05 maart 2018

4 STAPPEN IN HET AFWERPEN VAN ONZE LASTEN

Het leven kan ons zo afmatten met al de lasten van droefheid, vermoeidheid, stress, teleurstelling en angst.

👉 Het is onmogelijk om deze lasten in ons eentje te dragen. We hebben Gods aanwezigheid en sterkte nodig. We moeten niet op onszelf vertrouwen maar op God! ( 2 Korinthiërs 1:8-9 ).


4 STAPPEN IN HET GEVEN VAN ONZE LASTEN AAN GOD:
 

1. Daarom brengen we onze lasten tot God, in ons gebed.
"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven." Mattheüs 11:28

2. Wij werpen ze af!
"Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." Psalm 55:22

3. We doen dit dagelijks!
"Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Of: dag aan dag draagt Hij ons." Psalm 68:20

4. We herinneren ons dat Hij voor ons zorgt.
"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7

Een praktische manier om onze lasten aan de Heere te geven is om ze dagelijks te noemen in ons gebed en Hem te danken dat Hij er is om ze over te nemen van ons.


👉 Gods aanbod om onze lasten te dragen is een ongelooflijk aspect van Zijn liefde voor ons. Laten we Hem op Zijn Woord geloven en naar Hem toe gaan met al onze zorgen.

Gail Burton Purath

2 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.