19 april 2018

7 STADIA IN HET HUWELIJK (1)

Volgens een artikel van Reader's Digest zijn er 7 fasen in het huwelijk. Ik lees dit artikel door een 'christelijke bril' en probeer op die manier wat principes toe te voegen, die ons kunnen helpen om met succes door deze 7 mogelijke stadia van het huwelijk te laveren.

  • Gail heeft 3 keer over dit onderwerp geschreven en ik hoop de andere delen ook te vertalen. Eén in mei en één in de maand juni.


1. HET STADIUM VAN DE PASSIE
Deze fase begint al voor het huwelijk en duurt zo’n jaar of twee.

Tijdens deze fase geeft God stelletjes een uitbarsting van "neurotransmitters" die niet alleen grote vreugde produceren maar ook helpen om "vertrouwen, respect en emotionele intimiteit" op te bouwen.

Voor de christen vormt dit gepassioneerde stadium vóór het huwelijk een groot fundament als het gebouwd wordt op puurheid, zonder seksuele intimiteit. Dit is één van de manieren waarop God christelijke relaties apart zet. Het bespaart stelletjes een heleboel schuldgevoelens en schadelijke fantasieën en schijnheilige houding ten opzichte van intimiteit in het huwelijk.

Als je voor je huwelijk met elkaar naar bed gaat, moedig ik je aan om Gods heelheid op dit gebied te zoeken door het te bezien door Gods bril. Wat wil Hij? Wat staat erover in de Bijbel? Waarom wil Hij dat we het bewaren voor het huwelijk? Onderzoek het biddend en ga de weg van God: bekering en geloof.

2. HET STADIUM VAN DE REALITEIT
Na het eerste of tweede jaar ontstaat er vaak een realistischer beeld van het huwelijksleven. De zwakheden van onze partner, bepaalde zonden, zijn of haar "menselijkheid" beginnen ons op te vallen. We ervaren een aantal teleurstellingen en conflicten.

Het is belangrijk om ons door deze fase heen te worstelen met toewijding en acceptatie. Dat lukt het beste als we ons eerst focussen op onze eigen zonden en tekorten en die voor God belijden.

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? (Mattheüs 7:1-4) 

GENADE IN GEVALLEN WERELD

Als christenen weten we dat we in een gevallen wereld leven en dat wij zelf ook mensen zijn met zonden en gebreken. We weten hoe belangrijk het is om genade te ontvangen van God, maar ook hoe dat het zo’n verschil kan maken als we de ander leren vergeven en genade schenken.DENK AAN WAT GOD KAN DOEN

Onrealistische verwachtingen in dit stadium of in welke fase dan ook veroorzaken veel problemen. Het is belangrijk om er steeds aan te denken dat God de moeilijke kanten in de persoonlijkheid van onze partner ten goede kan gebruiken voor onze eigen ontwikkeling.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Gail Burton Purath 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.