09 juni 2023

👑 CONTEXT IS KONING

Context is koning
Zomaar iets uit de context halen? Niet doen, vooral niet bij het lezen van de Bijbel. Voorbeeldje: je kunt bijvoorbeeld zeggen: "De mens leeft niet van brood alleen,"(1) en denken dat Jezus het over een uitgebalanceerd dieet heeft terwijl Hij gezien de context verwijst naar het belang van spirituele voeding. 

👑🔍 En dat is waarom context koning is! 


Misinterpretaties van bijbelteksten
Er zijn nog andere misinterpretaties. Bijvoorbeeld dat je zegt dat Jezus het OK vind als je om vervelend te doen tegen anderen, omdat Hij zei: "Gelukkig ben je als mensen je uitschelden."(2)

Klinkt gek, maar dit misverstaan gebeurt vaak. 🤔 
#Misinterpretatie #ContextIsCruciaal"

NOOIT oordelen!
Een van de meest bekende voorbeelden is het citeren van "Oordeelt niet" zonder de context van Mattheüs 7:1-5, en beweren dat we NOOIT mogen oordelen. Onlangs illustreerde een beroemdheid dit: ze beweerde dat ze totaal niet-oordelend was omdat ze elke vorm van seks goedkeurde. Vervolgens noemde ze christenen dom, gevaarlijk en veroordelend omdat ze het niet met haar eens waren.


WEL (be)oordelen!
In de context  zegt Mattheüs 7:1-5 echter dat we wel mogen (be)oordelen, maar  dan met de juiste houding. Eerst naar jezelf kijken voordat je anderen veroordeelt. Wees liefdevol en eerlijk in je beoordelingen. Check je eigen fouten voordat je die van anderen aanwijst. 

(1) Mattheüs 4:4 
(2) Mattheüs 5:11

----
Kijk naar de context!
📺 Goede video! Nummer 5 gaat over: kijk naar de context!


3 BEKENDE MISINTERPRETATIES

1. Jeremia 29:11 😇🔮 - Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, spreekt de HEERE, gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. 
Misinterpretatie: God heeft altijd grootse plannen voor ons! Alles zal altijd perfect en succesvol zijn! 
Correctie: Deze tekst gaat eigenlijk over Gods zorg en trouw voor het volk Israël tijdens hun ballingschap. Het betekent niet dat we altijd aardse voorspoed zullen ervaren, maar dat God ons hoop en een toekomst geeft, zelfs in moeilijke tijden.

2. Markus 11:24 🙏✨ - Daarom zeg Ik u: Alles wat u bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt, en het zal u ten deel vallen. 
Misinterpretatie: Als je maar genoeg geloof hebt, krijg je alles wat je wilt! Het is net een magische toverformule! 
Correctie: Hoewel geloof belangrijk is, betekent deze tekst niet dat al onze wensen onmiddellijk worden vervuld. Het gaat om vertrouwen op God en het zoeken naar Zijn wil in ons gebedsleven.

3. 1 Petrus 2:24 🩹💉 - Door Zijn striemen bent u genezen.  
Misinterpretatie: Als je maar gelooft, word je fysiek genezen! Zeg vaarwel tegen dokters en medicijnen! 
Correctie: Deze tekst verwijst eigenlijk naar de geestelijke genezing die we ontvangen door het verlossingswerk van Jezus Christus, niet naar fysieke genezing.

Gail Burton Purath

Origineel: Context is King
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

===


🤔 Heb jij ooit een bijbeltekst verkeerd begrepen? Ik wel! 
😅 Hoe kwam je erachter dat de context een andere betekenis gaf?

01 juni 2023

❤️ God's Woord: dagelijkse reisgenoot


Een verhaal dat (aan)raakt
Het verhaal van Haralan Popov raakt me diep, zowel toen ik het voor het eerst las als nu. Popov zat 13 jaar in de gevangenis vanwege zijn geloof in Christus. In het vijfde jaar van zijn gevangenschap ontdekte hij een medegevangene die sigaretten rolde in Bijbelpagina's. En wat deed hij toen...

Gods Woord: kostbaar en onmisbaar 
Ik kan zo makkelijk bij Gods Woord komen, maar ik moet het nooit als vanzelfsprekend beschouwen omdat het "door God ingegeven" is en bruikbaar is voor elk aspect van mijn leven (2 Timotheüs 3:16-17).

