06 december 2018

BEN JIJ EEN LIEFDESBRIEF VAN CHRISTUS?


Wist je de volgelingen van Jezus Christus brieven zijn?

“Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.” (2 Korinthe 3:3) 

God schreef zijn wetten op stenen tafelen (Exodus 31:18), maar Hij schrijft niet op harten van steen. In plaats daarvan schrijft Hij over (OF: op) berouwvolle, bekeerde harten ( Jeremia 31:33; Ezechiël 36:26).

VOLGELINGEN VAN CHRISTUS ZIJN:

♥ Aanbevelingsbrieven voor degenen die ons naar de Heer brachten (2 Korinthiërs 3:1-3).
Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

Brieven van bevrijding van onze slavernij aan de zonde (Johannes 8:36). 

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Brieven van adoptie als zonen en dochters van God ( Romeinen 8:15-16). 

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Brieven van vrijspraak van een doodvonnis die we verdienen ( Romeinen 6:22-23).

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Brieven van hoop tot een verloren en stervende wereld (1 Korinthiërs 1:18-25). 

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

Liefdesbrieven van onze Heiland ( Efeziërs 2:4-5). 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.

Jezus is het Woord en als je Jezus liefhebt èn gehoorzaamt, bent jij Zijn brief (Johannes 1:1, 1 Korinthiërs 1:18).
----------------------------
* Paulus vertelt de Korinthiërs dat het zij brieven zijn die op zijn hart zijn geschreven doordat hij ze naar de Heere leidde. Wat een prachtige zegen zijn ze op zijn werk.


2 opmerkingen:

 1. Wat mooi, zo al deze teksten bij elkaar! De plaatjes passen er ook goed bij.
  Goed om je dat af te vragen ja, maar om nu van jezelf te zeggen dat je een brief bent, is dan weer lastig hè. Komt al snel zo hoogmoedig over denken we dan ;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Anja. Misschien moeten we het niet zelf zeggen maar wel "doen"?

   Verwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.