19 oktober 2020

HULP BIJ TEGENSLAG


Lieve broer, zus in Christus, laten we bij tegenslag deze dingen niet vergeten! 

1. God moedigt ons aan

Romeinen 8:31, 38-39 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? ...Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

2. We zijn overwinnaars 

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

3. Hij die in ons is, is groter dan het kwaad

1 Johannes 4:4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

4. God troost

2 Korinthe 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

 5. Er is vrede mogelijk in alle omstandigheden

Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.


Johannes 14:1-3 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken, En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Origineel: Help in Adversity
Vertaald door: Aritha Vermeulen

2 opmerkingen:

  1. Bedankt. Natuurlijk ken ik de teksten en toch is het goed om dit weer te lezen!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Soms leert God je iets door een bekend woord van Hem, dat je er eerder helemaal niet in zag. Dank je wel voor je reactie.

      Verwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.