23 december 2019

ZO BEN IK NU EENMAAL.


  • Het spijt me dat ik boos ben geworden, maar ik ben nogal een gepassioneerd persoon
  • Het spijt me dat ik alweer te laat ben, maar ik ben nogal een relaxed persoon
  • Het spijt me dat ik je beledigde. Je zult gewoon moeten wennen aan mijn gevoel voor humor.
  • Het spijt me als mijn botheid je gevoelens kwetste, maar zo ben ik opgevoed. 

Zwakke verontschuldiging
Heb je ooit deze zwakke verontschuldigingen gehoord? Of er zelf gebruik van gemaakt? Deze "excuses" zijn excuses die ons gekleed houden in onze oude zondige natuur (Efeziërs 4:22-24).

Door de Geest leven
Christus-volgelingen worden geroepen serieus te zijn in het "uitwerken" van onze redding (Filippenzen 2:12). (1) "We hebben de verplichting" om door de Geest te leven zodat onze geest veranderd word door de vernieuwing van onze gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." (Romeinen 8:12; Romeinen 12:2).

Stop met vergoelijken
Stop ermee om je zonden te vergoelijken. Het is nooit te laat om te zeggen dat je er berouw van hebt. 

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Spreuken 28:13 
⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪

Inspiratie uit de Bijbel:

2 Korinthiërs 5:17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
Psalm 51:12: Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Efeziërs 4:20-24: Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪⬪

(1) Filippenzen 2:12-13 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Dit is niet hetzelfde als werken aan redding. Redding is een gratis geschenk. Dit is onze reactie op het gratis geschenk van redding, een manier waarop we onze liefde voor Christus tonen. Christus zei: "Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht." (Johannes 14:15).


Gail Burton Purath

2 opmerkingen:

  1. Ik heb genoemde excuses niet gebruikt want ik baal van bepaalde zwakheden. Gelukkig hebben we een milde leermeester, die zowel willen als werken in ons uitwerkt.

    BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.