11 september 2017

PROBEER ELIA'S KUUR!

Hij leverde een geweldige prestatie en sloeg toen op de vlucht: gefrustreerd, angstig en depressief.

Elia nam in 1 Koningen 19 met het volste vertrouwen in Zijn God en met gevaar voor eigen leven moedig stelling tegen het heidendom. Maar onmiddellijk daarna vluchtte hij angstig weg, gedesillusioneerd en moedeloos.

⇒ Wat er toen gebeurde is interessant!God gaf hem namelijk twee dingen: rust en eten.

Hij corrigeerde Elia niet, voordat hij deze twee dingen tot twee keer toe gedaan had. Dit vertelt me dat, ongeacht hoe succesvol en trouw je ook bent, je ontmoedigd kunt raken
  1. zonder goede voeding
  2. zonder voldoende rust

Daarnaast deed Elia nog een derde ding toen hij tegen de muur van ontmoediging aan liep: Hij riep tot de Heere.

Christus zegt: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven" en het Woord belooft dat "zij die de HEERE verwachten, hun kracht zullen vernieuwen." (Mattheüs 11:28, Jesaja 40: 31)


Voel je je ontmoedigd? Probeer dan de Elia-kuur: eet, rust en roep tot God.

Gail Burton Purath

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.