Eeuwig Leven

Zijn er meerdere wegen naar de hemel?
Ik herinner me de eerste keer dat ik iemand hoorde zeggen dat er maar één manier is om gered te worden. En maar één weg is om in de hemel te komen.

Ik wist zeker dat ze ongelijk hadden. Wat maakte het uit dat de boeddhisten hun god Boeddha noemden, de moslims Allah aanriepen en de christenen voor Jezus kozen. Ik vond het veroordelend dat christenen dachten dat ze betere antwoorden hadden dan mensen met een ander geloof.Zeer verschillende goden

Daarna bestudeerde ik de andere religies en ging meer over de Bijbel lezen. Ik besefte dat de christelijke, islamitische en hindoeïstische goden zeer verschillend van aard en doel waren. Wij aanbidden niet allemaal dezelfde God.


Ik las ook deze verzen in de Bijbel:

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.  (1 Johannes 5:11,12)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

De Bijbel en Jezus Zelf vertellen dat Hij de enige weg naar verlossing is. Het was dus niet iets dat christenen zomaar zelf verzonnen hadden.


Meer vragen
Ik had nog steeds zoveel vragen! Daarom bleef  ik naar antwoorden zoeken. Ik begreep niet alles wat ik las, en dat stoorde me. Maar het moeilijkst om te begrijpen was waarom God de Vader Jezus wilde sturen om de mensheid te redden, na alle domme en zondige dingen die ze gedaan hadden.


Andere dingen waren makkelijker te begrijpen: 
  • Jezus is de enige God die redding koppelt aan geloof.
  • Andere godsdiensten baseren redding op goede daden, religieuze praktijken en / of verlichting
  • De Bijbel heeft het enige antwoord op het zondeprobleem van de mens.
  • Christus betaling aan het kruis is de enige hoop van de mens.
  • Christus heeft ons niet nodig, maar Hij nodigt ons uit om Zijn kinderen te zijn.
  • Alles wat we moeten doen is geloven.
  • Maar Christus verwacht meer dan "makkelijk geloof".  Hij verwacht levensstijl veranderend geloof. Als we eenmaal christenen zijn, verwacht Christus dat we onszelf verloochenen en Hem volgen (Lukas 14: 26-33). We zijn niet gered door goede werken, maar we zijn gered om goede werken te doen. (Efeziërs 2:10, Jacobus 2: 14-26).
  • Iedereen is welkom om de waarheid over God te zoeken en God belooft dat we Hem vinden als we Hem zoeken (Jeremia 29:13; Mattheüs 7: 7-11).

Toevertrouwd aan het Mysterie
Ik heb mijn leven aan Christus toevertrouwd, gebaseerd op de dingen die ik kon begrijpen en op het grootste dat ik niet begrijpen kon: Zijn ongelofelijke, reddende liefde. Toen ik Christus (en de Bijbel) beter leerde kennen, heb ik veel troost gevonden in mijn onvermogen om God te begrijpen: het bewijst dat Hij veel groter en wijzer is dan ik ben.Als je jouw leven nog niet aan Christus hebt toevertrouwd, moedig ik je aan om de Bijbel te lezen en God te zoeken. Als je God echt zoekt, zal je Hem vinden (Mattheüs 7: 7-11).

Gail Burton Purath