18 september 2023

Hadden Maria en Martha verschillende karakters?

Martha, Martha, je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.' (Lukas 10:41-42)

Waarom wordt er van Martha gezegd dat ze zo bezorgd was, terwijl Maria aan Jezus voeten zat? Was het een kwestie van karakter? Ontdek het antwoord en waarom dat belangrijk is 


📖 In Lukas 10:38-42 zien we dat Maria aan de voeten van Jezus zat [1] terwijl Martha druk bezig was met het dienen (diakonein).

Jezus zei: 'Martha, Martha, je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.' (Lukas 10:41-42)

📖 In Johannes 11:1-46 rende Martha naar Jezus nadat Lazarus was overleden, terwijl Maria aan Zijn voeten viel.

📖 In Johannes 12:1-8 zalfde Maria Jezus' voeten , terwijl Martha diende.

Martha hield van Jezus, vertrouwde op Hem en diende Hem met liefde. Maar opvallend is dat ze zelden aan Zijn voeten werd gevonden.

🤷‍♂️🤔 Was dit gewoon een kwestie van persoonlijkheid? Ik denk zelf van niet.

In deze passages verdedigde Jezus niet het karakter van Maria; Hij verdedigde haar keuze en prioriteiten. Maria begreep dat kennis, troost en aanbidding beginnen aan de voeten van Christus.

Het kennen van Christus moet komen voordat Christus wordt gediend. Anders zal onze dienen vruchteloos zijn en zal ons hart gefrustreerd raken. Ray Pritchard📖🙏✨ Ongeacht wie je bent, vraag God om het begrip dat Maria had. Want alleen Hij heeft de antwoorden op jouw diepste verlangens. Geef de moed niet op maar breng tijd door aan Zijn voeten in gebed, aanbidding en het lezen van Zijn Woord. Daar verlangt Hij naar. Hoe prachtig is dat!

Heer, ik wil geen kostbare momenten van intimiteit met U missen. Help me om niet te druk te zijn, zodat ik dagelijks tijd kan nemen voor gebed en het lezen van Uw Woord. In Jezus naam, amen.

Gail Burton

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---
[1] Aan iemands voeten zitten in de Joodse traditie was meer dan alleen fysiek aan iemands voeten zitten. Het symboliseerde het aannemen van de rol van een leerling, iemand die wilde leren van de leraar. Het was een plek van onderwijs en toewijding, waar je belangrijke lessen leerde, niet alleen door woorden, maar ook door observatie en nauwe interactie.

In het geval van Maria, toen ze aan de voeten van Jezus zat, betekende dit dat ze Hem zag als haar rabbi. Het was een intieme gelegenheid waarin ze niet alleen kennis opdeed, maar ook een diepere geestelijke band met Hem ontwikkelde. Maria's begrip ging verder dan die van de andere discipelen. Dit werd duidelijk toen ze Jezus' voeten zaligde, een daad van liefde en toewijding ter voorbereiding op Zijn naderende dood. Hiermee profeteerde ze over wat zou komen, terwijl de anderen dat nog niet volledig begrepen.

 💬 Jouw feedback is waardevol! Laat hieronder je gedachten achter

3 opmerkingen:

 1. Mooie overdenking.. ik denk dat Martha symbool staat voor het ‘voor de Heer uitlopen’. Doen we dat niet allemaal heel snel..? Maria luisterde vooral en dronk en at van Gods woord. Dat is iets waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Dankjewel Aritha.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is inderdaad een mooie overdenking! Persoonlijk word ik altijd wel een beetje getriggerd en heb ik de neiging om het een beetje op te nemen voor Martha. Hoe?

  Het mooie van de zussen Martha en Maria vind ik, dat beiden laten zien waar onze prioriteiten moeten liggen... Maria legde hier de juiste prioriteit bij het aan Jezus' voeten zitten. Luisteren naar wat Jezus tot haar te zeggen heeft. Later echter laat bedrijvige Martha zien, dat haar actieve houding beslist niet verkeerd hoeft te zijn. Elke situatie in ons leven, vraagt om specifieke daden... Martha vlucht namelijk, na het overlijden van haar broer Lazarus, naar Jezus toe, die op weg is naar hun huis. Maria blijft in dit geval rouwend thuis. Het is zo belangrijk, in elke situatie, dat we zoals Ilona hierboven helder verwoord, dat we niet voor de Heere uitlopen. Juist naar Hem toelopen of aan Zijn voeten zitten. Op dit moment past voor mij meer naar Hem toelopen door Zijn Woord te overdenken in de afhankelijkheid van de hulp van Zijn Heilige Geest. Dus feitelijk doen ik dan beiden... Naar Hem toelopen èn aan Zijn voeten zitten, lezend en in stil gebed. Ik moet denken aan de post van Johanneke. Hierbij de link: https://waardevolenuniek.nl/jezelf-welkom-heten/?fbclid=IwAR2g2A6d2fGBpGbWqANM2H-ucc6ovH0IGy6x0rrQX0SINoV0pXVvwp_IRAU

  God en jezelf in stilte welkom heten. In wie Hij is en in Wie wij zijn met ons activisme of juist onze rust...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hey... Heb je de post gewijzigd? Of heb ik slecht gelezen? Deze quote valt me nu ineens op:
  Het kennen van Christus moet komen voordat Christus wordt gediend. Anders zal onze dienen vruchteloos zijn en zal ons hart gefrustreerd raken. En dit is wel een hele rake opmerking! Maar dat neemt het bovenstaande niet weg. Want Martha zou nooit verlangend naar de Heere Jezus gegaan zijn na de dood van haar broer, wanneer zij Hem niet gekend had....

  BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.