20 november 2017

5 VOORWAARDEN VOOR EEN KRACHTIG GEBED

Gebed is zowel eenvoudig als complex. 
1. Het vereist geloof:

Mattheüs 21:22: "En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen." 

2. Het vereist om "in" Christus te zijn:
Johannes 15:7: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen." 

3. Het vereist juiste motieven:
Jakobus 4:3: "U bidt, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen."


4. Het vereist een rein geweten:
1 Johannes 3:21-22: "Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is."

5. Misschien staat de beste samenvatting van het gebed in:

1 Johannes 5:14-15 "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil." 

Wat een geweldig voorrecht om zo onze zorgen bij de Heere te brengen! 


Gail Burton Purath


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.