01 december 2018

VERGEET JE BRIL NIET


Zonder bril is de grootste "E" het enige dat ik herken op een oogtest grafiek. Ik zou andere letters kunnen noemen, maar dat zou echt een gokje zijn. 

Ik heb corrigerende lenzen nodig om duidelijk te kunnen zien.

De wereldvisie op moraal is ook wazig - zoals ik kijk naar die oogtest grafiek (1 Johannes 2:15-17), en de Bijbel is onze corrigerende lens (Psalm 119:102-105).

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes)

Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119)

BIJBEL CORRIGEERT

Het is belangrijk om te beseffen dat de Bijbel zich nooit aanpast om tegemoet te komen aan de vervagende visies van onze cultuur. Het corrigeert ze juist (2 Timoteüs 3:14-17).

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim 3)

CULTUUR VERANDERT

In de afgelopen vijftig jaar heeft onze cultuur bijvoorbeeld vrije seks, pornografie goedgekeurd. Er zijn enorme veranderingen op het gebied van relaties en seksualiteit. Als christen willen mensen geen pijn doen en vooral liefdevol benaderen. Maar hoe combineren we dat met het kiezen voor Gods Waarheid? Onze cultuur overschat geld en zelfrespect en onderschat eerlijkheid en zelfverloochening.

GODS WOORD VERANDERT NIET

Maar God is onveranderlijk en Zijn Woord is onveranderlijk (Hebreeën 13:7-8; Jesaja 40:6-8). Als onze liefhebbende Schepper wil Hij wat het beste voor ons is. En Hij alleen weet wat onze ziel schaadt. Ook al zegt iedereen dat het ons net schaadt, wat Hij zegt is gezaghebbend. Denk ook aan onze Heere Jezus Christus, Die ons voorging. Hij leed en stierf aan het kruis om de schuld van onze zonden te betalen. Die prijs was zo hoog. Hoe zou het dan nu mogelijk zijn dat Hij een compromis zou sluiten met onze zonden? Dat zou tegen Zijn karakter ingaan. 

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13)

Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. Jesaja 40)


VERGEET JE BRIL NIET

Dus wanneer je bij jezelf merkt dat je zicht op morele kwesties beginnen te vervagen, zorg er dan voor dat je de onveranderlijke "corrigerende lens" van de complete Schrift draagt. Vergeet je bril niet; bestudeer de Bijbel.


Gail Burton Purath

2 opmerkingen:

  1. Bedankt voor deze belangrijke waarschuwing en bemoediging.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ik vond het ook best goed om voor mezelf te vertalen. Bedankt Rinske!

      Verwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.