14 april 2020

NIETS ZAL ONS SCHEIDEN


Als je ziek bent of in  moeilijkheden zit, heb je dan nog steeds het gevoel dat God van je houdt? Of voel je je door Hem in de steek gelaten als je het nieuws over de Covid-19 Pandemie leest?

De apostel Paulus werd tijdens zijn bediening met veel lijden geconfronteerd en stierf een wrede martelaarsdood. Toch deelt hij deze wonderlijke waarheid:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Rom. 8:35-39

Ook al ervaren wij Gods liefde niet altijd, Hij is zich terdege bewust van ieder detail van ons leven. Wat er ook gebeurt…  Hij Die in ons een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Het wordt zelfs voortgezet over de grens van het aardse leven heen (Filipp. 1:6).

Lees ook: Psalm 139

Mensen kunnen je in de steek laten, omstandigheden stellen je op de proef, het leven kan moeilijk zijn. Maar niets, absoluut niets, kan jou als volgeling van Jezus Christus scheiden van de liefde van God. 💙


2 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.