03 mei 2022

TREK JE EIGEN SCHOENEN AAN

Mijn schoenen pasten niet meer in de koffer. Ik gaf ze aan een vriendin. Ze waren haar een maat te groot, maar vond ze mooi. Ze dacht dat het wel zou lukken als ze wat tissues in de neuzen stopte.

Andermans schoenen 
Op een middag sprak ik haar. Ze droeg mijn schoenen en vertelde dat ze worstelde met vragen over haar individualiteit. Toen riep ze opeens verrast uit, terwijl ze naar haar schoenen wees: "Stop met het proberen iemand anders te zijn... je kunt nooit de schoenen van iemand anders vullen!" 

Efeze 2:10

'Ah, wat een bevrijdend moment,' zei ze later.

Andermans gaven
Misschien probeer jij ook iemand anders te zijn. Je zou jonger willen zijn, of ouder, getrouwd, vrijgezel, langer, kleiner. Of je hunkert naar andermans gaven en vaardigheden. Herkenbaar? Wat wordt je daar moedeloos van moe. 

JOUW schoenen
Breng deze last bij de HEER van je leven. Hij heeft je niet uit de duisternis tot Zijn licht geroepen om andermans persoonlijkheid te imiteren. Hij maakte je als "uniek in zijn soort" voor Zijn doeleinden, die precies bij je passen. Trek vandaag JOUW schoenen aan en vraag aan Hem of Hij je wil laten zien welk pad er voor je klaarligt - voor jou met jouw gaven, persoonlijkheid en invloedssfeer. 

Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

 

Efeze 2:10Lees ook

Gail Burton Purath

04 maart 2022

WAAROM BENT U ZO VER WEG?

HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? *


Veel psalmen beginnen zoals hierboven. 
Met: WAAROM...

Dit laat me zien:
  • Dat we onze gevoelens eerlijk tegen God mogen vertellen.
  • Dat zelfs de 'beste' kinderen van God tijden van twijfel en verwarring kenden.
Lees een Psalm
Als we zorgen hebben, zijn de Psalmen bemoedigend om te lezen. Lees gewoon een paar verzen. Zo mooi om te ontdekken dat de schrijvers van de psalm vaak vanuit hun twijfel en verwarring opklommen tot vast geloof in de God van Israël.

"Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.*

Psalm(achtige) gebeden:

  • veranderen ons perspectief
  • brengen Gods trouw in het verleden in onze herinnering terug
  • verzekeren ons van Gods huidige en toekomstige trouw, hoe erg de situatie ook is


Benoem je emoties
Voel je je verward of bang? Wees daar open over tegenover God. Benoem het steeds weer in je gebed.  Er is plaats voor jou bij God. Hij kan je helpen om van perspectief te veranderen. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

* Psalm 10:1,14

Heb je te maken met onrecht? Lees dan HIER verder.

Gail Burton Purath

16 februari 2022

DE LIEGENDE VROUW

Als slaaf verkocht door zijn wrede broers, een vreemdeling in een vreemd land. Jozef had meer dan genoeg te verwerken. Tot overmaat van ramp liet Potifars vrouw hem in de gevangenis gooien voor zonden die hij niet had begaan (Genesis 39-40).

Potifars vrouw (een type van)
Potifars vrouw vertegenwoordigt een type persoon die satan soms in ons leven plant, in de hoop Gods doeleinden te dwarsbomen. Deze mensen bedekken hun zonden door anderen vals te beschuldigen.*


Een vriend beschuldigde me
Ik kan me hiermee identificeren. Ik worstelde met grote zorgen in mijn leven toen een "vriend" me vals beschuldigde en mijn toch al zo moeilijke leven nog ingewikkelder maakte.

Waarom?
Maar waarom stond God Potifars vrouw toe om Jozef zo’n ongenadige slag toe te dienen? Waarom stond Hij mijn "vriend" toe mij zo te raken? Het was zo moeilijk en verwarrend.

Waar God hem hebben wilde
In het verhaal zorgt Potifars vrouw er indirect voor dat hij later in het hof van Farao belandde. Precies daar waar God hem wilde hebben ( Romeinen 8:28 ). Houd je daarom vast aan deze waarheid: de Heere kan elke ongewenste verandering ten goede in je leven gebruiken. Hij zal het ook!

Maar wij weten dat alle dingen…” – zowel goede als kwade, zowel prettige als onaangename, alle dingen, en dat is dan ook hetzelfde als alle personen: alle dingen en alle personen – “…samenwerken ten beste…” – zo staat het in de meest krachtige vertaling, en dat is de meest juiste: werken met elkaar samen ten beste – “…voor hen die God liefhebben.” Bron: Christen zijn
.


Hij bereidde me voor
Ik kan met vertrouwen zeggen dat God mijn aanklager op dezelfde manier gebruikte. Terwijl sommige deuren in mijn leven op slot gingen, bereidde Hij me voor op nieuwe deuren die Hij zelf opendeed

Blijf vertrouwen
Heb jij op dit moment een " Potifars vrouw " in je leven? Blijf vertrouwen! Hoe pijnlijk het ook voor je is, God laat je niet alleen. Zijn doeleinden zullen niet gedwarsboomd worden ( Job 42:2 ).


Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet. Jakobus 1:2-5

»»————- ♡ ————-««


* Net zoals Jozef verscheidene jaren in de gevangenis heeft doorgebracht voordat Gods doeleinden werden verwezenlijkt, kan het enkele jaren duren voordat wij ook Gods bedoelingen in ons leven volledig realiseren.


Lees ook