03 mei 2018

EEN AANMOEDIGING || DOE UW MOND WIJD OPEN!

Meestal vragen we niet te veel van God, we vragen te weinig.

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. (Psalm 81:11)


ZO'N GOD IS HIJ!

Een prachtige belofte! Dit is er echt één om vaak in je gedachten te nemen. God herinnert ons eraan dat Hij op miraculeuze wijze Zijn volk uit Egypte heeft bevrijd. Zo’n God is Hij. Hij is een Bevrijder. Hij is een Helper.

👉 Dat is de reden dat we, net als babyvogeltjes, onze mond open mogen doen en onszelf door God mogen laten vullen.

God belooft echter niet om al onze zelfzuchtige verlangens te vervullen. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jacobus 4:3) Maar we kunnen vertrouwen hebben dat als we iets vragen naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:14-15)

GENADETROON

Denk goed na over de dingen die je van de Heere vraagt. Zijn ze niet in strijd met het christelijke geloof of met Gods zuivere karakter? Wanneer een specifiek gebed niet naar Gods wil is, zal Hij je niet veroordelen maar Zijn antwoord zal NEE zijn. Dat is niet omdat Hij je negeert, maar omdat Hij perfect weet wat goed voor je is èn wat het beste past in Zijn plannen voor jouw leven. Ga daarom vrijmoedig naar de troon van de Heere want is een troon van genade. Ook voor jou!

VRAAG VANDAAG...

Vraag de Heere vandaag nog om je voor Zijn glorie te gebruiken op in intensere manieren dan Hij nu al doet. Vraag Hem om een diepere liefde voor Hem en de dingen die bij Hem horen. Vraag Hem om je geloof te versterken en je leven zo te leiden dat je niets anders wilt dan Hem volgen, waar Hij dan ook heen gaat


Hij zegt: Wijd open je mond en Ik zal hem vullen! 



Gail Burton Purath

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.