 1. 😃 Het is levend en krachtig (Hebreeën 4:12) ✝️
 2. 📜 Het blijft voor altijd (Jesaja 40:8) ⏳
 3. 🍞 Het is belangrijker dan ons dagelijks brood (Matteüs 4:4) 📖

Haralan Popov begreep deze dingen. 
Begrijp ik het? Begrijp jij het?


📖💔 Haralan: "Ik kan je zeggen dat geestelijke honger nog pijnlijker is dan het fysieke... Gods Woord was mijn onafscheidelijke dagelijkse reisgenoot, altijd aan mijn zijde. En toen, plotseling, werd ik er 5 jaar lang van afgesneden. Ik bood mijn medegevangene al mijn geld aan voor het Nieuwe Testament, maar als hij het had gevraagd, had ik zonder aarzeling mijn arm of been gegeven! Zo ongelooflijk waardevol was Gods Woord voor mij." 🙏🔥 #bijbel #vervolging *

Niet tevreden zijn met een Bijbel-loos bestaan
Dit verhaal confronteert me met mezelf en mijn manier van leven. Tevreden zijn met een leven zonder de Bijbel als christen? Dat is raar. Dat is tegenstrijdig. We moeten ons hart openstellen voor de transformerende kracht ervan. We zouden moeten verlangen naar Gods woorden, het dagelijks lezen en bestuderen. Niet alleen als theoretische kennis omarmen, maar er echt naar verlangen, naar snakken! Kijk naar Haralan: het is dus mogelijk! De Bijbel kan onze trouwe metgezel worden tijdens alle ups en downs van dit leven.

💡📖 Gouden tip: doe een gratis bijbelcursus van #bijbelwoord


Levend, krachtig en vernieuwend
Gods Woord is geen gewoon boek. Het is het levende Woord van God: het verandert harten en het vernieuwt levens. Het bevat Gods beloften, instructies en Zijn wonderlijke liefde. Het wijst je de weg in dit leven en bereidt je voor op het eeuwige, goede leven met God aan de andere kant van de dood.

Lieve God,

Uw Woord is kostbaar en ik besef dat ik het diep moet koesteren. Help me, Heer, om een verlangen te hebben naar Uw Woord, om het elke dag te lezen en te bestuderen. Ik wil geen oppervlakkige kennis, maar een diep begrip van Uw waarheid en liefde. Laat Uw levende Woord alstublieft mijn gedachten vernieuwen en mijn leven transformeren. Geef me de kracht om Uw lessen en principes toe te passen in mijn dagelijks leven. Dank U, Heer, voor dit mooie geschenk van Uw Woord. In Jezus' naam bid ik dit, amen.

🙏📖💕 #gebed #bijbel 

---

5 goede vragen 

 1. 📖 Koos je vandaag je Bijbel boven social media? Ja/Nee
 2. 🌟 Haal je meer voldoening uit de Bijbel dan uit social media? Ja/Nee
 3. 😌 Brengt Bijbel lezen meer rust dan social media? Ja/Nee
 4. ⏰ Verstoort social media je Bijbel leestijd? Ja/Nee
 5. 💪 Ben je bereid minder tijd aan social media te besteden voor de Bijbel? Ja/Nee


Gail Burton Purath

*Haralan Popov , Tortured For His Faith (Grand Rapids, Michigan: Zondarvan Publishing House, 1970) pp. 97,98.

Origineel: Starved Spiritually
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

24 mei 2023

Versterk je Geloofsspieren: Actie vereist!

Geloof is GEEN pilletje dat we innemen, maar een krachtige spier die we moeten gebruiken. 

Bevrijd van Passiviteit
We zijn niet gered om passief achterover te leunen en te genieten van het leven. We zijn gered om actief te zijn. De Bijbel roept op tot geestelijke work-outs!


Het geloof dat niet tot daden van gehoorzaamheid en heiligheid leidt, is geen echt geloof, maar een dood geloof.

