16 april 2018

U BENT EEN SCHILD OM MIJ HEEN

Wist je dat er in de Bijbel staat dat God je rugdekking geeft?

In Psalm 3:4 schrijft David:

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. In het Hebreeuws staat er: U bent als een schild om mij heen.


Rabbijn H. M. Feinstein zegt dat David in de strijd altijd alleen bescherming van God Zelf genoot. Hij wist dat God hem aan alle kanten beschermde: boven, onder, voor, achter, links en rechts.

Ik vind dat zo mooi!

Ik heb dat schild nodig omdat ik soms te maken heb met moeilijkheden die vanuit alle richtingen naar mij toe lijken te komen. Zelfs vanuit mijn eigen gedachten. Wat geweldig om te weten dat als ik bereid ben om het schild van God (Zijn Woord) op te nemen, Hij me beschermen zal... tegen alles wat er op uit is om mij te scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 


Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Efeze 6:16

David was kansloos. Maar Hij voelde zich veilig ondanks de dreiging God gaf Hem rust, midden in onmogelijke omstandigheden. Die God leeft nog steeds! Hoe onmogelijk jouw situatie lijkt: vertrouw op Hem!

Gail Burton Purath

4 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.