30 april 2018

SATAN ALS ZAKKENROLLER || 3 MANIEREN OM HEM TE STOPPEN

Satan is een zakkenroller en steelt ongemerkt onze aandacht van de Heere God...

DIEF IN BOEDAPEST

Kort nadat we in Boedapest* aankwamen, werd de portemonnee van mijn man in een volle tram gepikt. De dief wist die uit de dichtgeknoopte zak van mijn man te halen.


Achteraf hebben we vanuit onze ooghoeken wel wat verdachte activiteiten gesignaleerd. Als we geen last van een jetlag hadden gehad, waren we vast meer op onze hoede geweest. Maar geloof me, na deze diefstal zijn een stuk zorgvuldiger geworden!

MEEST BERUCHTE DIEF

In sommige opzichten weerspiegelt deze situatie ons geestelijk leven. Johannes 10:10 identificeert satan als 's werelds meest beruchte dief: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan." En 1 Petrus 5:8 waarschuwt ons: 

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

🔔 Blijf alert!

Gelukkig staan er een paar betrouwbare manieren in de Bijbel om te voorkomen dat Satan onze schatten steelt.

We kunnen dat voorkomen door:

  1. Onze schatten in de juiste "zakken" te houden (Mattheüs 6:19-21). Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
  2. Alert te blijven in gebed (Kolossenzen 4:2). Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
  3. Het dragen van beschermende geestelijk wapenuitrusting (Efeziërs 6:11-18 ). Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel… houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Heb je onlangs een nederlaag geleden? Laat dat een aansporing voor je zijn om waakzaam te zijn en jezelf op een nieuwe aanval voor te bereiden. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Gail Burton Purath

* We hebben 5 jaar lang christelijk werk gedaan in Boedapest en we keren elk jaar terug voor 2-3 maanden

2 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.