Filippenzen 2:12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven [1], want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Dagelijkse Geestelijke Oefeningen
Als gelovige verlang je naar Gods liefde en nabijheid. Je erkent dat je zwaktes hebt en dat je soms worstelt, maar je oefent in het wandelen met Hem door middel van Bijbelstudie en gebed. Samen met anderen beleef je inspirerende momenten: samen zingen, bidden en luisteren naar Zijn Woord. Je bent actief betrokken bij het werk van God. #dagelijkseworkouts #teamworkout

Ik wil wel bidden maar heb vaak geen tijd om even te knielen omdat we zo druk zijn met mijn telefoons. Als ik die telefoon opzij leg, wordt het veel makkelijker om m'n blik omhoog te richten en me te concentreren op Hem die Zijn leven voor mij gegeven heeft. 🙏📱👀 Vrij naar: Wendy Speake

Van Baby tot Volwassen Gelovige
Alleen door voortdurend gebruik kunnen we onze zwakke, babyachtige spieren transformeren ze tot sterke, volwassen spieren (Hebreeën 5:13-14). Dit vergt serieuze planning en toewijding.


Hebreeën 5:13-14 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

We moeten groeien van melk naar vast voedsel. Melk is voor de (nog wat) onervaren beginnende gelovige, maar vast voedsel is voor de volwassenen die hun zintuigen hebben geoefend om goed en kwaad te onderscheiden. Streef naar geestelijke volwassenheid en een dieper begrip van Gods woord! 🥛🍖💪

Plan voor Geestelijke Groei
We maken plannen voor onze carrière, om in shape te blijven, om geld te sparen, en zelfs om ons huis op te ruimen.  Maar heb je ook een plan om je geestelijke spieren te versterken en te leren gebruiken? 


Geloof is geen eenmalige gebeurtenis, maar een voortdurende reis van groei en ontwikkeling. Het vereist oefening, volharding en een bereidheid om Gods leiding te volgen. 

[1] Waarom "vrezen en beven" Het betekent eigenlijk dat je zo'n diep respect en liefdevol ontzag hebt voor God dat je serieus en oprecht bent in je inspanningen om je geloof te versterken en voor Hem te leven. Je beseft dat het niet zomaar iets is, maar een serieuze zaak waarbij je je volledig wilt inzetten.

Gail Burton Purath

Origineel: Why Some Christians Always have "Baby" Faith Muscles
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---
💪🙏❤️ Wat is jouw plan voor geestelijke groei? Hoe oefen jij je geloofsspieren en blijf je dichtbij God in je dagelijks leven? Deel je gedachten en ideeën in de reacties hieronder!

15 mei 2023

Bah-manna brood of bananenbrood?

"So you want to go back to Egypt" is een grappig liedje van Keith Green [1] over het constante geklaag van de Israëlieten in de woestijn (Numeri 11:4-6). In plaats van dankbaar te zijn voor Gods voorziening, laten de songteksten hun klachten over de eentonigheid van manna zien: 

Oh, manna waffles
Manna burgers
Manna bagels
Fillet of manna
Manna patty
BaManna bread!


Manna - te veel van het goede?
De Israëlieten vergaten hun bevrijding uit de slavernij in Egypte en hun honger in  de eerste dagen van hun woestijnleven. Ze zagen manna als saai - "teveel van het goede". Hun geklaag vertegenwoordigt een veelvoorkomende menselijke eigenschap: onze neiging om te klagen over onze zegeningen in plaats van dankbaar te zijn.

Te veel bananen
Mijn vriendin Kim had ooit ook een probleem met "teveel van het goede". Terwijl ze een groep dakloze ouderen in Roemenië hielp, kocht het team van Kim per ongeluk te veel bananen. Ze hadden kunnen klagen en de helft van de bananen laten bederven, maar ze waren dankbaar en God liet hen zien hoe ze de situatie konden omzetten in een kans.

Bananenbrood voor de daklozen in Roemenië
Ze maakten enorme hoeveelheid bananenbrood en de 70 ouderen die ze serveerden waren verrast en zeer tevreden. In hun sobere leven kregen deze behoeftige mannen en vrouwen de kans om iets nieuws te proeven en ze vonden het heerlijk!


Proef en zie dat de Heer goed is
Dit doet me denken aan Psalm 34:8: "Proef en zie dat de Heer goed is."

Ik denk dat wij met z'n allen regelmatig voor bepaalde uitdagingen staan. Als dat gebeurt, hebben we eigenlijk twee opties: klagen of dankbaar zijn. We kunnen alles zien als een probleem, of we kunnen ons richten op de goede dingen en "altijd blij zijn, onophoudelijk bidden, in alles danken", zoals het staat in 1 Tessalonicenzen 5:16-18.

