeten. Ik heb ontdekt dat het helpt om wat nieuwe dingen aan mijn stille tijd toe te voegen. Hieronder deel ik er een paar. Ik zou het leuk vinden als jij ook  jouw ideeën deelt in een reactie.
Aritha: ik maakte Gails lijstje langer door er tips uit haar andere blogberichten aan toe te voegen. Plus een paar uit mijn eigen blog. 

Jezus vond verschillende tijden in Zijn drukke schema die voor Hem werkten. En dat kunnen wij ook. Het draait niet zozeer om de tijd en de plaats maar het draait erom om dàt we tijd en plaats vinden voor gebed. Die tijd en plaats zullen waarschijnlijk in de loop van de verschillende seizoenen van je leven veranderen. Jill Briscoe

15 tips om je (stille) tijd met God op te frissen
 1. Trek je wandelschoenen aan en maak een gebedswandeling
 2. Schrijf al biddend een brief aan God over je leven. Wees heel eerlijk. Hier kan je een flinke poos over doen: een week? Combineer het met Bijbellezen, gebed, het zingen van een lied.
 3. Probeer in plaats van één keer per dag 2-3 kortere "stille tijden" te hebben gedurende de dag 
 4. Kies een tijdstip waarop je meer ontspannen bent en geen haast hebt om ergens te komen 
 5. Koop een speciaal schrift en daar je gebeden in. Lees ze voor aan God. Laat Hem je stem horen.
 6. Schrijf een psalm over en personaliseer deze door je naam in te voegen (of de naam van man, kind, vriendin) Voorbeeld: bidden met psalm 143
 7. Is er door stress helemaal geen mogelijkheid om tot rust te komen, maak dan gebruik van korte gebeden zoals: "God, help me!" Of maak gebedsbriefjes voor jezelf. Schrijf Bijbelpassages op plakbriefjes en hang ze op je badkamerspiegel, boven je aanrecht, of waar je ze vaak ziet. 
 8. Lees een andere vertaling van de Bijbel.
 9. Schrijf aan het begin van de week gebedsverzoeken op kaartjes van 3x5. Leg die op een vast plek om te gebruiken. 
 10. Maak op zondag aantekeningen onder de preek en gebruik die in je gebed
 11. Gebruik een Bijbelleesplan. Het ondersteunt je gebed. 
 12. Haal de kramp eraf. Vraag God om je te helpen bidden als je niet zeker weet wat of hoe je moet bidden.
 13.  Gebruik foto's als gebedsherinneringen
 14. Ruim je "spirituele" omgeving op, doe boeken, tijdschriften, muziek, films en televisieprogramma's weg, die je niet samen met Hem zou kunnen (be)kijken
 15. Als je stille tijd hebt vermeden, begin dan opnieuw. Stort je hart voor Hem uit. Vertel Hem wat je dwars zit. Waarom ben je zo lang weggebleven?Gail Burton Purath


Origineel: Don't Let Your Quiet Time Rigid and Dry 
Vertaald door: Aritha Vermeulen

Terwijl we onze diepste verlangens en angsten delen, dient Gods Woord als een lantaarnpaal om ons pad te verlichten en Zijn wil aan ons te openbaren. Nancy Kreitzer