vrijdag, november 16

♥ PAUZEER WAT MEER


Ik besefte dat de voorganger niet gewend was om met een vertaler te spreken want hij stopte bijna niet om de vertaler te laten spreken. 

­čś× Bij ging dat (vaker dan ik toe wil geven) net zo. Ik gaf anderen in persoonlijke gesprekken maar weinig ruimte.

Je snapt wel wat ik bedoel - je wilt Christus delen, dus begin je je kleine verhaal af te draaien zonder te pauzeren en zonder oog te hebben voor iemands achtergrond. Soms zelfs zonder te vragen hoe het met iemand gaat .

Goede prediking met vertaling houdt in dat je soms even moet stilhouden en (wachtend) luisteren. Voor een goede persoonlijke getuigenis geldt hetzelfde.

Eigenlijk is het in persoonlijke gesprekken vaak beter om te beginnen met het stellen van een vraag zodat je weet hoe je gesprekspartner zich voelt en zodat je weet wat hij of zij meemaakt.

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. (Handelingen 8:29-35)

God bereidt harten voor. Als we pauzeren, luisteren en goede vragen stellen, worden we soms spontaan uitgenodigd om te delen wat God ons te zeggen geeft.

 • Is dit ook jouw manier? 
 • Geef jij echt om de ander?Gail Burton Purath

woensdag, november 7

14 REDENEN OM TE DANKEN UIT PSALM 33


Psalm 33 geeft ons 14 redenen om God te danken. Pak je Bijbel erbij en lees mee. Ik gebruikte tijdens het vertalen de HSV en de AKJV maar je kun gewoon je eigen Bijbel lezen.

14 REDEN OM  GOD VANDAAG TE DANKEN

 1. Gods Woord is recht (vers 4)
 2. Al Zijn werken zijn volledig betrouwbaar (4)
 3. Hij heeft een rechtvaardig oordeel lief (5)
 4. Zijn goedertierenheid vult de aarde (5)
 5. Hij is de Schepper van hemel en aarde (6)
 6. Zijn woorden hebben alle gezag (9)
 7. Alle plannen die in strijd met Gods plan zullen mislukken (10)
 8. Zijn raad bestaat voor eeuwig (11)
 9. Naties en mensen die Hem erkennen, zijn gezegend (12)
 10. De Heere ziet alle inwoners van de hele aarde (13 en 14)
 11. De Heere heeft hen gemaakt en let op hun daden (15)
 12. De Heere waakt over degenen die Hem vrezen, die op Hem hopen (18)
 13. Hij redt onze ziel van de dood (19)
 14. Hij is onze hulp en ons schild (20)

MAAK EEN LIJST

Er zijn eindeloos veel redenen om God dankbaar te zijn, maar deze lijst is een goed begin. Begin vandaag aan je eigen lijstje. 

➔ Te down of verdrietig om te danken? Lees HIER verder.
We hebben een God Die ons ondanks alles zoveel geeft om dankbaar voor te zijn. ( Mariska Jongebreur )

Gail Burton Purath

maandag, oktober 29

3 MANIEREN OM VAN FACEBOOK TE GENIETEN


Zelfs als je Facebook niet gebruikt, denk ik dat je kunt profiteren van deze  Bible Love Note ­čśâ

Studies tonen aan dat veel mensen op Facebook worden ontmoedigd, teleurgesteld of zelfs last krijgen van depressiviteit.

Waarom?

 • Omdat het leven van iedereen zoveel beter lijkt dan dat van henzelf en het lijkt soms of niemand aandacht besteedt aan de dingen die zij posten. 

Facebook bootst het leven na. Het is niet helemaal zuiver. De meeste mensen verstoppen hun (karakter)fouten en veel mensen willen op Facebook meer aandacht hebben dan ze krijgen. Ze hunkeren ernaar.


3 DINGEN DIE JE KUNNEN HELPEN IN HET LEVEN (met of zonder Facebook)

1. Geef eerlijk toe dat je leven niet perfect is. Wij allemaal hebben allemaal onze mislukkingen en ons verdriet, net als iedereen, maar we vinden troost, correctie en leiding in Christus ( 2 Korinthi├źrs 1:3-7).
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
2. Realiseer je dat God de enige perfecte Vriend is. Anderen kunnen ons zo nu en dan teleurstellen (Johannes 15:14, 15 ).
U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.
3. Zoek vreugde en vervulling door je te richten op God en anderen en niet alleen op jezelf (Matthe├╝s 22: 36-40).

Rabbi, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

WANNEER BRON VAN VREUGDE?

Facebook kan een bron van vreugde en  zelfs een soort bediening zijn voor jou als christen. Bijvoorbeeld als je voor anderen wilt bidden, inspirerende afbeeldingen, teksten en citaten plaatst om anderen aan te moedigen en je leven eerlijk presenteert. Wie reflecteer jij?Ik moedig je aan om de Facebook-pagina van Bible Love Note te gebruiken als een manier om Christus op Facebook te delen. Je kunt foto's en links delen door op de knop "delen" te klikken, en het is altijd een zegen als je  op onze berichten reageert! Heel veel mensen uit Suriname doen dat. Ook wel wat uit Nederland. Ik wil jullie daar allemaal heel hartelijk voor bedanken. 

DANK JULLIE WEL!