19 maart 2019

WIE WAS SOSTHENES, DE BROEDER


Soms ontdek je tussen de regels van de Schrift mooie verhalen. Paulus schrijft bijvoorbeeld de eerste brief aan de gemeente van Korinthe niet in zijn eentje maar samen met zijn Messiasbelijdende broeder Sosthenes.
 
Wie is deze Sosthenes eigenlijk?

In Handelingen 18 brachten de Joods religieuze leiders van Korinthe Paulus naar de gouverneur, in de hoop dat Paulus gestraft zou worden omdat hij het evangelie predikte.

Maar een paar Grieken hadden genoeg van het Joodse fanatisme en sloegen de Joodse leider van de synagoge in elkaar: een man genaamd Sosthenes.

De Schrift vertelt ons niet precies wat er daarna gebeurde, maar ik kan me voorstellen dat Paulus geen kwaad voor kwaad vergold maar goed deed voor zijn vijand Sosthenes. Het is bekend dat hij Sosthenes persoonlijk gedoopt heeft.

Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:17-21

Sosthenes werd van Christus-hater een Christus-volger.

Als dit te mooi lijkt om waar te zijn, onthoud dit: Paulus was zelf eerst ook een uitgesproken hater van Messiasbelijdende Joden voordat hij een openhartige apostel van Jezus Christus werd.

Journalist Lee Strobel besloot het christendom te weerleggen en eindigde met schrijven over de geldigheid ervan.

Elke dag verandert Jezus drugsverslaafden, dronkaards, prostituees, criminelen, zelfingenomen mensen, wereldse intellectuelen en andere zondaars in kinderen van God. Hoe geweldig is Zijn genade.

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. (1 Johannes 3:1)Het is bijna te mooi om waar te zijn, maar we dienen dan ook een God voor wie geen ding onmogelijk is.

2 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.