18 februari 2019

5 MANIEREN OM OP TE STAAN UIT GEESTELIJKE LAUWHEID


Te veel christenen zijn tevreden met het hebben van een beetje meer moraal dan de mensen om hen heen, maar het verschil tussen een echte christen en een niet-christen gaat niet over subtiele morele verschillen - het is het verschil tussen leven levend en dood zijn! (Francis Chan)

Ik ben bang dat veel christenen in Nederland zijn tevreden met het hebben van een beetje meer moraal dan de mensen om hen heen. Wat een lauwheid tegen over Christus.

5 TIPS TEGEN GEESTELIJKE LAUWHEID

Ik deel 5 tips, die je kunnen helpen om de lauwheid uit je hart weg te jagen.

1. Zoek contact met mensen die je stimuleren tot liefde en goede daden doen. Die je willen helpen om wat er in de Bijbel staat ook echt toe te passen en je bij de les houden.


En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebr 10:24-25)

2. Lees regelmatig en met aandacht in je Bijbel. Let erop hoe het van toepassing is op je huidige problemen, beslissingen en plannen.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. ( 2 Timotheüs 3:16,17)

3. Maak van je relatie met Jezus een topprioriteit. Laat het geen bijzaak zijn.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheus 6:33)

4. Bid, smeek en dank!

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Filippenzen 4:6-7)

5. Vraag God om je "eerste liefde" te herstellen en laat niets of niemand je afleiden van dat doel. 
Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent…. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openbaring 3:15-20) 


 Gail Burton Purath

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.