22 juni 2019

KRUIS OPNEMEN, JEZUS NAVOLGEN


You've never lived until you've almost died. For those who have fought for it, life has a flavor the protected shall never know. 


Bovenstaand citaat van een soldaat deed me denken aan het wat de Jezus zegt in Mattheüs 10:39

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

KRUIS OPNEMEN IS STERVEN AAN JEZELF

Christus vraagt ​​ons niet om bijna dood gaan. Hij vraagt ​​ons om volledig aan onszelf te sterven. Maar wat betekent dit? Eén aanwijzing is te vinden in het vorige vers: 

Mattheüs 10:38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

Het kruis van Christus symboliseert vervolging, discriminatie en vernedering. We moeten zulke dingen echt verwachten als we trouw willen zijn in het navolgen van Jezus Christus.

2 Timotheüs 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

JEZUS WAARDIG ZIJN

God gaat niet mee in onze moderne kijk op onvoorwaardelijke liefde en goedkope genade. Jezus zegt dat alleen degenen die bereid zijn om vervolgd te worden, Hem waardig zijn. 

Voor de vervolgden heeft het leven heeft een smaak, een betekenis, een doel en een zegen, die lauwe, gemakzuchtige christenen niet ervaren.

Mattheüs 5:6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 


BOODSCHAP VOOR CHRISTENEN

Helen Berhane: "Ik heb een boodschap voor christenen die in vrijheid leven: beschouw die vrijheid niet als vanzelfsprekend… Als ik in de gevangenis kon zingen, wat kunnen jullie dan wel niet met jullie vrijheid doen ter verheerlijking van God?"

5 opmerkingen:

 1. Ik denk dat we ons vaak niet realiseren wat Jezus bedoelde, we niet voor de volle 100 % te gaan voor Hem. We waarderen en benutten de mogelijkheden niet die we hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ken maar weinigen die echt voor Hem gaan, maar Hij bedoelde dat wel!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mijn vader heeft dit in mijn Poesie-album geschreven en dat is waar het hier om gaat:
  Achter Jezus 't kruis te dragen, weet je wat dat zeggen wil?
  Heel je leven zonder klagen, willen wat de Heiland wil.
  Elke dag en elke morgen, leven uit Zijn Hand alleen.
  En te weten; God zal zorgen, in de bangste tegenheen.
  Morren maakt de last niet minder, moed alleen vermindert haar.
  Neem uw kruis op wat 't ook zijn moogt, God weegt niemands kruis te zwaar.

  BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.