23 november 2018

NIET POPULAIR, WEL GLORIEUS


De volgelingen van Christus (wat ben ik blij dat ik er één van ben) hebben Jezus intens lief.

Toch is er een veel voorkomend misverstand dat moet worden gecorrigeerd: Jezus is niet populair. Hij is  ook niet joviaal.

Toen zijn broers de spot met Hem dreven, zei Jezus:

De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. (1)

Mensen beweren soms dat Jezus het meest ontstemd was over hypocrisie. Dat is niet waar. Jezus berispt iedere zonde, waar Hij die ook tegenkomt. (2)

👉 De echte Jezus eist berouw, zelfverloochening en gehoorzaamheid. (1)


KOSTEN BEREKENEN

Als we oprechte volgelingen willen zijn, dan berekenen we de kosten en weten we dat we gehaat zullen worden. Jezus was niet populair en wij zullen het ook niet zijn. Daarnaast beloven we ons af te keren van onze zonden (bestudeer onderstaande Bijbelteksten).

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend  man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Lukas 14:25-33

De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Mattheus 10:21-22

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 1 Johannes 3:6

WE VOLGEN JEZUS OMDAT...

We volgen Jezus met heel ons hart, omdat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is onze ultieme Vreugde, onze Goede Herder, onze Verlosser, onze Vrede (Johannes 14:6; Johannes 10:10-11; Efeziërs 2:14). Wij hebben Hem intens lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Jezus is nooit populair geweest en zal nooit populair worden bij de wereld. Maar Hij is wel verbazingwekkend, schitterend, glorieus, majesteitelijk. Dat is Hij altijd geweest en dat zal Hij altijd zijn! 
---------------

(1) Johannes 7:7 || Deze en andere passages weerleggen de softe kijk op Jezus: Mattheüs 7:21-23 Mattheüs 10:33-38; Mattheus 12:49-50; Mattheüs 18:3; Lukas 6:46; Johannes 2:15-16.
(2) Jezus haat hypocrisie omdat hypocriete religieuze leiders "blinde gidsen" zijn die op die manier anderen misleiden (Mattheüs 15:14). Maar het is verkeerd om te denken dat Jezus hypocrisie méér haat dan alle andere zonden. Het is ook verkeerd om te beweren dat Jezus 'met zondaars' heeft 'rondgehangen'. Jezus bracht tijd door met zondaars, maar Hij deelde altijd het evangelie met hen en riep hen op tot berouw. Jezus zag hun zonden niet door de vingers. Hij berispt Hij zelfs Zijn volgelingen wanneer zij zondigen (Openbaring 3:14-19).


4 opmerkingen:

 1. Waar, goed dat dit gezegd word, Jezus haat de zonde maar heeft de zondaar lief.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daniëlle, dank je voor je reactie. Wat een wonder dat Hij zondaren liefheeft en hen wegtrekt uit hun zonden.

   Verwijderen
 2. Dank Aritha, iets wat mij de laatste tijd ook heel erg bezig houd, Jezus was niet zo vriendelijk als dat wij vaak zijn... Het kost je wat om Hem te volgen, maar wat je er voor terug krijgt is het dubbel en dwars waard.
  liefs Natasja

  BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.