20 oktober 2023

Een Levend Gedenkteken


Ik houd van Psalm 92:

De rechtvaardigen zullen bloeien als een palmboom, ze zullen groeien als een ceder van de Libanon; geplant in het huis van de HEERE, zullen ze bloeien in de voorhoven van onze God.

Ze zullen nog vrucht dragen op hoge leeftijd, ze zullen fris en groen blijven.

Ze zijn levende gedenktekens om te laten zien dat de HEERE oprecht en trouw is aan Zijn beloften; Hij is mijn Rots, en er is geen ongerechtigheid in Hem. ( AMP)


Levend gedenkteken 
Is het niet prachtig om een levend gedenkteken te zijn?
Geestelijke groei en vruchtbaarheid 🌱 zijn voor een gelovige een eer 🙌 voor Jezus Christus, die hun LEVEN is. De overvloed die in Christus is, wordt getoond door de vruchtbaarheid 🍇 van een christen. Ralph Robinson


Levend offer & levend gedenkteken
Romeinen 12:1-2 [1] zegt dat we levende offers zijn en Psalm 92 zegt dat we levende gedenktekens zijn. Want als je een kind van God bent...

  1. dan ben je een wandelende, sprekende, ademende herinnering aan de goedheid van God.
  2. dan getuigt je leven van het feit dat ondanks dat je leven moeilijke periodes kent, God goed is.
  3. dan ervaar je dat mensen je pijn doen en teleurstellen, maar dat God altijd trouw blijft.
  4. dan ervaar je dat ondanks dat de grenzen tussen goed en kwaad om je heen vervagen, jij vast wilt houden dat God puur is en heilig.
  5. dan mag je temidden van onvolmaakte menselijke liefde getuigen dat Gods liefde perfect is en dat Hij je nooit laat vallen
Verkondigen dat de HEERE waarachtig is
En zo mag je een levend gedenkteken zijn. Zelfs als je ouder en ouder wordt. 

Psalm 92:14-16 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

🌱🌳🏡🙏 Ben jij een levende gedenkteken "om te laten zien dat de HEERE trouw is"? Getuig jij met je leven dat zij die op Hem vertrouwen nooit beschaamd zullen worden.

Gail Burton

Origineel: Living Memorials
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] Levend offer: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen 🙌 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 🙏💒 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." 🌟🤔❤️🙏 Uit de brief van Paulus aan gelovigen in Rome 

---
De winnaar van mijn Give Away is: Liesbeth van Binsbergen. Ze is uitgekozen door Naam Loten 🎉 uit een stuk of 15 namen van mensen die meededen via deze blog, Instagram en Facebook. 📣👏

12 oktober 2023

Is jouw hart een thuis voor Christus?


In het boekje "My Heart Christ's Home" [1] wordt het menselijke hart van een christen vergeleken met een huis dat opgeknapt wordt door de aanwezigheid van Christus (Openbaringen 3:20; Johannes 14:23).

DE STUDEERKAMER (gedachten):  waar Christus gezonde invloeden aanbiedt om ongezonde invloeden te vervangen (1 Korinthiërs 2:14-16).

DE EETKAMER (eetlust en verlangens): Christus verandert hier onze spirituele eetlust en smaak (Efeziërs 4:22-23).

DE WERKKAMER (talenten en vaardigheden): Hier gebruikt Christus onze talenten voor zijn doeleinden (Efeziërs 2:10).

DE WOONKAMER
Maar laten we vooral de woonkamer niet vergeten. Hier ontmoeten Christus en de nieuwe christen elkaar dagelijks (Psalm 1:1-3).

TE DRUK
Helaas hebben nieuwe christenen vaak te weinig tijd om hier regelmatig samen te komen. Op een drukke ochtend ziet de nieuwe christen Christus daar zitten, helemaal alleen.

Helaas krijgt de nieuwe christen het vaak te druk om Hem daar regelmatig te ontmoeten. Op een ochtend terwijl hij zich de deur uit haast, ziet hij Christus daar zitten. Helemaal alleen.

