27 september 2018

ANDERS DAN GEPLAND


We kochten tickets voor een trein die van Boedapest regelrecht naar Zagreb ging. Een gemakkelijke reis, dachten we.

Maar door spoorwegreparaties reden we uiteindelijk met drie verschillende treinen en een bus, terwijl we onze zware bagage van het ene vervoersmiddel naar het andere sjouwden.*

We hebben onze bestemming bereikt, maar niet zoals we verwachtten dat het zou gaan.

ILLUSTRATIE LEVEN MET CHRISTUS

Dit is een goede illustratie van ons leven met Christus. God heeft goede doelen voor ons leven (Efeze 2:10), maar de rit is zelden gemakkelijk en direct.

We verliezen een geliefde, we krijgen te maken met ziekte, raken onze baan kwijt, worstelen met een eigenzinnig kind. Daarnaast kan een financiële catastrofe of andere problemen onze perfecte rit flink onderbreken. Niemand is volledig gevrijwaard van moeilijkheden, vertragingen en omleidingen in het leven.

Maar we kunnen vasthouden aan deze waarheden:

1. Onze uiteindelijke bestemming is om bij-Jezus-te zijn. Maar omdat Hij nu ook al bij ons is hebben we altijd reden om ons te verheugen (Filippenzen 4:4-7).
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
2. De Heere kan elke ongewenste verandering ten goede in ons leven gebruiken (Romeinen 8:28).
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
3. Soms zijn vertragingen en omleidingen de plaatsen waar God ons geloof het meest laat groeien en bloeien (Efeziërs 3:20-21, Jakobus 1:2-3).
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,
want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
---------


(*) Wanneer we met Jezus 'de trein van het leven' rijden, neemt Hij al onze bagage mee. Psalm 68:20 luidt zo het Engels: Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens.

Gail Burton Purath


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.