10 april 2021

TREK GODS LOFGEWAAD AAN


Tot geloof gekomen in Jezus Christus. Toch kan het leven ons zwaar vallen. Soms voelen we ons  wegzakken in een bodemloze put. We kwijnen weg van alle narigheid. De Bijbel beschrijft dit als een "geest van benauwdheid" hebben (1)

Profetie over Jezus

Jesaja 61:1-3 profeteert dat Jezus zal komen “om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest"(2)

Als het leven ons vermoeid maakt en we als het ware ten onder gaan aan alles wat er om ons heen afspeelt, hebben we een lofgewaad nodig.

Wat is een lofgewaad

Een lofgewaad: iets dat je aantrekt. Iets dat je bedekt. Iets dat verandert hoe je eruit zien en hoe je je voelt. Maar dit is geen gewoon kledingstuk. Het is geweven met draden van lofprijzing voor onze Messias Jezus Christus. 

Dit is met de manier waarop onze heiliging wordt beschreven in Efeziërs 4: 22-24, waar ons wordt verteld om de "oude mens" af te leggen en de "nieuwe mens" in Christus aan te doen.

Naar Jezus toe

Zit je er zwaar doorheen? Ga opnieuw naar Hem toe met alles waar je over piekert, wat je benauwd maakt.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheus 11:28)

Hij zal ons helpen om de "rouwkleren" uit te doen en ons te omhullen met lofprijzing voor Hem. Bedenk dat Hij het geknakte riet niet breken zal en de walmende vlaspit nooit zal uitdoven. Hoop op Zijn Naam! (3)


Wat draag jij vandaag?


Gail Burton Purath

(1) Het Hebreeuwse woord dat in dit vers gebruikt betekend 'zwak’ . Het wordt ook vergeleken met een lamp die geleidelijk uitgaat. De kanttekeningen van SV zeggen: samengewrongen geest. Iemand die van hartzeer en verdriet als samengekrompen is.

(2) Christus citeert feitelijk een deel van deze passage wanneer Hij Zijn aardse bediening begint (Lucas 4:16-21).

(3) Mattheüs 12:20 Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

---

Vertaald door: Aritha Vermeulen

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.