"Bent U hier al de ochtenden geweest?", vraagt hij.
"Ja", zegt Christus, "Ik zei dat Ik er zou zijn! Je hebt je Bijbelstudie en gebedstijd gezien als een factor voor je eigen geestelijke groei, maar je bent vergeten dat dit uur ook iets voor Mij betekent. Ik heb je lief en Ik verlang naar je gemeenschap." (Zie Johannes 15:15)

 

Gail Burton

Origineel: Is Your Heart Christ's Home?
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] My Heart, Christ’s Home, © 1954 by Inter-Varsity Christian Fellowship of the United States, by Robert Boyd Munger

06 oktober 2023

Give Away: win Gail's inspirerende boek 'Wisdom for Life

De winnaar van de Give Away is: Liesbeth van Binsbergen. Ze is uitgekozen door Naam Loten 🎉 uit een stuk of 15 namen van mensen die meededen via de blog, Instagram en Facebook. 📣👏


Give Away 


Hallo lieve lezers van Gail's blog! Als de vertaler van Gail's inspirerende berichten heb ik vandaag iets bijzonders voor jullie in petto. 

Ik geef een exemplaar weg van Gail's boek "Wisdom For Life" weg, en dat is nog niet alles! Je maakt bij het boek kans op de extra verrassingen die op de foto staan. Wil je meedoen, laat gewoon een reactie achter om te laten weten dat je het boek plus de bijbehorende spulletjes wilt hebben.

🎁 Over 2 weken kies ik de winnaar met behulp van naamloten.nl en iedereen mag meedoen.

~~<><><><>~~

Gails boek is Engelstalig met 100 overdenkingen uit de Psalmen en Spreuken, elk van ongeveer één minuut. Sommige van deze overdenkingen heb de afgelopen 6 jaar voor deze blog vertaald en eigenlijk hoop ik dat dit boek ook in het Nederlands vertaald zal worden. Ooit.

Gail's Romeinen 8:28 Wonder
Luister vooral ook naar het mooie verhaal achter Gail's blog (en boek).
En wij weten dat God in alles samenwerkt voor het goede van hen die God liefhebben, van hen die volgens Zijn plan en doel geroepen zijn." - Romeinen 8:28.Een Vrouw van het Woord

De Bijbel droeg haar stempel,
de kaft versleten door gebruik,
bladzijdes oud en beduimeld, 
steeds losser in de band

En zelfs als deze christen en
 haar Bijbel gescheiden zouden zijn,
Zou ze het bij zich dragen,
verborgen in haar hart.

Oh, maak mij zo'n vrouw, Heer,
die hunkert om gevoed te worden
en die Uw Woord méér koestert
dan haar dagelijks brood.

En als mijn dagen voorbij zijn,
laat dat dan mijn grafschrift zijn:
"Ze verlangde om meer tijd
door te brengen met Hem 
en dat doet ze nu ook."

  © Gail Burton Purath🌟 Deze Giveaway van Gails boek 'Wisdom for Life' wordt ook gedeeld Instagram, Twitter (X) en Facebook.

02 oktober 2023

Knip en plak jij de Bijbel?


Kleine kinderen kunnen niet recht knippen. 👶✂️ Hun vingers hebben niet de behendigheid om een de schaar correct te hanteren.

Op dezelfde manier hebben nieuwe christenen moeite om recht door waarheid en dwaling heen te snijden. Ze hebben niet de geestelijke behendigheid die daarvoor nodig is. Helaas ontwikkelen sommige christenen die behendigheid nooit:

"En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 1 Korintiërs 3:1-15

Paulus aansporing: snijd recht
Paulus spoort Timotheus (en ons) krachtig aan om onszelf voor God te plaatsen als bekwame arbeiders, in staat om het Woord van de waarheid met precisie te hanteren. 

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

Apostel en tentenmaker
Het Griekse woord voor "recht verdelen" betekent recht snijden. Sommigen suggereren dat Paulus deze term gebruikte omdat hij een tentenmaker was  en het belang kende van het recht snijden van stukken en ze op de juiste manier in elkaar passen.Volwassenheid in Christus vereist geestelijke behendigheid om nauwkeurig door waarheid en dwaling te snijden, Gods woorden correct in elkaar te passen en de Bijbel als geheel te zien, niet als losse fragmenten die je uit hun context haalt.


De Schrift is goddelijk geïnspireerd. Paulus schreef de woorden die hem door de Heilige Geest werden gegeven, maar de Heilige Geest gebruikte de persoonlijkheden en ervaringen van elke schrijver om Gods Woord te kleuren voor Zijn doeleinden.

 ✂️📖🙏 Laten we recht snijden!

Knip en plak jij het Woord naar eigen inzicht of aanvaard of mag het elk aspect van je leven beïnvloeden? Wat is jouw ervarig?

