25 maart 2019

ALS GOD GEEN ANTWOORD GEEFT


Heb je ooit ervaren dat God zich stil hield terwijl jij wanhopig verlangde naar antwoorden, troost of leiding? De psalmdichters voelden zich soms zo (Psalm 13).

Waarom overkomt ons dit?

1. Misschien hebben we Gods eerdere advies genegeerd en wacht Hij op onze gehoorzaamheid.
Jakobus 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
2. Misschien beproeft Hij ons geloof om te zien of we Hem blijven liefhebben als Hij Zich verbergt. Dan leert Hij ons om op Zijn Woord te vertrouwen.
1 Petrus 1:6-7 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
 3. Misschien wil Hij ons leren wat volharding is 
Romeinen 5:1-5 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
4. Misschien is het een teken dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons. Wat wij stilte noemen, is dan helemaal geen stilte.  

Jesaja 55: 8-9 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel
en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Dus, wat zullen we doen?
 1.  Onze daden eerlijk beoordelen, en ons bekeren of gehoorzamen als we ergens niet naar Zijn wil gehandeld hebben.
 2. Als God ons geen zonde aanwijst, laten we dan geloven dat God bedoelingen heeft met de "stilte". Misschien zal Hij ons dat later openbaren.
 3. Blijf vertrouwen en wachten. Leef niet vanuit je gevoel maar door het geloof. Habakuk 2:3 Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.
 4. Volhard in gebed en wees geduldig in de verdrukking

Is God wie wij denken dat Hij is? Laten we onze stiltes gebruiken om dichter naar God toe te groeien en Hem beter te leren kennen.

5 opmerkingen:

 1. Al zien we het niet en lijkt het stil, God is achter de schermen met ons bezig...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Soms zie je achteraf dat Hij er wel degelijk was toe jij dacht dat alles stil bleef. Soms zijn we net Emmausgangers en merken we Hem pas op als onze ogen geopend worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het was stil toen het donker werd toen Jezus aan het kruis hing. En juist toen deed Hij het grootste voor ons wat Hij kon doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat Anne al zegt, achter de schermen is God bezig, sinds ik dat heb mogen leren geeft me dat zo'n moed. Hij laat me nooit alleen, Hij is er altijd bij, ook als ik er niets van zie.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mooi blogje zo, iedereen herkent daar wel eits in denk ik. Als het echt lang stil blijft en ik heb antwoord nodig ga ik vasten.

  BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.