31 december 2019

GEBED VOOR HET NIEUWE JAAR

♥ Mag ik prachtige, nieuwe dingen in Uw Woord ontdekken? (Psalm 119:18)

♥ Mag ik beter naar Uw stem leren luisteren? (Spreuken 8:32-34)

♥ Mag ik vergeten wat achter me ligt en me focussen op wat er voor mij ligt? (Filippenzen 3:13-14) 

♥ Mag ik me realiseren dat Uw liefde groter is dan mijn verstand kan bevatten? (Efeziërs 3:17-19)


♥ Mag ik Uw vrede, die mijn verstand te boven gaat, ervaren? (Filippenzen 4:6-7)

♥ Mag ik helemaal op U vertrouwen en meer loskomen van mezelf? (Spreuken 3:5-6)

♥ Mag mijn hart vernieuwd worden door Uw waarheid en minder gelijkvormig raken aan de wereld?  (Romeinen 12:1-2) 

♥ Mag ik iedereen vergeven die me beledigde? (Kolossenzen 3:13)

♥ Mag ik alstublieft de moed krijgen om mijn zonden vrijmoedig aan U te belijden? 1 (Johannes 1:9-10)

♥ Mag ik mijn zonden oprecht belijden aan hen die ik beledigd heb? (Jakobus 5:16) 

♥ Mag ik elke dag Uw doelen zien, iedere minuut? (Efeziërs 2:10)

♥ Mag ik U alles geven? (Filippenzen 3:7-14) 

Om Jezus wil, amen!


Gail Burton Purath

2 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.