01 februari 2018

STA VAST EN VOLHARD!

Toen Kaïn met verkeerde motieven een offer aan God bracht, wees God het af. Maar God verzekerde Kaïn dat Hij hem zou accepteren als hij het goede deed.

KAÏN WEIGERT

Helaas negeerde Kaïn deze terechtwijzing en weigerde hij zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij bekeerde zich nooit. Hij doodde zijn broer omdat hij het niet kon verkroppen dat God het offer van Abel wel aannam en dat van hem niet (Genesis 4).

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.


Judas diept het uit. Hij zegt dat degenen die de weg van Kaïn volgen, op een bepaalde manier religieus lijken. Misschien bidden ze, misschien zingen ze een christelijk lied. Maar vanbinnen wijzen ze het gezag van Gods Woord af. Ze doen waar ze zelf zin hebben (Judas 1:11,12). 

1 Johannes 3:12-14 waarschuwt dat mensen die op Kaïn lijken, de echte gelovigen zullen haten.

GOEDE KEUZE (heeft gevolgen)

Het leven van Kaïn waarschuwt ons om goede keuzes te maken. Tegelijk zegt het dat àls je de goede keuzes maakt, sommige van je vrienden, familie of collega's daar jaloers, haatdragend of ongevoelig kunnen reageren.


HOE REAGEREN?

Hoe aardig je ook bent, er zullen altijd mensen zijn die boos worden als je met hen over God probeert te praten. Zij kunnen er niet tegen als je iets vertelt over je relatie met Hem. Hoe reageer je hierop? Jezus leert het ons in de Bijbel:

Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is. Mattheus 5:44,45

U zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheus 10:22).

Gail Burton Purath

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.