13 september 2023

Psalm-Challenge: Gods namen prijzen

Veel moderne christenen, waaronder ikzelf, vergeten vaak om God op de juiste manier te prijzen. Dat is een van de redenen waarom het lezen van de Psalmen zo waardevol is. Ze leren ons zo veel over hoe we God moeten prijzen.

Een manier waarop de psalmdichters God prijzen, is door Hem namen te geven die Zijn karakter beschrijven.

Bijvoorbeeld, in Psalm 24:10 noemt David God "de HEERE van de legermachten ... de Koning der ere." In Psalm 27:1 noemt hij Hem "mijn Licht en mijn Heil ... de Sterkte mijns levens." En in Psalm 28 noemt David God "mijn Rots ... mijn Sterkte en mijn Schild ... een burcht van heil.

Er zijn geen woorden te vinden die onze grote God volledig beschrijven, maar de psalmdichters prezen Hem door Hem namen te geven die in bepaalde omstandigheden bij Zijn karaktereigenschappen en daden pasten. 

Psalm-Challenge
Lees dagelijks een Psalm en houd een lijst bij van de beschrijving van Gods namen en eigenschappen. Gebruik ze in jouw gebeden.

Voorbeeld:

🌟 De HEERE, mijn Herder - Psalm 23:1
🏞️ Mijn Rots en Mijn Verlosser - Psalm 18:2
🙌 De HEERE, onze Toevlucht - Psalm 46:1
🌄 Mijn Licht en Mijn Heil - Psalm 27:1
🤺 De HEERE van de legermachten - Psalm 24:10
📜 De Wetgever - Psalm 19:7


Gail Burton Purath

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---
 💬 Jouw feedback is waardevol! Laat hieronder je gedachten achter

4 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.