01 april 2020

BELOOFT PSALM 91 BESCHERMING?


Sommige christenen nemen geen voorzorgsmaatregelen tijdens de corona crisis. Ze halen Psalm 91 aan en beweren stellig dat God hen zal beschermen tegen dit virus. Sommigen van hen houden zich niet aan de adviezen van de overheid en komen toch bij elkaar, in kleine groepen, om te bidden of Bijbelstudie te doen. Ze brengen daardoor niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar.

Psalm 91:3 zegt inderdaad dat God ons zal redden van een besmettelijke ziekte. Maar is dat een belofte voor iedereen? Hoeven we ons daarom niet aan de voorschriften van de overheid te houden?

Jezus beantwoordt die vraag:

In Lukas 4: 9-12 stelt satan voor dat Jezus van de top van de tempel springt omdat God Hem belooft om Hem te beschermen. De duivel haalt deze woorden uit Psalm 91 aan.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: 'U zult de Heere, uw God, niet verzoeken'.

Het is duidelijk dat Psalm 91 niet suggereert dat we onnodige risico's moeten nemen als het gaat om onze gezondheid. Bovendien:

  1. God beval  ook quarantaines in het Oude Testament (Numeri 5:2).
  2. Spreuken 27:12 vertelt ons dat het wijs is om ons te verbergen
  3. Filippenzen 2:3-4 waarschuwt ons om aan de belangen van anderen te denken.
  4. Romeinen 13:1 zegt ons de overheidsvoorschriften te gehoorzamen, tenzij die voorschriften de Schrift schenden (Handelingen 5:28-29).

God garandeert ons geen perfecte gezondheid, maar we mogen als kinderen van God er wel van overtuigd zijn dat Hij ons lief heeft, dwars door alle moeilijkheden heen. Hij belooft alle dingen voor ons welzijn te gebruiken (Romeinen 8:28, 31-39; Spreuken 3:5-6; 1 Johannes 4:9-10).

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht en volg de instructies van onze gezagsdragers op. Denk goed na bij wat je doet. Breng met je acties de gezondheid van anderen niet in gevaar brengt.


Gail Burton Purath

----

  • Luistertip: 7 gebroken sleutels voor bescherming tegen het coronavirus
  • De psalmist zegt niet: U zult niet aangetast worden, hij zegt u zult niet vrezen voor het beangstigende. Hij erkent dat de besmettelijk ziekte vreselijk is, maar dat hij het kwaad daarvan niet zal vrezen (waar anders de menselijke natuur voor terug zou deinzen). Dat hebben Gods kinderen niet van zichzelf maar ervaren wanneer ze schuilen bij de Heere Jezus.

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.