24 december 2018

6 DINGEN OM MET KERST TE GELOVEN


1. Geloof in wonderen:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." Jesaja 9:5

2. Geloof dat God (altijd) Zijn doel bereikt: "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken." Jezus in Lucas 4:18,19 

3. Geloof in liefde, genade en hoop:
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Johannes 3:16 

4. Geloof in troost:
"Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed." Psalm 147:3

5. Geloof in vreugde:
"Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht." Nehemia 8:11

6. Geloof en zoek God ernstig! 
"Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." Hebreeën 11:6
Gail Burton Purath

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.