05 juni 2018

3 LEUGENS DIE JE FOCUS WEGNEMEN

Veel artikelen zijn erop gericht om ons te laten voelen hoe speciaal wij voor God zijn, zonder dat er sprake is van een intieme geloofsrelatie met Jezus Christus. Maar is het wel zo Bijbels om op die manier te denken?

ANDERSOM

Is het niet juist andersom? Dat je leert hoe bijzonder God voor je is in Zijn Zoon Jezus Christus.


Onderstaande 3 leugens trekken onze aandacht weg van God

1. Ik kan niet van anderen houden voordat ik mezelf echt lief heb. 
 Dit komt van een verkeerde interpretatie van Markus 12:30-31

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

2. Ik kan anderen niet dienen tot ik me compleet en zelfverzekerd voel. 
Dit staat niet in de Bijbel. Anderen dienen is vaak de beste manier om meer vertrouwen en vreugde te krijgen. Het gaat om de gezindheid die ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 1:3-5).

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,


3. God wil mij gelukkig maken in dit leven. Geen zorgen, geen pijn meer...
Dit is geen Bijbelse opvatting. God wil dat we ons heiligen en opgroeien tot een volwassen gelovige. Dat brengt vreugde in Hem, maar niet altijd geluk (Hebreeën 12:1-4). 

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.

Hier zijn 3 oplossingen voor deze 3 leugens:

1. Richt je boven alles op het liefhebben van God (Mattheüs 22:36-40). Hierbij ga ik er van uit dat Hij je al verlost heeft van je zonden. Als dat niet zo is, dan hoort je focus dáár te liggen: op de vergeving van je zonden. Wat doe je met je schuld?
2. Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden (Mattheüs 7:12).
3. Stop met zoveel over jezelf te denken (Filippenzen 2:3-4).HOE KOSTBAAR!

Als we door de Heilige Geest leren hoe kostbaar God voor ons is in Zijn Zoon Jezus Christus, dan zullen we steeds meer geloven èn ervaren hoe geliefd we zijn in Gods ogen.

Gail Burton Purath

3 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. Ja. Ik worstel er wel eens mee hoe ik het Bijbels "mag" zien. Hoe ben ik geliefd, door wie, waarom? Deze blog was een soort antwoord voor mezelf.

   Verwijderen
 2. O dit is zo'n wijsheid. De tweede heb ik nog weleens last van. Zeker nu ik aan het begin van iets nieuws/groots staat, dan kan deze om mijn oren vliegen. God mag ik dienen, hoe ik mij ook voel. Daardoor kan ik door, zonder twijfel. Want het is God die mij de weg vooruit gaat.

  Dank je wel dat je dit wilde delen. Wat is het soms kwetsbaar allemaal... Goed bij de waarheid te blijven. Veel zegen Aritha!

  BeantwoordenVerwijderen