20 juli 2020

FOCUS OP JEZUS


Heb jij ook te maken met onrecht, verdriet of ontmoediging, juist nu je de Heere trouw bent gebleven?

Dat kan je verbijsteren en moedeloos maken. Maar het is niet vreemd dat je dit overkomt en ik wil je bemoedigen uit de Bijbel.

De apostel Petrus bemoedigt je in deze situatie:

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart …. want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 1 Petrus 3: 14-18

1 Petrus 2:19 zegt het wat beknopter: 

Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt.

Hebreeën 12 zegt dat we "onze ogen op moeten Jezus richten". 

Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Het leven is vaak verwarrend, moeilijk en teleurstellend. Maar we kunnen er beter mee omgaan als we ons focussen op Jezus, die onrechtvaardig leed voor ons.

Wat buig je je neer, mijn ziel, en bent je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 

C. H. Spurgeon
Als wij satan onmiddellijk willen overwinnen en vrede met God willen hebben, dan moet het alleen zijn door op Jezus te zien. Houd je oog eenvoudig op Hem gericht. Laat Zijn dood, Zijn lijden, Zijn verdiensten, Zijn heerlijkheid, Zijn voorspraak je steeds voor de geest staan. Zie als je ’s morgens wakker wordt, op Hem. En als je ’s avonds gaat liggen, zie op Hem! Laat je hoop noch je vrees zich tussen jou en de Heere Jezus plaatsen. Ga dicht achter Hem aan, en Hij zal je nooit verlaten.


💙💙💙💙💙💙💙 

Wist je dat de Engelstalige Bible Love Notes een verzameling devoties heeft om je te helpen met moeilijkheden om te gaan? Zie: Overcoming Adversity. 

  • Wil je dat ik er eentje vertaal uit bovengenoemde link, laat me dan weten welke in een reactie hieronder.
  • Deze heb ik al vertaald: Omgaan met Tegenslagen

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.