11 februari 2024

"We nemen haar!" - Gods adoptieplan

Kacy werd in de steek gelaten door haar moeder. Ze zag er broodmager uit en haar lijfje was bedekt met eczeem. Ondanks dat ze al 18 maanden waren, kon ze niet lopen.

Toen de adoptieagent de toestand van Kacy aan de potentiële ouders begon uit te leggen, onderbrak de echtgenoot haar: 

"Wij nemen haar!"

"Maar wil je haar niet eerst zien?"

"We nemen haar zonder haar gezien te hebben!"

Zo werd Kacy geadopteerd.

Een geestelijke adoptie
Jaren later werd Kacy een begaafde spreker en sprak ze vaak over een andere adoptie: "Toen ik bij God kwam, was ik spiritueel en emotioneel behoeftig... maar, zonder aarzeling, heeft mijn Hemelse Vader me in Zijn familie opgenomen."

Kacy legde uit dat, anders dan haar aardse vader, God haar had "gezien" zoals ze was, elke zwakte en elke zonde. Maar zoals haar aardse vader verwachtte Hij niet dat ze aan een bepaalde norm voldeed. Zoals in de Bijbel staat: "Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering."

Genadegeschenk
God herhaalt keer op keer in de Bijbel dat redding komt door Zijn genade en dat geloof de hand is die dit genadegeschenk aan mag nemen (Efeziërs 2:8-9; Johannes 3:16; Romeinen 10:10).

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen (= adoptie) te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Efeze 1
Prijs Hem voor "hemelse" adoptie
Als jij net als Kacy ook gered bent door het offer van Christus, prijs hem dan om wat Hij gedaan heeft voor deze hemelse adoptie!

---

Kacy is naar de Heere gegaan, maar haar boodschap brengt nog steeds vreugde in mijn hart. Ik ben dankbaar dat God mijn pad met dat van haar liet kruisen in dit leven.


Gail Burton

Origineel: Sight Unseen
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

01 januari 2024

Wat trek jij aan?

Kolossenzen 3:12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 🌟


Het Griekse woordje voor "bekleden" in deze context is "enduo", wat aangeeft dat we onszelf "als het ware in een gewaad hullen". 

Dus 't gaat niet over het aantrekken van een kledingstuk dat je maar voor de helft bedekt. Het ziet op het wegkruipen in een warme jas op een koude winterdag. ❄️ Je omhult jezelf ermee, duikt erin weg.

Als je deze eigenschappen aandoet, streef je er niet naar om oppervlakkig genadig, vriendelijk, nederig, zacht en geduldig te zijn. Je faket niet. Nee, je hult je erin.

Waarom dan?

  • We bekleden onszelf met innerlijke genade omdat "de HEERE genadig en liefdevol is, geduldig en rijk aan liefde" (Psalm 103:8).
  • We bekleden onszelf met goedheid omdat Gods "liefdevolle goedheid beter is dan het leven zelf" (Psalm 63:3).
  • We bekleden onszelf met nederigheid omdat Jezus Zichzelf vernederde om een mens te worden en voor ons te sterven (Filippenzen 2:5-8).
  • We bekleden onszelf met de zachtmoedigheid van Christus, in navolging van het voorbeeld van Paulus, die de Korinthiërs aansprak "door de nederigheid en zachtmoedigheid van Christus" (2 Korintiërs 10:1).
  • En we kunnen niet anders dan onszelf bekleden met geduld, gezien het geduld van onze Heer dat ons redding bracht (2 Petrus 3:15).

