10 juni 2020

ZELFS ALS NIEMAND LUISTERT


God riep Jeremia op jonge leeftijd en vertelde hem van tevoren dat de meeste mensen hem zouden afwijzen als hij Gods boodschappen uitsprak (Jeremia 1:4-8; 1:17-19).

Zodoende bracht Jeremia zijn leven door met het waarschuwen van zijn volk voor komende vernietiging, terwijl zij tegen hem tekeer gingen, hem gevangen namen, bespotten en verwierpen (Jeremia 20:8-9).

Toen Gods woord waar bleek te zijn en het Babylonische leger de Joden verzamelde voor gevangenschap, herkende de commandant Jeremia als degene die over de ballingschap had geprofeteerd. Hij bood Jeremia daarop zijn vrijheid aan en een gemakkelijk leven in Babylon (Jeremia 40:1-4).

In plaats daarvan gebruikte Jeremia zijn vrijheid om als profeet terug te keren naar een handjevol mensen dat was achtergelaten in de verslagen stad Jeruzalem (40:6).

Jeremia wist dat het niet gemakkelijk zou zijn (en dat was het ook niet), maar hij begreep deze nieuwtestamentische waarheid: 

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Lukas 9:23-25 

Beste christen, laten we Gods doelen kiezen, zelfs als we daar narigheid van krijgen of  ons een gemakkelijke uitweg wordt aangeboden.


Paulus: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

5 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.