02 oktober 2017

NIET INTIEM WORDEN MET ...

God waarschuwt ons tegen arrogantie en onverdraagzaamheid op grond van uiterlijkheden: racisme, fascisme pesterijen en discriminatie.

Vermijden
Daarnaast adviseert Hij ons om diep contact met een bepaald type mensen te ontwijken, namelijk degenen die ons leven op een on-Bijbelse manier beïnvloeden.


Word niet intiem met:

1. Mensen die een slechte invloed op je hebben (1 Korinte 15:33).
"Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden."

2.Valse leraren (2 Johannes 1:10).
"Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet."

3. Christenen die niet breken met hun zondige levensstijl (1 Korinthe 5:11).
"Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten."

4. Mensen die verdeeldheid zaaien (Titus 3: 10-11).
"Verwerp een ketters mens (iemand die verdeeldheid zaait) na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt."

Geen ongelijk span vormen
We moeten ongelovigen niet helemaal gaan vermijden (1 Korinthe 5: 9-11), maar we zouden niet intiem met hen samen moeten werken (2 Korinthe 6:14).

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?


Serieus nemen!
Neem Gods waarschuwingen serieus!

Gail Burton Purath


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.