30 oktober 2020

OPRECHT BEROUW IS GOED (down is soms up)


Ze vertelde onze kleine groep dat God tot haar hart had gesproken en haar had laten zien dat ze jaloers en wraakzuchtig was. Omdat ik een paar van de problemen kende die zij bij haar kamergenoten had veroorzaakt, was ik blij en verwonderd om dit werk van God te zien.

Nog maar net waren de berouwvolle woorden uit haar mond, of sommige leden van onze kleine groep overgoten haar met 'onheilige barmhartigheid'.  Toen ze die dag wegging, was ze ervan overtuigd dat ze te streng voor zichzelf was geweest.

Ze dachten dat ze lief voor haar waren maar eigenlijk hadden haar vrienden haar aangemoedigd om het werk van de Heilige Geest te negeren. Ze wisten niet dat down soms up was. Bedroefd zijn over de zonde is een goede zaak.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Jacobus 4: 9-10

Laten wij als kinderen van God de zonde zien voor wat het is en er gepast reageren met berouw, belijdenis en bekering. We moeten oppassen dat we de overtuiging van de Heilige Geest niet verstoren. Laat Hem Zijn werk doen. Hij weet wat Hij doet.


Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:7-9

Origineel: When down is up
Vertaald door: Aritha Vermeulen

3 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.