22 januari 2018

5 MANIEREN OM BIJBELTEKSTEN TE MEMORISEREN

Ons geheugen zit bomvol opgeslagen woorden en teksten, waarvan we de meesten eenvoudigweg hebben geleerd door herhaling: kinderliedjes, songteksten en reclamedeuntjes.


Veel van die woorden zijn nutteloze verspilling van onze hersenruimte. Maar toch illustreert het wel iets goeds: dingen die we herhaaldelijk horen, worden vanzelf een deel van ons. Dat betekent dat we Gods prachtige, leven-gevende woorden beter kunnen onthouden door middel van herhaling. Ook als je niet zo'n sterk geheugen hebt, kun je door te repeteren veel dingen beter onthouden. 


Enkele suggesties: 

 1. Schrijf een Bijbeltekst op een 3 x 5 kaartje en leg het op je nachtkastje of plak het op de badkamerspiegel om het op die manier iedere ochtend en avond te lezen. 
 2. Stop zo'n kaartje met Bijbeltekst in je zak of tas zodat je het kunt lezen tijdens het wachten op een bus of afspraak.
 3. Reciteer een Bijbeltekst, als familie, als je een eind moet rijden met de auto of na de maaltijd. 
 4. Deel de tekst (online) met een vriend of vriendin en memoriseer deze tekst samen, zodat je een stok achter de deur hebt en het niet vergeet.
 5. Luister naar de Bijbel via een koptelefoon tijdens het sporten, tuinieren of het doen van huishoudelijke klusjes.  
👧👦 TIP: gebedskaartjes voor kinderen van Annemarie

➸  Voorbeelden van Bijbelteksten om te onthouden

1. Het is een goed idee om deze verzen op te zeggen voordat je naar bed gaat of reciteer ze met je kinderen voordat je ze hen naar bed brengt:

Psalm 4:9: I
n vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
Jesaja 26:4
Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.
Psalm 91:1-2
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

2. Wanneer je bang of bezorgd bent, repeteer dan deze Bijbelteksten. Als je ze eenmaal kent, schieten ze je te binnen wanneer je ze nodig hebt, zelfs midden in de nacht. Of als je bang of angstig wakker wordt:

Filippenzen 4:6-7
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Psalm 23:4: 
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Deuteronomium 31:6: Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. (Hij gaat mee de nacht in).

3. Repeteer deze Bijbelteksten voordat je een moeilijke situatie op je werk, school of thuis te lijf gaat:

Efeze 4:31-32
Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Jakobus 4:6-7Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
2 Korinthe 12:9: Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

4. Gebruik een van deze passages om je maaltijd te zegenen voordat je gaat eten of repeteer ze erna:

Psalm 107:9Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.
1 Thessalonicenzen 5:16-18Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
Mattheus 6:25: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

5. Lees deze passages voordat u in uw auto stapt of aan een reis begint. Je zou ze dus zoals eerder gezegd op kaartjes kunnen schrijven en ze in de auto achterlaten:

Spreuken 2:7b-8
Hij (God) is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.
Spreuken 3:5-6
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken
Psalm 121:4-8: Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

6. Alvorens je een beslissingen neemt, groot of klein, reciteer deze verzen:
Jakobus 1:5En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
Psalm 5:9HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht.

Mattheüs 26:39: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.


Gail Burton Purath

Als je andere ideeën hebt voor 'pijnloos' memoriseren, deel deze dan in een opmerking. Alvast bedankt! 7 opmerkingen:

 1. Oh wat een mooi stuk weer. Ik ga lekker op mijn gemak de Bijbelteksten opzoeken in mijn Bijbel. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misschien weet jij nog wat andere teksten, die ik er bij kan zetten?

   Verwijderen
 2. I have a friend who wrote them on sticky notes and put them all over her house!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Elke dag 'stamp' ik een vers in mijn hoofd en als ik die dan ken, dan repeteer ik de hele dag op momenten dat ik dingen doe waar ik mijn gedachten niet echt bij nodig heb. Zo heb ik heel Filippenzen uit mijn hoofd geleerd en ben ik nu bezig met Psalm 145-150. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoeveel geheugen ik heb:) En het helpt me om mijn gedachten te vullen met Gods gedachten en me te richten op de dingen die eeuwig zijn.
  Ik doe het op deze manier, omdat losse teksten bij mij niet zo goed werken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mooi, om zo een heel Bijbelboek in je geheugen te krijgen! Vers voor vers eigenlijk. Zou ik dat redden, denk ik dan :-)

   Verwijderen
 4. Mooi dat idee van die kleine kaartjes! Dat lijkt me handig om idd mee te nemen zodat je overal en altijd teksten hebt om te memoriseren.

  BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.