Gail Burton

Origineel: Carefully Stitching Scriptures Together
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

Meer lezen over dit onderwerp?
Bekijk deze blogposts:

🎁✨Volgende keer op deze blog de beloofde Give Away! Mis het niet!

28 september 2023

Ontladen en Herladen: Psalm in Actie!

Vandaag deel ik een van mijn favoriete overdenkingen rechtstreeks uit mijn boek Wisdom For Life! [1] Geniet ervan!

Even "ontladen" en weer opladen
Verdriet, verwarring, frustratie, boosheid, angst, hopeloosheid - negatieve emoties kunnen ons behoorlijk in de war brengen als we er niet op een constructieve manier mee omgaan.

De psalmen geven ons geweldige voorbeelden om ontmoediging op een bijbelse manier aan te pakken. Ik noem het gewoon "even ontladen en weer opladen."

Keer op keer laten de psalmdichters negatieve gedachten en gevoelens los, en vervolgens herstellen, vernieuwen, herladen zij zich in Zijn nabijheid en richten ze hun gedachten opnieuw op de liefde en trouw van God. Ik ook. 

Psalm 74
Soms voel ik me negatief omdat God zo vaak verkeerd wordt begrepen en belasterd in onze moderne cultuur. Net als Asaf in Psalm 74:10, zou ik wel eens willen vragen: "Hoelang, o God, zal de tegenstander U smaden? Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?"

Maar Asaf laat me ook zien hoe je jezelf weer kunt opladen als hij zich herinnert dat "God mijn Koning is van oudsher, die redding brengt hier op aarde." (vers 12). We kunnen worden getest door de negatieve druk van de cultuur, maar onze God heeft nog steeds de touwtjes in handen.

Wanneer Asaf zegt: "Sta op, o God, voer Uw rechtszaak, denk aan de smaad die dwazen U de hele dag aandoen." (vers 22), weet hij dat onze God dat kan.

Psalm 86
Een ander voorbeeld is Psalm 86, waar David zijn emoties ontlaadt door toe te geven dat hij zich "ellendig en arm" voelt (vers 1). Hij wordt aangevallen door arrogante mensen en maakt zich zorgen over zijn eigen trouw. Heb jij je ooit zo gevoeld?

Als dat zo is, kun je jezelf weer opladen zoals David deed door te zeggen: "U, HEERE, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen." (vers 5).

Veel van de psalmen volgen dit patroon van het "ontladen" van negatieve emoties en het weer vullen met waarheden over het karakter van God. Het is een goede gewoonte voor ons allemaal.

Voor verdere overweging
Hoe bevestigt Romeinen 12:2 (AMP) de waarheid van het even ontladen en weer opladen? Hoe biedt het een meer permanente oplossing?

En word niet gelijkvormig aan deze wereld [niet langer met zijn oppervlakkige waarden en gebruiken], maar word hervormd en steeds meer veranderd [naarmate je geestelijk groeit] door de vernieuwing van je denken [gericht op goddelijke waarden en ethische houdingen], zodat je zelf kunt bewijzen wat de wil van God is, dat wat goed en acceptabel en volmaakt is [in Zijn plan en doel voor jou].
Gail Burton


💗💗💗


[1] Deze overdenking is afkomstig uit Gails' boek 'Wisdom for Life', een boek met 100 overdenkingen gebaseerd op Psalmen en Spreuken. Ik wilde je een voorproefje geven van wat je kunt verwachten als je het boek koopt. 

Heb je het stukje "Voor Verdere Overweging" opgemerkt in de blog? Dat is iets wat je onder elke overdenking vindt, voor momenten waarop je wat dieper wilt graven. 


Die korte in-de-diepte-stukjes hebben verschillende vormen; zo suggereren ze bijvoorbeeld dat je een vers uit het hoofd kunt te leren, stellen een persoonlijke vraag of moedigen je aan om een korte bijbelstudie te doen, enzovoort. Al deze dingen helpen je om de overdenking van die dag beter te begrijpen.

 🌍📦 Nederland: koop het boekje HIER voor 12 euro.


🌟 In oktober kun je meedoen aan een leuke Giveaway op deze blog en kans maken op het boek van Gail "Wisdom for Life." Mis het niet! We zullen het ook delen op Instagram, Twitter (X) en Facebook, dus volg me daar om het niet te missen in oktober.