Je doet het dus omdat Hij goed is.

~~~~< 🙏 >~~~~

Als Kolossenzen 3:12 niet lukt
Soms voel ik me zo gebroken, naakt, koud, alleen. Ik struikel. Ik heb mijn winter-momenten. Wat als Kolossenzen 3:12 niet lukt? Is Hij dan boos op me? Teleurgesteld? Nee, Hij is al onze wegen gewend en daalt af in onze chaos om ons te helpen. Zo trouw is Hij. 
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

 


 💕 Gezegend 2024 (Jezus leeft)

Gail Burton

15 december 2023

Waarom zette Gail een wekker?

Ik had het behoorlijk zwaar. Er waren goede redenen om me bezorgd te voelen, maar ik liet mijn gedachten de overhand krijgen.


Toen las ik Psalm 31:16

Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers....

Ik besefte dat mijn echte vijanden niet mensen of situaties waren. Het waren negatieve gedachten, zorgen en zelfmedelijden. Ik vertrouwde er niet op dat God alles 'ten goede' voor mijn welzijn kon laten meewerken (Romeinen 8:28).

😥 Ik stond mezelf niet toe om door Hem getroost te worden (2 Korinthiërs 1:3-4).

De strijd was zo heftig dat ik een wekkertje zette voor elk uur overdag. Het herinnerde me eraan om elk uur een paar minuten te bidden, de Bijbel te lezen of een loflied te zingen - mijn gedachten onder controle te houden (2 Korinthiërs 10:5). Hoe meer ik mijn gedachten op Jezus richtte, hoe gezonder ze werden.


Zit jij ook een lastige situatie? Overweeg dan om een wekkertje of alarm te zetten en regelmatig te focussen op Gods belofte. 

Gail Burton

Origineel: Set Your Alarm
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

20 oktober 2023

Een Levend Gedenkteken


Ik houd van Psalm 92:

De rechtvaardigen zullen bloeien als een palmboom, ze zullen groeien als een ceder van de Libanon; geplant in het huis van de HEERE, zullen ze bloeien in de voorhoven van onze God.

Ze zullen nog vrucht dragen op hoge leeftijd, ze zullen fris en groen blijven.

Ze zijn levende gedenktekens om te laten zien dat de HEERE oprecht en trouw is aan Zijn beloften; Hij is mijn Rots, en er is geen ongerechtigheid in Hem. ( AMP)


Levend gedenkteken 
Is het niet prachtig om een levend gedenkteken te zijn?
Geestelijke groei en vruchtbaarheid 🌱 zijn voor een gelovige een eer 🙌 voor Jezus Christus, die hun LEVEN is. De overvloed die in Christus is, wordt getoond door de vruchtbaarheid 🍇 van een christen. Ralph Robinson


Levend offer & levend gedenkteken
Romeinen 12:1-2 [1] zegt dat we levende offers zijn en Psalm 92 zegt dat we levende gedenktekens zijn. Want als je een kind van God bent...

  1. dan ben je een wandelende, sprekende, ademende herinnering aan de goedheid van God.
  2. dan getuigt je leven van het feit dat ondanks dat je leven moeilijke periodes kent, God goed is.
  3. dan ervaar je dat mensen je pijn doen en teleurstellen, maar dat God altijd trouw blijft.
  4. dan ervaar je dat ondanks dat de grenzen tussen goed en kwaad om je heen vervagen, jij vast wilt houden dat God puur is en heilig.
  5. dan mag je temidden van onvolmaakte menselijke liefde getuigen dat Gods liefde perfect is en dat Hij je nooit laat vallen
Verkondigen dat de HEERE waarachtig is
En zo mag je een levend gedenkteken zijn. Zelfs als je ouder en ouder wordt. 

Psalm 92:14-16 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

🌱🌳🏡🙏 Ben jij een levende gedenkteken "om te laten zien dat de HEERE trouw is"? Getuig jij met je leven dat zij die op Hem vertrouwen nooit beschaamd zullen worden.

Gail Burton

Origineel: Living Memorials
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] Levend offer: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen 🙌 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 🙏💒 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." 🌟🤔❤️🙏 Uit de brief van Paulus aan gelovigen in Rome 

---
De winnaar van mijn Give Away is: Liesbeth van Binsbergen. Ze is uitgekozen door Naam Loten 🎉 uit een stuk of 15 namen van mensen die meededen via deze blog, Instagram en Facebook. 📣👏

12 oktober 2023

Is jouw hart een thuis voor Christus?


In het boekje "My Heart Christ's Home" [1] wordt het menselijke hart van een christen vergeleken met een huis dat opgeknapt wordt door de aanwezigheid van Christus (Openbaringen 3:20; Johannes 14:23).

DE STUDEERKAMER (gedachten):  waar Christus gezonde invloeden aanbiedt om ongezonde invloeden te vervangen (1 Korinthiërs 2:14-16).

DE EETKAMER (eetlust en verlangens): Christus verandert hier onze spirituele eetlust en smaak (Efeziërs 4:22-23).

DE WERKKAMER (talenten en vaardigheden): Hier gebruikt Christus onze talenten voor zijn doeleinden (Efeziërs 2:10).

DE WOONKAMER
Maar laten we vooral de woonkamer niet vergeten. Hier ontmoeten Christus en de nieuwe christen elkaar dagelijks (Psalm 1:1-3).

TE DRUK
Helaas hebben nieuwe christenen vaak te weinig tijd om hier regelmatig samen te komen. Op een drukke ochtend ziet de nieuwe christen Christus daar zitten, helemaal alleen.

Helaas krijgt de nieuwe christen het vaak te druk om Hem daar regelmatig te ontmoeten. Op een ochtend terwijl hij zich de deur uit haast, ziet hij Christus daar zitten. Helemaal alleen.

"Bent U hier al de ochtenden geweest?", vraagt hij.
"Ja", zegt Christus, "Ik zei dat Ik er zou zijn! Je hebt je Bijbelstudie en gebedstijd gezien als een factor voor je eigen geestelijke groei, maar je bent vergeten dat dit uur ook iets voor Mij betekent. Ik heb je lief en Ik verlang naar je gemeenschap." (Zie Johannes 15:15)

 

Gail Burton

Origineel: Is Your Heart Christ's Home?
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] My Heart, Christ’s Home, © 1954 by Inter-Varsity Christian Fellowship of the United States, by Robert Boyd Munger