09 februari 2019

U TILT MIJN HOOFD OMHOOG


Op een dag las ik een oud boek een stukje, dat mijn ogen opende voor de tactiek van de duivel. Het ging over drie demonen. Ze zaten bij de satan en bespraken hoe zij een bepaalde vrouw konden laten zondigen:

"Ik zal haar het plezier van de zonde tonen", zei de eerste.
"Ik zal haar de moeiten van het rechtvaardig zijn tonen", zei de tweede.
Maar Satan was niet tevreden totdat de derde zei: "Ik zal haar ontmoedigen."

Dat is de beste manier om haar te laten zondigen," lachte de leugenaar en bedrieger. "Ontmoediging werkt het beste." 

Ik weet dat dit waar is in mijn leven.

Als ik ontmoedigd ben, loop ik sneller vast in negatieve denkpatronen, wentel ik me in zelfmedelijden en schat ik mijn zegeningen niet op waarde. Ik raak ik geïrriteerd en richt mijn aandacht steeds meer op de omstandigheden in plaats van op Hem. 

Gelukkig kunnen we als als we ontmoedigd raken de put van zonde en wanhoop vermijden door snel onze harten en gedachten naar God te keren. Kijk omhoog naar Hem, die je te alle tijde liefheeft. Hij laat je niet los.

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer;
U heft mijn hoofd omhoog. (Psalm 3:3)


Gail Burton Purath

4 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.