Niet altijd blij (citaat Joni Eareckson)
Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Het voelt soms bijna onmogelijk om tevreden te zijn met wat God op ons pad brengt. Daarom een citaat van Joni Eareckson Tada. Ze zei: 

"Als we door moeilijke tijden gaan, betekent dat niet dat we altijd blij zullen zijn met de dingen die gebeuren maar het betekent wel dat we ons kunnen vasthouden aan de hoop die we hebben in Jezus Christus." - Joni Eareckson Tada (nadruk toegevoegd door mij)4 tips voor meer dankbaarheid en blijdschap:
 1. Bedenk drie dingen per dag waar je wèl dankbaar voor bent. Het kunnen kleine dingen zijn, zoals (voor mij) koffie. Het richten op het positieve kan je helpen om iets meer blij te zijn met het alledaagse
 2. Probeer een gewoonte te maken van regelmatig bidden, ook al zijn het maar korte zinnetje gedurende de dag. Wie weet is dit een eerste stap om je  problemen aan Hem over te geven.
 3. Als je jezelf betrapt op ontevreden gedachten, probeer dan bewust te zijn van die gedachten en probeer ze te vervangen door iets meer positieve gedachten. 
 4. Zoek in de Bijbel naar mensen die zich ook zo voelden en hoe het bij hen veranderde: Er zijn veel verhalen in de Bijbel over mensen die moeilijke tijden doormaakten en zich toch dankbaar en blij voelden. Lees deze verhalen en gebruik ze als inspiratie voor je eigen leven.
Wat te doen met te veel bananen?
Oh, en als je ooit te veel bananen hebt, maak er dan bananenbrood van! Het is een geweldige manier om creatief te zijn en iets lekkers te maken, terwijl je ook nog eens verspilling tegengaat. Klik HIER voor het  allerlekkerste gezonde bananenbrood.

Gail Burton Purath

Origineel: Bamanna Bread or Banana Bread?
Vertaald door: Aritha Vermeulen

---

😞😍 Wat is iets waar je ontevreden over was (maar nu niet meer)?
🎵🍞🤢 Luister naar het grappige lied van Keith Green over het klagen van de Israëlieten over hun eentonige manna: So You Wanna Go Back To Egypt 🙏🏼

12 mei 2023

Ga mee op avontuur: Gods wonderen ontdekken

Elke ochtend begroet worden door het gekwetter van vogels en dartelende eekhoorns in de bomen. De lucht is fris en overal om je heen ruik je de bloeiende planten. Een waar paradijsje! 

Throwback 2003
Voor het eerst in ons leven woonde in een landelijk gebied woonden, waar we dagelijks genoten van eekhoorns, vogels, bomen, planten en zelfs koeien in de wei aan de overkant. We waren verbaasd hoeveel vreugde dit ons gaf. Het deed me denken aan de tijd dat mijn kleindochter straalde van vreugde toen ze een mooi insect ontdekte op de stoep.


Gods kracht, wijsheid en liefde in de schoonheid om ons heen
Terwijl ik die opwinding van mijn kleindochter voor Gods schepping koester, wil ik oog hebben dat de schoonheid om me heen: 

Wolkenhemel en mooie stoepplantjes
Zelfs in een drukke stad, kun je genieten van de prachtige hemel boven je hoofd, die elke dag opnieuw de glorie van God verkondigt (Psalm 19:1-6). En wat denk je van de stoepplantjes waar je altijd langsloopt? Ze spelen een mooie rol spelen in ons ecosysteem. 🌱🌇 [1]


Gods wonderen ontdekken (en Hem bedanken)
Ga op avontuur: kijk in je tuin, bewonder een boeket bloemen, kniel neer bij stoepplantjes. Neem vandaag wat tijd om God te bedanken voor de wereld die Hij heeft geschapen. Misschien kunnen jij en ik de kinderlijke verwondering voor de simpele dingen vernieuwen - zelfs voor de mooie insecten op de stoep. 

Kinderen hebben een instinctieve neiging om de natuur te begrijpen en te genieten. Laat ons hun voorbeeld volgen en de schoonheid van Gods schepping ontdekken en waarderen. C.H. Spurgeon 🌿🌞🐦

 

 [1] Stoepplantjes

Gail Burton Purath

Origineel: Enjoying Bugs, Butterflies, and God's Creation
Vertaald door: Aritha Vermeulen

---

🐔🐒 Wat is jouw favoriete dier of plant in de natuur?
🌴🌱  Wanneer was de laatste keer dat je echt de tijd nam om te genieten van de natuur?