16 december 2017

WAAROM KERST VIEREN?

Hoewel het geen betrekking heeft op christelijke feestdagen, biedt Deuteronomium 11 goede redenen om ze te vieren. We hebben namelijk constante herinneringen nodig aan wat God gedaan heeft.

Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt ... daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten.GODS VERHAAL

Christelijke feestdagen zijn een manier waarop we onszelf en onze kinderen herinneren aan Gods verhaal van liefde en verlossing. Het is niet belangrijk om de precieze dag van de geboorte van Christus te weten, * maar het is van cruciaal belang om te onthouden waarom Zijn geboorte onze levens veranderde.

KERST 2017: Focus je op Christus. Vraag Hem of Hij je wil helpen om je met heel je hart aan Zijn woorden en bepalingen te verbinden.

* Sommige christenen vieren de geboorte van Christus niet op 25 december omdat ze vanuit historische verslagen aantonen dat Hij op een andere dag geboren werd. Maar de datum waarop we het vieren is niet echt zó belangrijk. Als we een kind zonder een bekende geboortedatum adopteerden, zouden we nog steeds een dag vastzetten om zijn of  haar geboorte te vieren. De datum is lang niet zo belangrijk als de persoon. Hetzelfde geldt voor Christus. Ik geef de voorkeur om Zijn geboorte te vieren op het moment dat het grootste deel van de wereld viert, anderen geven misschien de voorkeur aan een datum waarvan zij vinden dat die historisch meer correct is. Het belangrijkste is dat we het VIEREN!

Bijbelstudie

1. Lees deze eerste 7 verzen van Deuteronomium 11 en let er op dat God wilde dat de mensen hun kinderen niet alleen herinnerden aan Zijn grootheid en macht en de manier waarop Hij hen had gered van de Egyptenaren, maar Hij wilde ook dat zij hun kinderen herinnerden aan de manier waarop hij hen onderwees en discipline leerde. Overweeg het belang van het overbrengen van deze waarheid van generatie op generatie.


Deuteronomium 11:1-7: "Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen, die het niet weten, en het onderwijs van de HEERE, uw God, niet gezien hebben – Zijn grootheid, Zijn sterke hand en Zijn uitgestrekte arm, Zijn tekenen en Zijn daden die Hij in het midden van Egypte verricht heeft, bij de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land, en wat Hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens: dat Hij het water van de Schelfzee over hen heen liet stromen, toen zij u achtervolgden; de HEERE heeft hen omgebracht, tot op deze dag. Ook wat Hij voor u gedaan heeft in de woestijn, totdat u op deze plaats gekomen bent, en wat Hij gedaan heeft met Dathan en Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben: dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg, met hun gezinnen en hun tenten en alles wat bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Want uw ogen hebben al deze grote daden van de HEERE, die Hij verricht heeft, gezien."

2. Zijn er dingen in je huis en familie die dienen als een herinnering aan Gods liefde en trouw? Als dat niet het geval is, bedenk dan eens hoe je een paar mooie herinneringen kunt maken. 

Deuteronomium 11:18-21: Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.

Gail Burton Purath

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.