07 mei 2018

TENTLEVEN

Paulus noemt ons lichaam een aardse tent. We vergeten zo gauw dat we kwetsbare mensjes zijn. Dan zoeken we vastigheid in de wildernis van dit aardse leven en doen alsof we hier altijd zullen blijven.

OP DOORREIS

Toen de Joden in de woestijn waren, bouwden ze een tent voor God. Ze woonden zelf ook in tenten of hutten. Niet in stenen huizen. Ze waren op doorreis naar het Beloofde Land en mochten geen vast bestaan opbouwen in de woestijn.


HEMELSE BEZIGHEDEN

Zo is het ook met ons Hecht je niet overmatig aan de dingen van deze wereld! Denk aan de les uit mijn klerenkast!  

Als je met Christus bent opgestaan, heb je "hemelse" bezigheden. Ben je van dood levend geworden?* Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. (2 Korinthe 5:1).

DOOR HET GELOOF

Ons leven is zo kwetsbaar. Alleen door het geloof kunnen we leren dealen met het onverklaarbare lijden, de verwarring, de onrechtvaardigheid, de teleurstelling en de pijn van het 'tentleven'.

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En heeft hij in tenten gewoond… want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. (Hebreeën 11:8-10) 

Je vraagt: Hoe is dit mogelijk? Ik kan er niets aan doen dat ik alles liefheb wat ik zie: mijn huis, mijn boeken, mijn vrienden. Ik antwoord: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wees vervuld met de Geest en leun op de belofte. Als de Geest in je woont, kent Hij de heerlijkheid van de hemelse erfenis; Hij zal je hart naar de hemel optrekken, zodat je dag aan dag zult zeggen: "Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen." (Robert M. M'Cheyne) 

WAT EEN DAG ZAL DAT ZIJN

Lieve christen, we leven in kwetsbare “tenten” en zijn nog niet thuis. Het beloofde land met zijn eeuwige fundering is onze bestemming. Daar zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Vrij van pijn en verwarring. Leef  daarom je aardse leven zó, dat je bij het verlaten van je aardse tent, het eeuwige Huis van God mag binnengaan!

👉 Wat een dag zal dat zijn.


Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. (2 Korinthe 5:9)

* Efeziërs 2:1-10

Gail Burton Purath

2 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.